Szkoła Montessori
im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie

Szacunek dla indywidualności dziecka. Wspaniali, pełni pasji nauczyciele. Radość odkrywania świata.
To nasz kierunek, nasza droga – to powód, dla którego istnieje i działa Szkoła Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie.
Miejsce na rozwój, szczęście i entuzjazm. To miejsce stworzone dla Dzieci, dla Was, dla Nas…

szkoła montessori Warszawa

Szkoła Montessori

W Szkole Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej pielęgnujemy rodzinną atmosferę, której podstawę stanowią: zaangażowanie w to, co robimy oraz  wzajemny szacunek.
Z szacunku do dziecka, z zachwytu nad jego ciekawością świata oraz z nauczycielskiej pasji, stworzyliśmy w Warszawie szkołę wspierającą dzieci w rozwoju intelektualnym, społecznym, fizycznym oraz duchowym.
Zaangażowaliśmy się w edukację alternatywną, ponieważ pragnęliśmy uwolnić dzieci od ograniczeń, jakie niosą ze sobą konwencjonalne metody nauczania. Naszym kierunkiem jest wzbudzenie w podopiecznych entuzjazmu do nauki, otwartości na ludzi i otoczenie, przy jednoczesnym budowaniu ich poczucia własnej wartości opartego na prawidłowej samoocenie.
Aktywnie uczestniczymy w życiu polskiego i międzynarodowego środowiska montessoriańskiego. Jesteśmy członkami Forum Montessori Europe oraz Polskiej Rady Montessori. Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie współpracuje z Fundacją im. Marii Montessori oraz Polskim Instytutem Montessori.

Założenia szkoły

Praca z dziećmi i rodzicami w podstawowej szkole katolickiej w Warszawie opiera się na wartościach chrześcijańskich, które w naszym przekonaniu mają charakter uniwersalny. Celem szkoły jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju. Staramy się przygotować uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, niezależnego myślenia, samodzielności w działaniu oraz nauczyć miłości do świata. 

szkoła podstawowa Warszawa

Nauka w szkole Montessori znacznie różni się od nauki w szkołach konwencjonalnych.

W procesie edukacji montessoriańskiej aktywność jest po stronie dziecka. To dziecko planuje swoją pracę, początkowo pod kierownictwem nauczyciela, stopniowo ucząc się sporządzać tygodniowy plan pracy. Dziecko wybiera spośród różnorodnego materiału, decyduje czym się zajmie, ile czasu temu poświęci, czy będzie to robiło samo czy zaprosi kogoś do współpracy. Dziecko realizuje plan, a potem ocenia skutki swojej pracy. Nauczyciel towarzyszy uczniowi, wspiera, zachęca, ale nie przejmuje aktywności. 

Z życia naszej szkoły

Odwiedź stronę naszego przedszkola!

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30