Tajemnicza, fascynująca lekcja o tym, jak powstał wszechświat. Opowieść wiodła nas od początku, kiedy był tylko Pan Bóg, a poza Nim nie było nic. Potem wielki wybuch, cząsteczki oddlały sę od siebie, zderzały się ze sobą, niektóre się przyciągały, niektóre się odpychały tworząc ciała niebiekie. Poznaliśmy właściwości cząsteczek, ciał stałych, ciekłych, gazowych, sprawdziliśmy jak działa na nie temperatura, jak się zachowują w zależności od gęstości. Lekcja fizyki i chemii w doświadczeniach. Inspiracja do dalszego zgłębiania tych dziedzin. Tak wygląda nauka w naszej szkole.