Nasza szkoła włączyła się w akcję wsparcia dla Ukrainy. Mieliśmy zajęcia (dostosowane oczywiście do wieku odbiorców) o obecnej sytuacji w Ukrainie, oraz przybliżające kulturę Ukrainy – Pani Anita przyniosla flagę, stroje narodowe, książki, zdjęcia. Dzieci pisaly swoje imiona po ukrainsku. Na koniec wykonały prace plastyczne – pozdrowienia dla dzieci ukraińskich. Prace te zostaną przesłane do Monasteru Michaiłowskiego w Kijowie. Tam Ojciec Siergiej Dimitriev (który jest inicjatorem akcji) wywiesi je na zewnętrznej ścianie Monasteru. Monaster Michaiłowski znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Majdanu i odegrał bardzo ważną rolę wspierającą w czasie zeszłorocznych manifestacji na Majdanie, był też miejscem gdzie znajdowali pomoc ranni.