Cudowne zajęcia za kulisami! Pani Maria,od 20 lat inspicjentka,Pani Grażyna,która po spektaklach opiera z koleżanką ponad 100 kostiumów.Magazyn starych mebli,światła i scena...kurz,tajemnica i magia sceny-tego wszystkiego doświadczyliśmy w Teatrze Studio.