Podsumowanie roku 2014/2015. Musimy pochwalić naszych uczniów! W tym roku szkolnym wielu z nich wzięło udział w ogólnopolskich, a czasem nawet międzynarodowych konkursach. A my pękamy z dumy, bo zdobyli aż 36 wyróżnień oraz dyplomów laureata. Zważywszy na to, że do naszej szkoły uczęszcza 80 uczniów, liczba nagród jest imponująca!  Na uroczystym apelu Pan Dyrektor wręczył wszystkim laureatom dyplomy oraz... po wielkiej tabliczce czekolady. Wszystkim bardzo gorąco gratulujemy! Rekordzistką jest Aniela - zdobyła aż 6 nagród!