Założenia pedagogiki Montessori

Maria Montessori stworzyła całościowa koncepcję pedagogiczną obejmująca rozwój człowieka od narodzin do dorosłości i opierającą się na podstawowej zasadzie szacunku dla indywidualności i godności dziecka.

Głównymi filarami pedagogiki Montessori są:

  • przygotowane otoczenie, które inspiruje dziecko do odkrywania świata i rządzących nim reguł
  • materiał Montessori – opracowany tak, by zachęcał do pracy, zawierał element samokontroli, był estetyczny i trwały
  • zasada wolności w podejmowaniu decyzji co do wyboru zajęcia, która pozwala dziecku wzmacniać w sobie przekonanie o własnej mocy sprawczej, budować adekwatną samoocenę
  • nauczyciel, który towarzyszy dziecku, obserwuje, w razie potrzeby – pomaga, ale niczego nie narzuca i nie przejmuje odpowiedzialności za dziecko
  • budowanie w dziecku wewnętrznej motywacji do działania. Unikanie kar i nagród, ćwiczenie umiejętności adekwatnej samooceny i podejmowania odpowiedzialności za własne działania sprawia, że dziecko uniezależnia się od zewnętrznej oceny i motywacji budując swoją wewnętrzną siłę i wiarę w siebie.

Szkoła Montessori, którą otworzyliśmy w 2011 r. jest w całości oparta na założeniach i koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30