Nauczyciele

Do pracy w naszej szkole zaprosiliśmy ludzi wyjątkowych...

Nauczycieli nie tylko posiadających wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne, ale przede wszystkim ludzi pełnych pasji, miłosci do dzieci, entuzjazjastów i profesjonalistów. Większość osób pracujących w szkole, oprócz kwalifikacji do nauczanych przedmiotów, ma ukończone studia podyplomowe, liczne szkolenia i kursy. Nieustająco poszerzają swoje kwalifikacje, aby móc twórczo i inspirująco prowadzić zajęcia dla niezwykle wymagających odbiorców jakimi są dzieci.

 

Oto nasz niezwykły zespół:

Jan Dąbrowski – dyrektor szkoły

Wieloletni wychowawca młodzieży w ramach Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Pedagog – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dyplomowany Nauczyciel Montessori (MACTE), posiada również dyplom Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Członek Montessori Europe, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Stowarzyszenia Montessori Bez Granic, współtwórca Fundacji im. Marii Montessori oraz Ogólnopolskiego Forum Montessori. Od lat aktywnie współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje.

Oczarowany Pedagogiką Montessori od 1998 roku. Od 2001 roku prowadzi z żoną Przedszkole Montessori Słonecznik, od 2011 roku również Szkołę Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej. Praca z dziećmi, aktywne wspieranie ich rozwoju fascynowały go od zawsze. Uwielbia żeglarstwo i bycie z ludźmi. Prywatnie jest ojcem 3 dzieci.

Julia Dąbrowska – wicedyrektor szkoły

Absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, posiada Dyplom Nauczyciela Montessori. Od 2001 roku prowadzi z mężem Przedszkole Montessori Słonecznik, od 2011 roku również Szkołę Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej.

Jest prezesem Ośrodka Edukacji Montessori, współtwórczynią Fundacji im. Marii Montessori, członkiem Zarządu Polskiej Rady Montessori. Współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje.

Radość z pracy z dziećmi odkryła już w liceum jako wychowawca młodzieży w ramach Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. W pracy z dziećmi za nieodzowne uważa poszanowanie ich autonomii, godności i wolności oraz atmosferę współpracy, wspólne dążenia do celu, odpowiedzialność za siebie, innych i otoczenie. Te same zasady stosuje jako pracodawca, dając nauczycielom przestrzeń do realizacji ambicji, rozwoju zawodowego oraz osobistego. Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

Agnieszka Barbasiewicz – wicedyrektor szkoły, j. polski

Urodziła się i mieszka w Warszawie, którą uważa za swoje miejsce na świecie. Skończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą na wydziale pedagogiki – tamże. Od 1997 r. nauczycielka języka polskiego i wychowawca w szkołach państwowych i prywatnych.  Stale zajmuje się też projektami z zakresu promocji czytelnictwa wśród dzieci, m.in. we współpracy z Fundacją ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom. Jest współtwórczynią i wicedyrektorem Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej i prezesem Fundacji im. Marii Montessori. Stale uczestniczy w rozmaitych konferencjach edukacyjnych, niejednokrotnie bywa też prelegentką.

Członek Forum Edukatorów Muzealnych – edukacja muzealna to jedno z jej licznych zainteresowań. Członek Forum Oświaty Niezależnej.

W pracy z dziećmi najważniejsza jest dla niej idea wychowania dzieci do wolności i odpowiedzialności, samodzielności i współpracy przy poszanowaniu indywidualności i godności każdego z nich. Stara się zarażać dzieci miłością do literatury i sztuki i zachęcać je do samodzielnych interpretacji – przede wszystkim poezji.

Lubi włoskie jedzenie, dobrą modernistyczną architekturę, i jazz, uprawia dummy ze swoim psem, a w czasie wakacji lubi posiedzieć nad Bałtykiem i popatrzeć w bezkresne morze… Mama Julki, Karola, Oli i Tadzia.

Ewa Legierska Tur - metodyk Montessori

Ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowy dyplom Montessori MACTE nadany przez Canadian Montessori Teachers Education Institute.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs Montessori organizowany przez Fundację Aktion Soonenschein Thuringen e. V. w Niemczech.

Uczestniczyła w niezliczonych warsztatach i kursach, m.in. Montessori Master Teacher, Warsztaty Szkolnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori, oraz kurs Katechezy Dobrego Pasterza.

Barbara Paradowska - nauczyciel klas I-III

Wieloletnia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach (pedagogika – nauczanie początkowe) i Akademii Pedagogiki Specjalnej (Kształcenie muzyczno – ruchowe; rytmika, taniec i terapia). W pracach dyplomowych koncentrowała się na funkcjonowaniu dzieci w klasach integracyjnych i terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica).

Od 2010 roku jej pasją zawodową stała się edukacja Montessori.

Wykształcenie z zakresu pedagogiki Montessori zdobywała na rocznym Kursie Pedagogiki Montessori (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej) , w rocznym programie Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) i Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (6-9 lat) (Polski Instytut Montessori). Uczestniczka wielu wykładów, warsztatów i konferencji.

Wielką przyjemność sprawia jej radosny rozwój dzieci i radosny rozwój osobisty.

Wychowanka Duszpasterstwa Akademickiego w Siedlcach, wieloletnia pątniczka w pielgrzymkach Akademickich na Jasną Górę, 1998-2008 członek zespołu Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Wspólnie z mężem są pomysłodawcami i organizatorami Rekolekcji Równoległych dla rodziców i dzieci. Jest założycielem i właścicielem portalu SzycieMontessori. Kreatywna i skuteczna w działaniu. Robótki ręczne i majsterkowanie to jej pasje.

Prywatnie jest żoną i mamą trójki dzieci

Aleksandra Kubiak - nauczyciel klas I - III

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogika Montessori - Edukacja Elementarna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Uczestniczka programu wczesnoszkolnego Polskiego Instytutu Montessori.

Rekomendowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Natalia Studzińska - nauczyciel klas I-III

Ukończyła Filozofię oraz Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną, a także Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej. Posiada Dyplom Polskiego Instytutu Montessori (kurs szkolny). Oligofrenopeadagog, terapeuta wczesnego wspomagania. Ukończyłą liczne kursy i szkolenia, wśród nich "Dialog Motywujący", "Wychowanie bez porażek Thomasa Gordona", "Zarządzanie grupą społeczną". Nieustająco się rozwija i poszerza kwalifikacje. 

Katarzyna Lisawa - nauczyciel klas I-III

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na UW, ukończyła również psychologię na tej samej uczelni, a także Studia Podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (na Wydziale Pedagogicznym UW). Posiada dyplom Kursu Pedagogiki Marii Montessori. Jest aktywnym nauczycielem i wykładowcą (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych).

Katarzyna Żdanuk - nauczyciel zerówki

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w SWPR w Warszawie. Posiada dyplom Nauczyciela Montessori wydany przez Polski Instytut Montessori. Ukończyła kurs Katechezy Dobrego Pasterza w Krakowie oraz liczne kursy i szkolenia związane z rozwojem i wychowaniem dzieci.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym również z dziećmi z zaburzeniami, praktyczną znajomość psychologii rozwojowej, świetny kontakt z dziećmi. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Aleksandra Małys - nauczyciel klas I-III

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Edukację na UW. Uczestniczka Programu Wczesnoszkolnego w Polskim Instytucie Montessori.

Osoba o niezwykłej intuicji wychowawczej, ogromnych kompetencjach interpersonalnych, zafascynowana pedagogiką, pracą z dziećmi oraz metodą Montessori.

Agnieszka Wojtków - nauczyciel zerówki

Ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSM w Warszawie oraz Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim, jest również absolwentką kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez lata współtworzyła Fundację Pies i Staś prowadząc szkolenia z zakresu dogoterapii oraz zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z udziałem psów dla dzieci i młodzieży. 

Wolny czas najchętniej spędza na łonie natury, zwłaszcza podróżując po Polsce, trenując i startując w zawodach ze swoimi psami.

Katarzyna Świerzowska - terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją Integracja Włączająca, a także kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną. Posiada dyplom Polskiego Instytutu Montessori (Kurs Przedszkolny oraz Kurs Szkolny). Ukończyła Kurs Integracji Sensorycznej oraz Kurs Terapii Ręki. Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzi w naszej szkole oraz w Stowarzyszeniu „Mówi się”. 

Marta Chrzanowska - nauczyciel wspomagający

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe z Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Elementami Pedagogiki Montessori w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Posiada dyplom trenera Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi również Szkolne Koło Wolontariatu.

Hanna Buchner - historia, wychowawca klasy V - VI

Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją nauczycielską, uczestniczka letniego kursu Montessori dla nauczycieli klas starszych w  Polskim Instytucie Montessori. Stale współpracuje z fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom oraz z wydawnictwem Egmont. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki historii zdobyte w różnych instytucjach kultury. Autorka materiałów dla nauczycieli publikowanych w czasopismach „Wychowanie w przedszkolu” „Polonistyka”, „Życie szkoły”. Entuzjastka edukacji pozaformalnej i alternatywnych metod nauczania. Jej głównym celem w szkole jest budzenie w dzieciach zainteresowania światem i pomoc w odnajdywaniu własnych pasji. W wolnych chwilach praktykuje minimalizm albo zamawia kolejne książki w tanich księgarniach.

Krystyna Rózga - wychowawca klasy V - VI

Absolwentka Wydziału Stosownych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w SWPR – Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką Montessori oraz polonistykę na UW. Wieloletnia instruktorka harcerska. Współpracuje z księgarnią Badet, prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach Montessori oraz szkolenia z organizacji klasy Montessori. Współautorka „Zintegrowanego programu nauczania wg. pedagogiki Montessori w klasach IV-VI”. Zajmuje się również rozwojem samorządności oraz wychowaniem obywatelskim dzieci i młodzieży. Interesuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową.

Aleksandra Kosowska - język polski, wychowawca klasy VII

Absolwentka filologii polskiej i logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuje podyplomowo neurologopedię w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Od 2013 roku pracuje jako nauczyciel języka polskiego, logopeda i wychowawca w prywatnych szkołach podstawowych i gimnazjach. Praca z dziećmi to dla niej nieustające źródło radości i inspiracji. Najważniejsze w kontakcie z dziećmi są dla niej uśmiech i pogoda ducha, które pomagają rozwiać ciemne chmury oraz konsekwencja, która pokazuje, jak ważna jest odpowiedzialność. Podczas prowadzonych przez nią zajęć dzieci działają w duchu współpracy i wzajemnego szacunku, wspólnie dążą do celu, a także mają wiele możliwości do rozwijania swojej samodzielności i kreatywności. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie, ponieważ uważa, że tylko w taki sposób jest w stanie najlepiej poznać dziecko i wzbudzić w nim jego potencjał. Często sięga po niekonwencjonalne metody, które mają za zadanie
pobudzić wyobraźnię i inwencję twórczą. Interesują ją zagadnienia związane z dysleksją i Zespołem Aspergera, dlatego wciąż pogłębia swoją wiedzę w tym zakresie.
Pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 jako logopeda i  terapeuta ręki. Terapia zaburzeń mowy i programowania języka to jej wielka pasja. Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach, które podnoszą jej kwalifikacje i udoskonalają warsztat pracy. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi zmagającymi się z chorobami neurologicznymi, jak i z dziećmi z zaburzeniami mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów logopedycznych świetnie uzupełnia się z wykształceniem filologicznym, dzięki czemu do wielu problemów swoich podopiecznych podchodzi interdyscyplinarnie.
Prywatnie miłośniczka koni, latynoskich rytmów oraz wciągających kryminałów.

Małgorzata Oleszek - matematyka

Absolwentka Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- kierunek matematyka specjalność informatyczna z przygotowaniem pedagogicznym.  Dodatkowo pracuje także jako nauczyciel w Zespole Szkół Nr 59 w Warszawie. Wcześniej pracowała jako instruktor programowania w fundacji „Inteligentna Planeta” oraz jako nauczyciel w „Szkole Matematyki”.

W Pedagogice Montessori ceni przede wszystkim  indywidualne podejście do ucznia, które stara się wykorzystywać w swojej pracy. W szkole poza zajęciami lekcyjnymi prowadzi zajęcia dodatkowe przygotowujące dzieci do konkursów matematycznych, w których nasza szkoła osiąga bardzo dobre wyniki.

W wolnym czasie interesuje się tańcem , informatyką i aktywnie spędza czas wyjeżdżając poza miasto.

Andrzej Skierkowski - matematyka

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ukończył doktorat w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Przygotowuje młodzież do konkursów matematycznych oraz egzaminów w Towarzystwie Inteligentnej Młodzieży, prowadzi firmę Amath – matematyka dla każdego. Uczestnik kursu Montessori – program dla klas IV-VIII Polskiego Instytutu Montessori.

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia, gra na saksofonie i fortepianie.

Jego pasje, poza matematyką i muzyką, to wspinaczka, narciarstwo i jeździectwo.

Joanna Stocka - biologia

Człowiek o niezwykle szerokich horyzontach i ogromnym doświadczeniu. Nauczyciel biologii i przyrody, trener, coach, mediator. Edukator Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciel dyplomowany.

Ekspert projektu z zakresu zastosowania metody badawczej w edukacji przyrodniczej w Centrum Nauki Kopernik.

Prowadziła liczne kursy, wykłady, szkolenia, m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, warsztaty i konsultacje metodyczne. Autorka i współautorka  licznych publikacji (wśród nich „Nowa pracownia przyrody. Opracowanie rekomendacji wyposażenia szkolnej pracowni przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej” Centrum Nauki Kopernik) oraz podręczników (jej podręcznik „Biologia po prostu” został nagrodzony przez Polską Akademię Umiejętności), a także poradników metodycznych dla nauczycieli biologii i przyrody. Prelegent na wielu konferencjach i panelach.

Ukończyła  biologię w Wyższej Szkole Pedagogicznej, oraz studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, a także z projektowania programów nauczania. Posiada stopień naukowy doktora psychologii, a także ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Pedeutologii UAM w Poznaniu. Jest certyfikowanym coachem, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania rozwojem osobistym. Jest certyfikowanym trenerem, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania kryzysem – pierwsza pomoc emocjonalna. Posiada kwalifikacje mediatora.

Piotr Zdybel - fizyka

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Instytutu Fizyki Teoretycznej UW.

W LO im. Ks. J. Poniatowskiego prowadzi warsztaty popularnonaukowe, przygotowuje uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej. Animator w Centrum Nauki Kopernik   Prowadził warsztaty dla zdolnej młodzieży na UW, a przygotowywana przez niego w LO im. S. Staszica Reprezentacja Polski na Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków zdobyła złoty medal.

Naukowe zainteresowania Pana Piotra są nie do pojęcia dla zwykłego człowieka, natomiast kiedy nie zajmuje się fizyką gra na gitarze, lubi dobrą książkę, teatr, oraz filozofię

Kinga Preibisz Wala - przyroda

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel przyrody z wieloletnim doświadczeniem.

Ceniona autorka podręczników do nauczania przyrody oraz licznych książek dla dzieci o tematyce przyrodniczej.

Jan Zawitkowski - geografia i przyroda

Ukończył biologię na SGGW w Warszawie oraz geografię na Uniwersytecie Warszawskim, a także ochronę środowiska na UW oraz zarządzanie obszarami Natura 2000 na SGGW. Nauczyciel geografii i przyrody.

Aby zapewnić uczniom ciekawe i inspirujące zajęcia współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi, m. in. SGGW oraz BioCentrum Edukacji Naukowej. Z sukcesem przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad.

Michał Woźniak - chemia

Ukończył chemię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i inspirujący do samodzielnej aktywności.

Piotr Motyka - informatyka

Ukończył psychologię w SWPS w Warszawie oraz informatykę i technologie informacyjne w SGGW w Warszawie. 

Monika Walter Rosiak - muzyka

W 2000 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadzina. W latach 2001-2003 odbyła studia podyplomowe w Doppler Institute w Budapeszcie (Węgry) w klasie fletu prof. Janosa Balinta.
W latach 2000-2008 współpracowała z Teatrem Polskim w Warszawie.
Od 1998 roku prowadzi klasę fletu i zespołów kameralnych w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie. Jej uczniowie biorą czynny udział w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, gdzie uzyskują wysokie noty konkursowe.
W 2007 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
Od kilku lat występuje z trio fletowym, z którym 2015 roku  zajęła II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Citta di Barletta we Włoszech.
W 2015 roku nawiązała współpracę z Polskim Instytutem Montessori.
Jej pasją jest praca z dziećmi, którym chce pokazać piękny świat muzyki, rozbudzić w nich zamiłowanie do wspólnego muzykowania.
Prywatnie jest mamą Bartka. Kocha podróże, zwierzęta - posiada psa, dwa koty i żółwia.

Piotr Piszczatowski - warsztaty muzyczne

Muzyk, aktor, kompozytor, socjolog. Multiinstrumentalista. Zajmuje się muzyką etniczną i improwizowaną. Znany w Polsce i świecie propagator polskiej muzyki ludowej. Gra na instrumentach perkusyjnych i akordeonie, śpiewa. Zajmuje się również polskimi tańcami tradycyjnymi.

Muzyk w zespole Janusz Prusinowski Kompania, śpiewak Monodii Polskiej, współpracownik Adama Struga. Współtwórca festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, pomysłodawca Targowiska Instrumentów oraz autor portalu targowisko instrumentów. Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej. Aktor i współtwórca muzyki w teatrze Studium Teatralne (1996-2007). Aktor i współtwórca spektakli w teatrze Słuchaj Uchem.

Koordynator projektu „Polska Muzyka Tradycyjna w Turcji 2014”.

Kierownik artystyczny Akademii Kolberga.

 

Agnieszka Rzeźniak - plastyka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, studiowała również na Uniwersytecie Pais Vasco w Hiszpanii. Malarka, ilustratorka, ceramiczka, performerka, instruktorka warsztatów artystycznych. Współtworzy rodzinną Galerię Szur w uroczej miejscowości na Roztoczu o tej samej nazwie. Prowadzi zajęcia w warszawskiej Sztukarni. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Nomada, gdzie prowadziła zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży romskiej. Od 2005 roku współtworzy wrocławską grupę ŁUHUU! która zajmuje się performancem. W 2012 roku zaczęła tworzyć unikatową markę SzurSzur. Jej rozpoznawalny styl można zobaczyć zarówno w ilustracjach bajek jak i wielkoformatowych muralach w przestrzeni miejskiej i prywatnej.

Katarzyna Nosal - technika

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne ze specjalizacją nauczania plastyki oraz zajęć technicznych. Swoje życie zawodowe wiąże z edukacją oraz różnymi formami sztuki, które sama uprawia. Obok plastyki największą jej pasją jest fotografia, którą zaszczepia swoim wychowankom, co zaowocowało wieloma nagrodami i wyróżnieniami w konkursach fotograficznych, jak również plastycznych. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach.

Weronika Marczak - plastyka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarka, fotograf. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne formy, interesuje się fotografią i potrafi do tego zachęcić dzieci.

Paulina Długosz - psycholog

strona w budowie

Katarzyna Gmiterek Łysiak - psycholog

Posiada wieloletnie doświadczenie jako psycholog, prowadzi konsultacje, terapię indywidualną oraz warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Ukończyła psychologię na UKSW. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie.

Agata Rudzka - logopeda

Ukończyła logopedią ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim, oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Katarzyna Gajewska Michalska - j. włoski

Tomasz Saciuk - w-f

 

 

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Sobieskiego 68
02-930 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30