Patronka szkoły

Święta Urszula Ledóchowska - patronka szkoły

Święta Urszula Ledóchowska - patronka szkoły

Pedagogika uśmiechu. Przy tworzeniu Szkoły Montessori w Warszawie z całego bogactwa charyzmatu naszej patronki, szczególnie zainspirowała nas realizowana przez nią „pedagogika uśmiechu”, która w praktyce oznacza budowanie przyjaznej, radosnej atmosfery w szkole. Pogodne usposobienie wychowawcy, naturalna radość i optymizm były traktowane przez Ledóchowską jako istotny element oddziaływania wychowawczego.

Julia Ledóchowska urodziła się 17 IV 1865 w Loosdorf (Austria) w wielodzietnej rodzinie Antoniego Ledóchowskiego i Józefiny Salis-Zizers. W 1883, kiedy Julia miała 18 lat, rodzina przeniosła się do Lipnicy Murowanej, niedaleko Krakowa.

Niedługo potem, w 1886 Julia wstąpiła do klasztoru urszulanek tzw. „czarnych” w Krakowie. Tu, już jako matka Urszula, zajęła się przede wszystkim pracą pedagogiczną.

W 1907 opatrzona błogosławieństwem papieża Piusa X wraz z dwiema siostrami wyjechała do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dla dziewcząt przy polskim Gimnazjum św. Katarzyny. W 1910 nad Zatoką Fińską powstał dom dla wspólnoty oraz – realizujące idee pedagogiczne m. Urszuli – gimnazjum z internatem dla dziewcząt.

Wybuch wojny w 1914 spowodował wydalenie m. Urszuli z Rosji. Zatrzymała się w Skandynawii: w Sztokholmie, następnie w Danii. Wspólnie z wyjeżdżającymi kolejno z Petersburga siostrami zorganizowała szkołę dla skandynawskich dziewcząt, potem m. in. ochronkę dla sierot po polskich emigrantach. Aktywnie uczestniczyła w życiu miejscowego Kościoła i środowiska oraz podjęła współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza. Poprzez akcję odczytową kształtowała wrażliwość Skandynawów na sprawę niepodległości Polski.

W 1920 wspólnota urszulanek z Petersburga wróciła do wolnej Polski i osiedliła się w Pniewach koło Poznania. Wkrótce potem otrzymała od Stolicy Świętej pozwolenie na przekształcenie się w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego – żyjące duchowością urszulańską oraz tradycją pracy wychowawczej jako uprzywilejowanego narzędzia ewangelizacji, szukające równocześnie form odpowiadających nowym potrzebom, szczególnie ludzi uboższych. Zgromadzenie szybko się rozwijało. Powstawały domy i dzieła w Polsce i na Kresach Wschodnich, od 1928 we Włoszech, od 1930 we Francji.

Matka Urszula pokazywała siostrom drogę do umiłowania Boga ponad wszystko, pragnęła by żyły w prostocie, były pokorne, cierpliwe a równocześnie pełne poświęcenia i twórcze w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży.

Uśmiech, pogodę ducha i dobroć uważała za szczególnie wiarygodne świadectwo więzi z Chrystusem. Gdy umarła w Rzymie, 29 V 1939, ludzie mówili, że zmarła święta…

20 VI 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował m. Urszulę.

W 2002 zakończony został proces kanonizacyjny: 23 kwietnia w Watykanie ogłoszono dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem bł. Urszuli.

18 maja 2003 matka Urszula została kanonizowana w Rzymie przez Jana Pawła II.

 

Corocznie, w maju,  obchodzimy w naszej szkole „Tydzień Urszulański”, podczas którego przybliżamy uczniom postać i charyzmat naszej patronki. Współpracujemy z ss. Urszulankami SJK, odwiedzamy je i zapraszamy do szkoły. Prowadzimy też akcje charytatywne na rzecz domów dziecka i świetlic środowiskowych prowadzonych przez „nasze” siostry.

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30