Rada Rodziców

Działająca w naszej szkole Rada Rodziców wspiera nas pomysłami, dobrą radą, wprowadzaniem nowych rozwiązań. Wszelkie prośby i sugestie kierowane do Rady Rodziców prosimy zgłaszać na e-mail: rrspmontessori@gmail.com

 

 

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30