Zajęcia

Godziny

Szkoła otwarta jest od godz. 7:30 do godz. 17:00
Zajęcia obowiązkowe: 8:15 – 15:00
Świetlica: 7:30 – 8:15, 15:00 – 17:00
Kółka zainteresowań: 15:00 – 16:00

Zajęcia obowiązkowe

W klasach I – III codziennie odbywa się trzygodzinny blok pracy własnej, co odpowiada 20 godzinom lekcyjnym edukacji wczesnoszkolnej tygodniowo.

Oprócz montessoriańskiej pracy własnej odbywają się zajęcia:

 • j. angielski – 4 godz,
 • muzyka – 2 godz.
 • plastyka – 2 godz.
 • w-f – 3 godz.
 • religia – 2 godz.
 • informatyka – 1 godz.

 

W klasach IV – VI codziennie odbywa się trzygodzinna praca własna pod kierunkiem nauczycieli wychowawców. Praca własna obejmuje program z zakresu matematyki, j. polskiego, historii, przyrody, historii muzyki, historii sztuki, elementów religii.

Podczas pracy własnej przeprowadzane są także lekcje kluczowe i prezentacje z poszczególnych przedmiotów. Te zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści z zakresu:

 • matematyki 
 • j. polskiego
 • przyrody
 • historii

Poza pracą własną odbywają się lekcje

 • j. angielskiego – 4 godz.
 • j. włoskiego – 2 godz.
 • informatyki – 1 godz.
 • religii – 1 godz.
 • w-f – 3 godz.

W ramach cotygodniowych „dni projektowych” realizujemy program z zakresu:

 • plastyki 
 • muzyki (w tym zajęcia chóru szkolnego)
 • techniki

Języki obce

 W I etapie kształcenia dzieci uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo, w grupach do 10 uczniów. Lekcje angielskiego prowadzone są zgodnie z programem Early Stage. Zapewniamy naukę angielskiego na wysokim poziomie, zgodną z wymaganiami programowymi MEN oraz z wymaganiami dla dziecięcych certyfikatów British Council (Young Learners English Tests  –  YLE). W II etapie kształcenia (klasy IV-VI) uczniowie kontynuują naukę j. angielskiego wg programy Early Stage w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

Dochodzi również drugi język obcy (j. włoski) w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

W-F

Łyżwy.
W sezonie zimowym jedne zajęcia w-f w tygodniu odbywają się na torze łyżwiarskim Stegny. Szkoła uczestniczy też w corocznym pucharze łyżwiarskim „Łyżwiarskie czwartki” na Stegnach.


Basen.
W klasie II obowiązuje dodatkowa lekcja w-f na basenie.

Zielona Szkoła

Późną wiosną dzieci wyjeżdżają na 5-dniową „zieloną szkołę” o charakterze przyrodniczym, krajoznawczym lub kulturoznawczym.    

Zajęcia dodatkowe

W szkole organizujemy zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań) w zależności od potrzeb naszych uczniów i w zgodzie z ich zainteresowaniami. Niektóre z nich są bezpłatne, inne za dodatkową opłatą. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Sobieskiego 68
02-930 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30