Zajęcia

Godziny

Szkoła otwarta jest od godz. 7:30 do godz. 17:00
Zajęcia obowiązkowe: 8:15 – 15:00
Świetlica: 7:30 – 8:15, 15:00 – 17:00
Kółka zainteresowań: 15:00 – 16:00

Zajęcia obowiązkowe

W klasach I – III codziennie odbywa się trzygodzinny blok pracy własnej, co odpowiada 20 godzinom lekcyjnym edukacji wczesnoszkolnej tygodniowo.

Oprócz montessoriańskiej pracy własnej odbywają się zajęcia:

  • j. angielski – 4 godz,
  • muzyka – 1 godz.
  • plastyka – 2 godz.
  • w-f – 3 godz.
  • religia – 1 godz.
  • informatyka – 1 godz.

 

W klasach IV – VII praca własna realizowana jest w ramach poszczególnych przedmiotów. Nasi nauczyciele - specjaliści dbają o to, aby zajęcia były ciekawe, inspirujące, pobudzające myślenie, aktywizujące..

Realizację programu wspiera autorski sysstem oceniania, bazujący na ocenianiu kształtującym, pobudzający motywację wewnętrzną oraz poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.

 

Języki obce

 W I etapie kształcenia dzieci uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo, w grupach do 10 uczniów. Lekcje angielskiego prowadzone są zgodnie z programem Early Stage. Zapewniamy naukę angielskiego na wysokim poziomie, zgodną z wymaganiami programowymi MEN oraz z wymaganiami dla dziecięcych certyfikatów British Council (Young Learners English Tests  –  YLE). W II etapie kształcenia (klasy IV-VI) uczniowie kontynuują naukę j. angielskiego wg programy Early Stage w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

Dochodzi również drugi język obcy (do wyboru: j. włoski, j. niemiecki, j. hiszpański) w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

W-F

Lekcje w-f prowadzą trenerzy z Fabryki Sportu. Zajecia odbywają się w salach gimnastycznych przy ul. Rozbrat oraz Kawalerii. Często również odbywają się na świeżym powietrzu, na Agrykoli oraz pobliskich obiektach sportowych.

 


Basen.
W klasie II obowiązuje dodatkowa lekcja w-f na basenie.

Zielona Szkoła

Późną wiosną dzieci wyjeżdżają na 5-dniową „zieloną szkołę” o charakterze przyrodniczym, krajoznawczym lub kulturoznawczym.    

Zajęcia dodatkowe

W szkole organizujemy zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań) w zależności od potrzeb naszych uczniów i w zgodzie z ich zainteresowaniami. Niektóre z nich są bezpłatne, inne za dodatkową opłatą. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30