Założenia szkoły

Założenia ideowo-wychowawcze, do których dopasowane są metody kształcenia i na których zbudowany jest program, stanowią o „osobowości” szkoły i skutecznym kształceniu. Nasza szkoła pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. Szkoła jest katolicka a praca z dziećmi i rodzicami oparta jest na wartościach chrześcijańskich, które, w naszym przekonaniu, mają charakter uniwersalny. Celem szkoły jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju – intelektualnym, społecznym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności i we współpracy z rodzicami. Staramy się przygotować naszych uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, do niezależności w myśleniu, samodzielności w działaniu, miłości do świata. Dzięki pedagogice Montessori budzimy w dzieciach pasję odkrywania świata, zainteresowanie wiedzą i chęć zdobywania nowych umiejętności. Dbamy również o to, aby zdobywanie wiedzy szło w parze z umiejętnością rozumnego posługiwania się nią. W naszej szkole dzieci uczą się pracować zarówno samodzielnie jak i współpracować z innymi. Wychowanie opiera się na zasadzie prymatu współpracy nad rywalizacją. Uczymy dzieci wyrażać swoje zdanie, bronić własnego stanowiska i swoich praw w sposób kulturalny, nie raniąc godności drugiego człowieka i jego prawa do własnego zdania. Pragniemy, aby były szczęśliwe, potrafiąc akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności, bez porównywania się z nimi. Pomagamy dzieciom odkryć ich godność wśród własnych niedoskonałości i osobistych ograniczeń.

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30