Rekrutacja

W roku szkolnym 2019 / 2020 przyjmiemy dzieci do klasy 4 oraz 7. Zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich, dla których ważna jest przyjazna atmosfera, indywidualne podejście oraz rozwój kluczowych kompetencji takich jak umiejętność współpracy, budowanie pozytywnych relacji, szacunek, empatia, wartości, wiara we własne siły. To właśnie na nie, obok wysokiego poziomu edukacji, kładziemy szczególny nacisk w naszej szkole.

Rekrutacja do zerówki i klasy I na rok szkolny 2019 / 2020

 

Serdecznie zapraszamy  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sobotę 9 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie szkoły przy ul. Czerniakowskiej 128. Na to spotkanie zapraszamy wyłącznie rodziców/prawnych opiekunów (bez dzieci).

 

Rekrutacja do naszej szkoły składa się z 3 etapów:

1. Spotkanie warsztatowo-informacyjne dla Rodziców (9 marca 2019). 
Spotkanie trwa ok. 4 godzin. Opowiemy na nim jak wygląda nauka w naszej szkole, jakie mamy założenia i jak je realizujemy. Rodzice będą mieli możliwość poznać nauczycieli, zwiedzić szkołę, a nawet popracować z pomocami Montessori.

Nasza szkoła znacznie różni się od szkół tradycyjnych, takich, które sami kończyliśmy, dlatego tak ważna jest obecność na spotkaniu informacyjnym. Spotkanie jest długie, ale zapewniamy, że będzie ciekawe!

Na zakończenie spotkania rozdamy Rodzicom, którzy zdecydują się dalej uczestniczyć w rekrutacji, ankiety i będziemy prosili o ich wypełnienie i przekazanie do szkoły.

2. Spotkania indywidualne z Rodzicami (11-22 marca 2019).

Podczas tych spotkań będziemy się chcieli dowiedzieć czegoś o Państwa rodzinie, o dziecku, które kandyduje do naszej szkoły i poznać Państwa oczekiwania wobec szkoły.

3. Spotkanie dla dzieci kandydujących do szkoły (23 marca 2019).

To spotkanie organizujemy w formie  zabawy. Będziemy chcieli przyjrzeć się gotowości szkolnej dzieci, zobaczyć czy dobrze czują się w naszym montessoriańskim otoczeniu, zastanowić się, w której klasie będzie dziecku najlepiej.

Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji podamy wyniki wysyłając maile do kandydujących rodzin.

 

Rekrutacja do klasy VII

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły wszystkich Uczniów i Rodziców, dla których ważny jest wysoki poziom edukacji, relacje budowane na szacunku i zaufaniu, umiejętność współpracy i chrześcijański system wartości, na którym oparliśmy nasz program wychowawczy.
Oferujemy:
- ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych nauczycieli
- wiele treści programowych realizowanych metodą projektu
- wspierający uczniów, oparty na „ocenie kształtującej” system oceniania
- przygotowanie do certyfikatów Cambridge English: PET i FCE 
- autorskie projekty i programy nauczania (w tym z biologii, historii, j. polskiego i geografii)
- przygotowanie chętnych uczniów do konkursów przedmiotowych
- ciekawe fakultety
- wyjazdy integracyjne i studyjne

Kandydatów prosimy zgłaszać w sekretariacie szkoły:


Kontakt

e-mail: szkola@spmontessori.pl
telefon: +48 729 972 837

Opłaty

Czesne

1500 zł
płatne przez 12 miesięcy w roku.

 

Obiady

14 zł (zupa, II danie)

Dodatkowo płatne

Szkolne wyjazdy i klasowe wyjścia oraz niektóre z popołudniowych kółek zainteresowań.

Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
 w godz. 7.30 – 17.00

sekretariat:
poniedziałek - piątek
 w godz. 8.15 – 15.30

 

Kontakt