Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja do zerówki i klasy I na rok szkolny 2020 / 2021

Regulamin rekrutacji

 1. Od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej będą działały cztery klasy edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 - oddziały mieszane wiekowo) oraz zerówka (dla dzieci sześcioletnich).
 2. W każdym oddziale jest miejsce dla 21 dzieci.
 3. Spośród wolnych miejsc 2 są pozostawione do dyspozycji dyrektora szkoły, 2 do dyspozycji organu prowadzącego (tzw. miejsca rezerwowane).
 4. Za rekrutację odpowiada Zespół rekrutacyjny, w skład którego wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor i wicedyrektorzy, wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej, zespół psychologiczno-pedagogiczny.
 5. Rodzeństwa obecnych uczniów mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.
 6. W rekrutacji biorą udział wszystkie zainteresowane rodziny (w tym z tzw. miejsc rezerwowanych i rodziny naszych obecnych uczniów). Udział w spotkaniu informacyjnym nie jest obowiązkowy dla rodzin obecnych uczniów.
 7. Etapy rekrutacji:
 • udział w spotkaniu informacyjnym (rodzice)
 • wypełnienie ankiety rekrutacyjnej
 • rozmowa rodziców z dyrekcją i przedstawicielem Zespołu rekrutacyjnego
 • warsztaty rekrutacyjne dla dzieci
 1. Odbędą się dwa spotkania informacyjne (terminy do wyboru): 1 lutego i 29 lutego 2020 r., w siedzibie szkoły przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie. W tych spotkaniach nie uczestniczą dzieci.
 2. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej dzień przed rozmową rodziców z dyrekcją.
 3. Spotkania (rozmowy z rodzicami) odbędą się w dniach 3 lutego – 5 marca.
 4. Na rozmowę rekrutacyjną rodzice umawiają się w sekretariacie. W tym spotkaniu nie uczestniczy dziecko.
 5. Warsztaty rekrutacyjne dla dzieci odbędą się w szkole przy ul. Czerniakowskiej 128 w sobotę 7 marca w godzinach 10.00-12.00, 12.15 – 14.15. Informację o tym, w której grupie będzie dziecko, rodzice otrzymają drogą mailową.
 6. Rekrutacja zostanie zakończona do 13 marca. Informację o wyniku rekrutacji rodzice otrzymają drogą mailową. Zespół rekrutacyjny ustali także listę rezerwową.
 7. Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej otrzymają pisemną informację o formalnościach, których należy dopełnić.
 8. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjęte pod warunkiem zwolnienia miejsca przez dziecko z listy zasadniczej.
 9. Strony (Szkoła lub Rodzice) mogą zakończyć udział w rekrutacji na każdym jej etapie.
 10. Pracownicy sekretariatu oraz członkowie Zespołu rekrutacyjnego nie udzielają szczegółowych informacji o przyczynach odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
 11. Dla dobra dzieci i relacji między szkołą a rodzicami prosimy rodziców o informowanie szkoły w trakcie rekrutacji o stanie zdrowia dziecka lub jego innych trudnościach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz o istotnej dla dziecka sytuacji rodzinnej. Jako szkoła chcemy świadomie i uczciwie podejmować decyzje o współpracy z rodziną i opiece oraz edukacji dzieci. Rodzice, którzy w trakcie rekrutacji zatają ważne informacje o dziecku – muszą liczyć się z ryzykiem odstąpienia przez szkołę od Umowy o naukę szkolną.
parallax background

Opłaty

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty wynoszą:
PRZEDSZKOLE