UCZYMY DZIECI ZMIENIAĆ ŚWIAT


Szacunek dla indywidualności dziecka. Wspaniali, pełni pasji nauczyciele. Radość odkrywania świata. To nasz kierunek, nasza droga – to powód, dla którego istnieje i działa Szkoła Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. Miejsce na rozwój, szczęście i entuzjazm. To miejsce stworzone dla Dzieci, dla Was, dla Nas…

MISJA SZKOŁY


Naszym celem jest przygotować dzieci do życia, do śmiałego podejmowania wyzwań, jakie postawi przed nimi przyszłość. Chcemy wychować szczęśliwych, odpowiedzialnych, kreatywnych, współpracujących ze sobą ludzi, gotowych uczyć się przez całe życie, którzy dzięki solidnemu wykształceniu i obyciu doskonale odnajdują się w świecie. Wierzymy, że równowaga pomiędzy wszystkimi obszarami naszego funkcjonowania jest niezbędna w procesie kształtowania postaw odpowiedzialności i zaangażowania, dlatego tworzymy warunki, w których w atmosferze szacunku i wolności dzieci mogą rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie i duchowo.

Dlaczego taka szkoła?


Dzięki metodzie Montessori dzieci zyskują niezależność, wewnętrzną motywację, umiejętność rozwiązywania problemów, wiarę we własne siły. Uczą się współpracy, działania bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów, empatii i troski o siebie nawzajem. W atmosferze wolności i szacunku kształtują postawy odpowiedzialności i zaangażowania. Specjalnie przygotowane otoczenie, bogate w inspirujące materiały rozwija zdolność myślenia i skutecznego działania. Ciekawe zadania i możliwość decydowania o ich wyborze wzmacniają motywację i zaangażowanie, co stanowi podstawę dalszego wzrostu i rozwoju. Bliska relacja z nauczycielami oraz serdeczna atmosfera w klasie dodają odwagi w próbowaniu i mierzeniu się z wyzwaniami. Wierzymy, że wychowani w ten sposób ludzie będą w stanie zrealizować marzenie o lepszym, bezpieczniejszym i bardziej sprawiedliwym świecie.

Dowiedz się więcej

Nasza młodzież z klasy 8 uczestniczyła w prestiżowej konferencji Masters&Robots Youth Edition 2022.