Szkoła Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

powstała w 2011 r. Jej twórcami są Julia Dąbrowska, Jan Dąbrowski i Ewa Legierska-Tur.

Z szacunku do dziecka, z zachwytu nad jego ciekawością świata oraz z nauczycielskiej pasji,  stworzyliśmy szkołę, do której dzieci i nauczyciele lubią chodzić. 

Zaangażowaliśmy się w edukację alternatywną, ponieważ pragnęliśmy uwolnić dzieci od ograniczeń, jakie niosą ze sobą konwencjonalne metody nauczania. Skupiliśmy wokół siebie środowisko ludzi, którzy nie zważając na kolejne reformy systemu edukacji robią to co uważają za słuszne organizując zajęcia w sposób nowoczesny, odpowiadający na potrzeby dzieci i przygotowujący je do życia we współczesnym świecie.

Tworzymy miejsce, w którym dzieci zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim rozwijają kluczowe dla ich przyszłości kompetencje, takie jak inteligencję społeczną, umiejętność rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, interdyscyplinarność, zdolność myślenia projektowego.


Aktywnie uczestniczymy w życiu polskiego i międzynarodowego środowiska montessoriańskiego. Jesteśmy członkami Forum Montessori Europe oraz Polskiej Rady Montessori, współpracujemy z Polskim Instytutem Montessori.

Do pracy w naszej szkole zaprosiliśmy ludzi wyjątkowych.

Nauczycieli nie tylko posiadających wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne, ale przede wszystkim ludzi pełnych pasji, miłości do dzieci, entuzjastów i profesjonalistów. Większość osób pracujących w szkole, oprócz kwalifikacji do nauczanych przedmiotów, ma ukończone studia podyplomowe, liczne szkolenia i kursy. Nieustająco poszerzają swoje kwalifikacje, aby móc twórczo i inspirująco prowadzić zajęcia dla niezwykle wymagających odbiorców jakimi są dzieci.

Katolicki charakter szkoły

Nasz program wychowawczy oparty jest na wartościach chrześcijańskich, które w naszym przekonaniu mają charakter uniwersalny. W sferze etyki odwołujemy się do Dekalogu. Wychowanie religijne w naszej szkole jest ściśle dopasowane do potrzeb i wrażliwości dzieci.

Naszym celem jest pomóc dzieciom nawiązać osobistą relację z Bogiem poprzez poznanie Ewangelii i praktyk religijnych.

Działamy zgodnie z "pedagogiką uśmiechu" propagowaną przez naszą patronkę, św. Urszulę Ledóchowską, która pogodne serce i uśmiech traktowała jako najważniejsze narzędzie w swojej pracy wychowawczej.

Jako podstawową zasadę rozwoju duchowego i kryterium regulujące relacje międzyludzkie traktujemy przykazanie miłości. W szczególności zwracamy uwagę na:

 • okazywanie wszystkim osobom szacunku,
 • stosowanie zasad dobrego wychowania,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • prawdomówność,
 • ofiarność,
 • troskę o rozwój własny i innych,
 • dbałość o dobro wspólne,
 • starania o zachowanie zdrowia własnego i innych.

W Szkole:

 • katecheza oraz udział w rekolekcjach są obowiązkowe,
 • odbywają się uroczystości religijne i nabożeństwa zgodnie z kalendarzem liturgicznym,
 • uczniowie i nauczyciele uczestniczą w pierwszopiątkowych mszach świętych,
 • dzień rozpoczyna się modlitwą,
 • dzieci i ich rodziny przygotowują się do przyjęcia pierwszej komunii świętej,

Ważne jest dla nas, aby rodzice naszych uczniów akceptowali program wychowawczy szkoły i pracę formacyjną z uczniami w duchu wartości chrześcijańskich.