Nauczyciele

Oto nasz niezwykły zespół

Jan Dąbrowski – dyrektor szkoły

Współtwórca Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik

Wieloletni wychowawca młodzieży w ramach Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Pedagog – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dyplomowany Nauczyciel Montessori (MACTE), posiada również dyplom Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Członek Montessori Europe, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Stowarzyszenia Montessori Bez Granic, współtwórca Fundacji im. Marii Montessori. Od lat aktywnie współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje.

Oczarowany Pedagogiką Montessori od 1998 roku. Praca z dziećmi, aktywne wspieranie ich rozwoju fascynowały go od zawsze.

Uwielbia żeglarstwo i bycie z ludźmi. Prywatnie jest ojcem 3 dzieci.

Julia Dąbrowska – wicedyrektor szkoły

Współzałożycielka Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik, Prezes Ośrodka Edukacji Montessori, współtwórczyni Fundacji im. Marii Montessori, członek Zarządu Polskiej Rady Montessori. Współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje.

Bliski jej sercu jest model organizacji oparty na wspólnym dążeniu do celu, odpowiedzialności, zaangażowaniu, szacunku i wzajemnym zaufaniu.

Za kluczowe uważa umiejętności budowania pozytywnych relacji, komunikacji i współpracy, dlatego jest entuzjastką Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz metody Montessori.

W pracy z dziećmi za nieodzowne uważa poszanowanie ich autonomii, godności i wolności oraz budowanie atmosfery współpracy, odpowiedzialności za siebie, innych i otoczenie.

Z wykształcenia psycholog, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ukończyła trzy całoroczne kursy Montessori (poziom szkolny i przedszkolny). Uczestniczka programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Swoje kompetencje poszerza na licznych szkoleniach i konferencjach, uczestniczy w wydarzeniach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Prywatnie jest mamą trójki dzieci, właściwie już młodzieży, których wychowywanie to źródło nieustających radości, inspiracji oraz wyzwań. Relaksuje się spacerując z psem, uwielbia górskie wędrówki. 

Agnieszka Barbasiewicz – wicedyrektor szkoły, j. polski

Urodziła się i mieszka w Warszawie, którą uważa za swoje miejsce na świecie. Skończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą na wydziale pedagogiki – tamże. Od 1997 r. nauczycielka języka polskiego i wychowawca w szkołach państwowych i prywatnych.  Stale zajmuje się też projektami z zakresu promocji czytelnictwa wśród dzieci, m.in. we współpracy z Fundacją ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom. Jest współtwórczynią i wicedyrektorem Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej i prezesem Fundacji im. Marii Montessori. Stale uczestniczy w rozmaitych konferencjach edukacyjnych, niejednokrotnie bywa też prelegentką.

Członek Forum Edukatorów Muzealnych – edukacja muzealna to jedno z jej licznych zainteresowań. Członek Forum Oświaty Niezależnej.

W pracy z dziećmi najważniejsza jest dla niej idea wychowania dzieci do wolności i odpowiedzialności, samodzielności i współpracy przy poszanowaniu indywidualności i godności każdego z nich. Stara się zarażać dzieci miłością do literatury i sztuki i zachęcać je do samodzielnych interpretacji – przede wszystkim poezji.

Lubi włoskie jedzenie, dobrą modernistyczną architekturę, i jazz, uprawia dummy ze swoim psem, a w czasie wakacji lubi posiedzieć nad Bałtykiem i popatrzeć w bezkresne morze… Mama Julki, Karola, Oli i Tadzia.

Ewa Legierska Tur - metodyk Montessori, wicedyrektor szkoły

Ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowy dyplom Montessori MACTE nadany przez Canadian Montessori Teachers Education Institute.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs Montessori organizowany przez Fundację Aktion Soonenschein Thuringen e. V. w Niemczech.

Uczestniczyła w niezliczonych warsztatach i kursach, m.in. Montessori Master Teacher, Warsztaty Szkolnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori, oraz kurs Katechezy Dobrego Pasterza.

Aleksandra Kubiak - nauczyciel klas I - III

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogika Montessori - Edukacja Elementarna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Uczestniczka programu wczesnoszkolnego Polskiego Instytutu Montessori.

Rekomendowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Natalia Studzińska - nauczyciel klas I-III

Absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Filozofię ze specjalnościami: etyka oraz etyka więzi międzyludzkich, a także Pedagogikę Przedszkolną oraz Wczesnoszkolną. Widząc i czując wielką potrzebę dalszego rozwoju oraz wspierania podopiecznych w trudnościach edukacyjnych i rozwojowych ukończyła podyplomowo następujące  studia kwalifikacyjne: Terapia Pedagogiczna; Oligofrenopedagogika; Wczesna Interwencja - Wczesne Wspomaganie Rozwojowe. Absolwentka szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Posiada bardzo szerokie kwalifikacje oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu wspierania dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz edukacyjnymi od urodzenia do wieku nastoletniego.

Posiada dyplom Nauczyciela Montessori programu wczesnoszkolnego wydanego przez Polski Instytut Montessori, uczestniczyła również warsztatach z programu przedszkolnego w Polskim Instytucie Montessori oraz Stowarzyszeniu Montessori Bez Granic. Brała udział unikatowych warsztatach Montessori Master Teachers prowadzonych przez Państwa D’Neil i Michaela Duffych oraz warsztacie prowadzonym przez dr Tanye Ryskind. Uczestniczka wielu wykładów, warsztatów i konferencji, nieustająco podnosząca kwalifikacje oraz weryfikująca swoją wiedzę.

Silnie związana z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Była m.in.  koordynatorem II edycji Konkursu Młodych Naukowców w ramach Festiwalu E(x)plory. Współpracowała także z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu„Nauczycielka I klasa” tworząc rekomendacje oraz programy matematyczne. Członkini Stowarzyszenia Montessori Bez Granic. Od zawsze uwielbiała kontakt z dziećmi i młodzieżą. Praca w edukacji okazała się jej przeznaczeniem i wielką pasją podobnie jak jej babci, mamy oraz siostry.

Katarzyna Lisawa - nauczyciel klas I-III

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na UW, ukończyła również psychologię na tej samej uczelni, a także Studia Podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (na Wydziale Pedagogicznym UW). Posiada dyplom Kursu Pedagogiki Marii Montessori. Jest aktywnym nauczycielem i wykładowcą (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych).

Katarzyna Żdanuk - nauczyciel zerówki

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w SWPR w Warszawie. Posiada dyplom Nauczyciela Montessori wydany przez Polski Instytut Montessori. Ukończyła kurs Katechezy Dobrego Pasterza w Krakowie oraz liczne kursy i szkolenia związane z rozwojem i wychowaniem dzieci.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym również z dziećmi z zaburzeniami, praktyczną znajomość psychologii rozwojowej, świetny kontakt z dziećmi. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Magdalena Kania - nauczyciel zerówki

Ukończyła pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest absolwentką Kursu Pedagogiki M. Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori.

Prowadziła drużynę harcerską, pracowała jako nauczycielka Montessori w przedszkolu, wykładała na studiach podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Montessori na UW, współpracowała z Polskim Instytutem Montessori. Jest współzałożycielką i Sekretarzem Stowarzyszenia "Montessori bez Granic". Prowadzi kursy dla przyszłych nauczycieli Montessori oraz różnorodne warsztaty.

Jednocześnie stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w warsztatach i konferencjach, także międzynarodowych.

10 lat temu poznała metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC), od razu została jej wielką entuzjastką i wzięła udział w kilku rocznych cyklach szkoleń i warsztatów. Stara się praktykować założenia NVC na co dzień.

Uwielbia czytać, ćwiczy jogę, dużo podróżuje po świecie. Po dłuższym pobycie w Azji południowo-wschodniej bliska stała jej się idea „less waste”.

Wioletta Przewoźniak - nauczyciel klas I-III

Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs wprowdzajacy do pedagogiki Montessori.

Osoba o niezwykłej intuicji wychowawczej, ogromnych kompetencjach interpersonalnych, zafascynowana pedagogiką, pracą z dziećmi oraz metodą Montessori.

Anna Zbrzeska

Z wykształcenia pedagog, teolog, opiekun medyczny. Ukończyła wczesnoszkolny program Polskiego Instytutu Montessori oraz poziom 1, 2 i 3 Katechezy Dobrego Pasterza.

Uważna, cierpliwa, pełna zaangażowania i miłości do dzieci.

Marta Chrzanowska - nauczyciel wspomagający

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej kierunku pedagogika specjalna opiekuńczo-wychowawca oraz profilaktyka resocjalizacyjna i społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami pedagogiki M. Montessori w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Posiada dyplom Trenera Treningu Umiejętności Społecznych oraz  Edukatora-Trenera edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS oraz przeciwdziałania narkomanii certyfikowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS agendy Ministerstwa Zdrowia. Wieloletni Lider prowadzenia Grup Młodzieżowych PCK oraz wychowawca i wykładowca na Ogólnopolskich Obozach Młodzieżowych i Liderskich PCK. Dodatkowo współpracuje z prywatnymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi współprowadząc Treningi Umiejętności Społecznych oraz uczestnicząc w Turnusach Rehabilitacyjno-Terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania, zespołem Aspergera, Autyzmu oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. W szkole jest również opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu Montessori. Stale podwyższa swoje kwalifikacje oraz wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, szczególnie w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się oraz form i metod pracy terapeutycznej.

W pracy z dziećmi ceni sobie indywidualność oraz edukację przez zabawę i animację. Uwielbia tworzyć z dziećmi projekty edukacyjno-profilaktyczne, wydobywając z dziećmi ukryte możliwości, ich mocne strony i talenty. Jej pasją jest wolontariat, którego ideę propaguje również w szkole oraz edukacja rówieśnicza.  Najlepszym efektem pracy, zarówno dydaktycznej, jak i wolontarystycznej jest uśmiech dziecka i jego bliskich w zdobytych osiągnięciach.

Prywatnie uwielbia dobrą książkę, jazdę rowerem oraz długie spacery z dala od miasta. 

Jagoda Rodzoch - Malek - j. polski

Doktor nauk humanistycznych.

Uczy, odkąd pamięta: w czasach szkolnych - kolegów i koleżanki z ławki, a po studiach polonistycznych - studentów (UW, UKSW), licealistów, obcokrajowców i dzieci w edukacji domowej.

Interesuje się edukacją zarówno w teorii, jak i w praktyce. Nie tylko edukacją systemową, lecz również różnymi alternatywnymi formami nauczania (metoda Montessori, Suzuki itp.). Pasjonuje ją proces uczenia się. Jako mama trojga dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym aktywnie zaangażowana w ich naukę i ogólny rozwój (z najstarszym dzieckiem prowadziła przez jakiś czas edukację domową) nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat rozwoju dzieci, wartościowej literatury dziecięcej oraz ciekawych pomocy naukowych.

W wolnych chwilach muzykuje (gra po trosze na różnych instrumentach) i czyta, czyta, czyta.

Maria Gokieli - matematyka

Doktor nauk matematycznych, pracuje naukowo i jako wykładowca. Jest też od wielu lat kierownikiem projektu "Matematyka dla Ciekawych Świata", realizowanego we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Miasta St. Warszawy, adresowanego do młodzieży szkolnej. To popularny wśród młodzieży, atrakcyjny program rozwijania zainteresowań i pokazywania matematyki, jakiej nie ma w szkole. 

Praca na uczelni wzmacnia tylko jej przekonanie, że podstawy i chęć uczenia się trzeba nabyć w szkole. Wierzy, że satysfakcja i pewność zdobyta przy rozumieniu matematyki ma duże znaczenie dla całego rozwoju człowieka. 

Prywatnie towarzyszy nauce matematyki wszystkich dzieci z rodziny, kocha  wakacje, pływanie i gotowanie w wolnowarze.

Joanna Stocka - biologia i przyroda, wychowawca klasy VIII

Człowiek o niezwykle szerokich horyzontach i ogromnym doświadczeniu. Nauczyciel biologii i przyrody, trener, coach, mediator. Edukator Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciel dyplomowany.

Ekspert projektu z zakresu zastosowania metody badawczej w edukacji przyrodniczej w Centrum Nauki Kopernik.

Prowadziła liczne kursy, wykłady, szkolenia, m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, warsztaty i konsultacje metodyczne. Autorka i współautorka  licznych publikacji (wśród nich „Nowa pracownia przyrody. Opracowanie rekomendacji wyposażenia szkolnej pracowni przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej” Centrum Nauki Kopernik) oraz podręczników (jej podręcznik „Biologia po prostu” został nagrodzony przez Polską Akademię Umiejętności), a także poradników metodycznych dla nauczycieli biologii i przyrody. Prelegent na wielu konferencjach i panelach.

Ukończyła  biologię w Wyższej Szkole Pedagogicznej, oraz studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, a także z projektowania programów nauczania. Posiada stopień naukowy doktora psychologii, a także ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Pedeutologii UAM w Poznaniu. Jest certyfikowanym coachem, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania rozwojem osobistym. Jest certyfikowanym trenerem, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania kryzysem – pierwsza pomoc emocjonalna. Posiada kwalifikacje mediatora.

Aleksandra Kosowska - język polski, wychowawca klasy VIII

Absolwentka filologii polskiej i logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuje podyplomowo neurologopedię w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Od 2013 roku pracuje jako nauczyciel języka polskiego, logopeda i wychowawca w prywatnych szkołach podstawowych i gimnazjach. Praca z dziećmi to dla niej nieustające źródło radości i inspiracji. Najważniejsze w kontakcie z dziećmi są dla niej uśmiech i pogoda ducha, które pomagają rozwiać ciemne chmury oraz konsekwencja, która pokazuje, jak ważna jest odpowiedzialność. Podczas prowadzonych przez nią zajęć dzieci działają w duchu współpracy i wzajemnego szacunku, wspólnie dążą do celu, a także mają wiele możliwości do rozwijania swojej samodzielności i kreatywności. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie, ponieważ uważa, że tylko w taki sposób jest w stanie najlepiej poznać dziecko i wzbudzić w nim jego potencjał. Często sięga po niekonwencjonalne metody, które mają za zadanie
pobudzić wyobraźnię i inwencję twórczą. Interesują ją zagadnienia związane z dysleksją i Zespołem Aspergera, dlatego wciąż pogłębia swoją wiedzę w tym zakresie.
Pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 jako logopeda i  terapeuta ręki. Terapia zaburzeń mowy i programowania języka to jej wielka pasja. Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach, które podnoszą jej kwalifikacje i udoskonalają warsztat pracy. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi zmagającymi się z chorobami neurologicznymi, jak i z dziećmi z zaburzeniami mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów logopedycznych świetnie uzupełnia się z wykształceniem filologicznym, dzięki czemu do wielu problemów swoich podopiecznych podchodzi interdyscyplinarnie.
Prywatnie miłośniczka koni, latynoskich rytmów oraz wciągających kryminałów.

Maria Antoszkiewicz - historia, wychowawca klasy VI - VII

Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją nauczycielską, uczestniczka letniego kursu Montessori dla nauczycieli klas starszych w  Polskim Instytucie Montessori. Stale współpracuje z fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom oraz z wydawnictwem Egmont. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki historii zdobyte w różnych instytucjach kultury. Autorka materiałów dla nauczycieli publikowanych w czasopismach „Wychowanie w przedszkolu” „Polonistyka”, „Życie szkoły”. Entuzjastka edukacji pozaformalnej i alternatywnych metod nauczania. Jej głównym celem w szkole jest budzenie w dzieciach zainteresowania światem i pomoc w odnajdywaniu własnych pasji. W wolnych chwilach praktykuje minimalizm albo zamawia kolejne książki w tanich księgarniach.

Andrzej Skierkowski - matematyka

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Przygotowuje młodzież do konkursów matematycznych oraz egzaminów w Towarzystwie Inteligentnej Młodzieży, prowadzi firmę Amath – matematyka dla każdego. Uczestnik kursu Montessori – program dla klas IV-VIII Polskiego Instytutu Montessori.

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia, gra na saksofonie i fortepianie.

Jego pasje, poza matematyką i muzyką, to wspinaczka, narciarstwo i jeździectwo.

Ignacy Gawrysiak - fizyka

Wieloletni animator w Centrum Nauki Kopernik. Autor warsztatów edukacyjnych przeprowadzanych przez Gdańską Szkołę Artystyczną oraz współautor kilku warsztatów w Centrum Nauki.

Pasjonat fizyki, oraz ogólnie pojętych nauk ścisłych, a także muzyki i grafiki. Potrafi zaszczepić te pasje w młodych ludziach. 

Marcel Świerkocki - geografia i przyroda

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoją pasję do popularyzacji nauki realizował początkowo w Centrum Nauki Kopernik, gdzie zdobył umiejętności ciekawego przekazywania wiedzy. Poza pracą oraz działalnością naukową udziela się w wolontariacie - aktualnie prowadzi szczep harcerski na warszawskim Mokotowie. 

Interesuje się kwestiami związanymi z ekologią oraz samorządnością. Wszędzie jeździ na rowerze, a każdą wolną chwilę spędza ze swoim psem Bazylem. Lubi pływać i odpoczywać w otoczeniu natury.

Katarzyna Popielarczyk - matematyka

Studiowała matematykę na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni animator  w Centrum Nauki Kopernik, prowadziła zajęcia w Matplanecie. Potrafi mówić o rzeczach trudnych w zrozumiały sposób, opowiadać o różnych dziedzinach tak, by słuchacz w każdym wieku mógł zrozumieć. 

Edukacja matematyczna dzieci jest dla niej szczególnie ważna.  Ma świetny kontakt z dziećmi, które uwielbiają jej angażujące zajęcia.

Michał Woźniak - chemia

Magister chemii, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja fizykochemiczno - teoretyczna. Uwielbiany przez dzieci chemik, potrafiący zainteresować swoja dziedzina nawet najbardzij zagorzałych humanistów. Obronił pracę w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów na temat izotopów gamma promieniotwórczych. Chemicznie zakręcony na punkcie zastosowania izotopów w życiu codziennym, a także technologii chemicznej paliw. Ponadto farmaceuta z doświadczeniem w produkcji leków. W wolnych chwilach interesuje się sportem i motoryzacją; uwielbia zdobywać górskie szczyty. 

Katarzyna Beszczyńska - j. angielski

Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Dodatkowo magister Planowania Strategicznego Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, który w swojej naukowej karierze zaliczył angielskie studia na Wiedeńskim Uniwersytecie Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien oraz francuską gospodarkę przestrzenną na Paryskiej Sorbonie.

Wiedzę o tym, że języki otwierają drzwi do świata przekazuje dzieciom podczas zajęć j.angielskiego metodą Early Stage. To intensywna podróż językowa, obfitująca w liczne przygody z muzyką, tańcem, teatrem, poezją rymowaną, projektami plastycznymi i ambitnymi materiałami. Angażuje ich wyobraźnię, pamięć i zmysły, co umożliwia przyswajanie nowej wiedzy w sposób naturalny i zgodny z indywidualnym rozwojem każdego dziecka.

Po zajęciach tańczy dancehall, regularnie odwiedza Operę Narodową i robi zdjęcia. Do jej licznych, sportowych zainteresowań, które zmieniają się w zależności od sezonu, aktualnie można zaliczyć jazdę po górach na rowerze enduro.

Marta Jabłońska - j. angielski

Studentka  wydziału Filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii społecznej na wydziale Neofilologii Angielskiej (specjalizacja nauczycielska).Ukończyła kurs pedagogiki Montessori w Łodzi oraz  brała udział w wielu szkoleniach Montessori np. warsztatach Holenderskiego instytutu AVE.IK dotyczących kreatywnego podejścia do nauczania metodą Montessori(zakończone certyfikatem).

Prowadzi zajęcia z Języka angielskiego metodą Early Stage. Traktuje nauczanie języka jako środek do celu aby rozwijać w dzieciach kreatywność językową poprzez tworzenie projektów plastyczno-graficznych, śpiewanie piosenek, przygotowywanie przedstawień oraz aktywną kinestetyczną naukę poprzez gry i zabawy językowe. Chce zaszczepić w uczniach przekonanie , że nauka języka jest wspaniałą przygodą i przywilejem oraz przekazać im praktyczne umiejętności wykorzystania go  w życiu codziennym.

Jej pasją jest nauka języków obcych (hiszpański, francuski ,turecki),dalekie podróże oraz sporty wodne i motocykle. W wolnych chwilach śpiewa ,spędza czas na łonie natury, najczęściej czytając powieści podróżnicze ,literaturę amerykańską oraz fantastykę.

Magdalena Cegłowska - j. niemiecki

Absolwentka Kolegium Języków Obcych i Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyła studia podyplomowe Historia sztuki- perspektywa społeczna i polityczna w Collegium Civitas PAN w Warszawie.

Od wielu lat prowadzi projekty językowo-kulturalne w Berlinie i w Polsce.

Współpracuje z instytucjami kultury i sztuki, jest współtwórczynią programu wychowania poprzez sztukę prezentowanego na konferencjach z cyklu „Sztuka Edukacji”, zainicjowanych przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta.

Edukacja to dla niej forma nawiązywania relacji i wzajemnych inspiracji.

Nauka języka obcego ma być przede wszystkim przyjemnością a sam język narzędziem komunikacji, który pomaga w zrozumieniu kultury danego kraju, poszerza horyzonty i buduje niezależność w świecie.

Towarzyszy i wspiera swoich uczniów w procesie nauki języka niemieckiego, wierząc, że każdy z nich może osiągnąć sukces.

Z powodzeniem przygotowuje uczniów do certyfikatów w Österreichisches Institut i Goethe Institut jak i swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w podróżach i codziennych sytuacjach.

Prywatnie lubi zwiedzać miasta, także te mniejsze, spacerować z rodziną w lesie słuchać jazzu i czytać książki o architekturze.

Katarzyna Gajewska - Michalska - j. włoski

Ukończyła kierunek Cywilizacja Śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskiem, uzyskując tytuł magistra kulturoznawstwa oraz Filologię Włoską (tamże) ze specjalizacją nauczycielską. Jest pasjonatką włoskiej kultury i języka. Tłumaczy filmy, seriale, literaturę. Lubi się uczyć i zarażać dzieci entuzjastycznym podejściem do nauki języka.

Uczestniczyła w kilku kursach i szkoleniach dotyczących pedagogiki Montessori, m.in. w kursie propedeutycznym organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori (Łódź, 2014), Kursie Wprowadzającym do Pedagogiki Marii Montessori organizowany przez Fundację „Daj mi czas” (Ursus, 2014), Program Montessori Master Teachers  D’Neil i Michaela Duffy’ch organizowanym przez Polski Instytut Montessori (Warszawa, 2016).

Ukończyła również kurs „Zrozumieć dziecko z zespołem Aspergera” zorganizowany przez Poradnię Pscyhologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Warszawie oraz szkolenie „Zrozumieć zespół Aspergera” zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 8.

Kocha kontakt z przyrodą, podróże i sport.

Monika Walter Rosiak - muzyka

W 2000 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadzina. W latach 2001-2003 odbyła studia podyplomowe w Doppler Institute w Budapeszcie (Węgry) w klasie fletu prof. Janosa Balinta.
W latach 2000-2008 współpracowała z Teatrem Polskim w Warszawie.
Od 1998 roku prowadzi klasę fletu i zespołów kameralnych w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie. Jej uczniowie biorą czynny udział w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, gdzie uzyskują wysokie noty konkursowe.
W 2007 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
Od kilku lat występuje z trio fletowym, z którym 2015 roku  zajęła II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Citta di Barletta we Włoszech.
W 2015 roku nawiązała współpracę z Polskim Instytutem Montessori.
Jej pasją jest praca z dziećmi, którym chce pokazać piękny świat muzyki, rozbudzić w nich zamiłowanie do wspólnego muzykowania.
Prywatnie jest mamą Bartka. Kocha podróże, zwierzęta - posiada psa, dwa koty i żółwia.

Piotr Piszczatowski - warsztaty muzyczne

Muzyk, aktor, kompozytor, socjolog. Multiinstrumentalista. Zajmuje się muzyką etniczną i improwizowaną. Znany w Polsce i świecie propagator polskiej muzyki ludowej. Gra na instrumentach perkusyjnych i akordeonie, śpiewa. Zajmuje się również polskimi tańcami tradycyjnymi.

Muzyk w zespole Janusz Prusinowski Kompania, śpiewak Monodii Polskiej, współpracownik Adama Struga. Współtwórca festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, pomysłodawca Targowiska Instrumentów oraz autor portalu targowisko instrumentów. Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej. Aktor i współtwórca muzyki w teatrze Studium Teatralne (1996-2007). Aktor i współtwórca spektakli w teatrze Słuchaj Uchem.

Koordynator projektu „Polska Muzyka Tradycyjna w Turcji 2014”.

Kierownik artystyczny Akademii Kolberga.

Weronika Marczak - plastyka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarka, fotograf. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne formy, interesuje się fotografią i potrafi do tego zachęcić dzieci.

Katarzyna Gmiterek Łysiak - psycholog

Z wykształcenia jest psychologiem i psychoterapeutą. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie, prowadzi konsultacje, terapię indywidualną dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Ukończyła psychologię na UKSW. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie. 

W pracy ważne są dla niej relacje międzyludzkie, rozwój osobisty i pomoc. Od 2001 r. towarzyszy ludziom w zmianie. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał do zmiany w kierunku rozwoju osobistego i samorealizacji. W pracy z dziećmi uwielbia dziecięcą spontaniczność i szczerość, co pozwala jej pamiętać o tym, co w życiu jest ważne.

Uważa się za szczęściarę, ponieważ ma pracę którą lubi. Prywatnie mama trzech synów. Gdy już ma chwilę dla siebie, uwielbia robić biżuterię i malować batiki.

Agata Rudzka - logopeda

Logopeda i pedagog specjalny. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna,specjalność- Logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; oraz studia magisterskie kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, prowadzone przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała podczas licznych praktyk realizowanych w czasie studiów w różnych poradniach, szpitalach i placówkach oświatowych m.in.: w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, w Szpitalu Grochowskim, SPP-P „TOP” w Warszawie.

Prowadzenie zajęć z dziećmi jest dla niej ogromną radością. Podąża za potrzebami dzieci, stara się dawać im tyle ciepła i serdeczności, ile potrzebują. Zajęcia, które prowadzi mają być efektywne ale też przyjemne, dlatego do każdych spotkań przygotowuje się z wielką dokłanością, zwracając uwagę na zainteresowania i potrzeby dziecka.

W zawodzie logopedy realizuje najważniejsze zainteresowania: pedagogiczne, medyczne i językowe. Uważa, że aby być dobrym w tym, co się robi, należy się ciągle dokształcać dlatego łączy pracę zawodową z podnoszeniem swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach.

Poza pracą w szkole, pracuje także w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, należy do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, jest logopedą i terapeutą ręki. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy, rozwoju, autyzmiem i jego spektrum.

W kręgu jej logopedycznych zainteresowań jest wczesne wspomaganiem rozwoju i neurologopedia dziecięca.  Lubi prowadzić zajęcia zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Największą nagrodą jest dla niej radość z postępów pacjenta.

Katarzyna Goljan - psycholog

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również kurs "Wychowania bez Porażek" Metodą Gordona. 16 lat trenowała wyczynowo pływanie i pięciobój nowoczesny co sprawiało jej dużo przyjemności i wiele nauczyło.

Przebywanie z dziećmi i młodzieżą to dla niej ciągła wzajemna nauka. Chęć poznawania ich, towarzyszenia im w dojrzewaniu, wspierania ich w trudnościach i kłopotach jest nie tylko wyzwaniem ale również odkrywaniem nowych lądów. Ciekawość dzieci, ich emocje, ich sposoby myślenia są niepowtarzalne i niestandardowe co czyni je jeszcze ciekawszymi. Możliwość pracy z dziećmi stanowi wyzwanie ale sprawia też dużo satysfakcji.

Prywatnie lubi czytać, gotować potrawy wegetariańskie i podróżować po świecie.  

Krystyna Rózga - j.polski

Absolwentka Wydziału Stosownych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w SWPR – Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką Montessori oraz polonistykę na UW. Wieloletnia instruktorka harcerska. Współpracowała z księgarnią Badet prowadząc spotkania autorskie, promocje książek i kreatywne spotkania dla dzieci. Prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach Montessori oraz szkolenia z organizacji klasy Montessori. Współautorka „Zintegrowanego programu nauczania wg. pedagogiki Montessori w klasach IV-VI”. Zajmuje się również rozwojem samorządności oraz wychowaniem obywatelskim dzieci i młodzieży. Interesuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową.

Proces nauczania rozumie jako przygodę, w trakcie której zdobywa się wiedzę i rozwija pasje, doświadczając świat na wszelkie możliwe sposoby. Doświadczenia harcerskie przenosi na grunt klasy, stawia na samodzielność i rozwój poprzez wyzwania.

Prywatnie lubi czytać na głos swoim własnym dzieciom i podróżować po Polsce – głównie kajakiem, albo pieszo po górach.

przedszkole montessori