Oto nasz niezwykły zespół

Jan Dąbrowski

Współtwórca Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik

Wieloletni wychowawca młodzieży w ramach Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Pedagog – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dyplomowany Nauczyciel Montessori (MACTE), posiada również dyplom Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Członek Montessori Europe, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Stowarzyszenia Montessori Bez Granic, współtwórca Fundacji im. Marii Montessori. Od lat aktywnie współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje.

Oczarowany Pedagogiką Montessori od 1998 roku. Praca z dziećmi, aktywne wspieranie ich rozwoju fascynowały go od zawsze.

Uwielbia żeglarstwo i bycie z ludźmi. Prywatnie jest ojcem 3 dzieci.

Julia Dąbrowska

Współzałożycielka Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik, Prezes Ośrodka Edukacji Montessori, współtwórczyni Fundacji im. Marii Montessori, członek Zarządu Polskiej Rady Montessori. Współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje.

Bliski jej sercu jest model organizacji oparty na wspólnym dążeniu do celu, odpowiedzialności, zaangażowaniu, szacunku i wzajemnym zaufaniu.

Za kluczowe uważa umiejętności budowania pozytywnych relacji, komunikacji i współpracy, dlatego jest entuzjastką Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz metody Montessori.

W pracy z dziećmi za nieodzowne uważa poszanowanie ich autonomii, godności i wolności oraz budowanie atmosfery współpracy, odpowiedzialności za siebie, innych i otoczenie.

Z wykształcenia psycholog, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ukończyła trzy całoroczne kursy Montessori (poziom szkolny i przedszkolny). Uczestniczka programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Swoje kompetencje poszerza na licznych szkoleniach i konferencjach, uczestniczy w wydarzeniach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Prywatnie jest mamą trójki dzieci, właściwie już młodzieży, których wychowywanie to źródło nieustających radości, inspiracji oraz wyzwań. Relaksuje się spacerując z psem, uwielbia górskie wędrówki. 

Ewa Legierska Tur - metodyk Montessori, wicedyrektor szkoły

Ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowy dyplom Montessori MACTE nadany przez Canadian Montessori Teachers Education Institute.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs Montessori organizowany przez Fundację Aktion Soonenschein Thuringen e. V. w Niemczech.

Uczestniczyła w niezliczonych warsztatach i kursach, m.in. Montessori Master Teacher, Warsztaty Szkolnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori, oraz kurs Katechezy Dobrego Pasterza.

Maria Antoszkiewicz - dyrektor szkoły, historia

Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją nauczycielską, uczestniczka letniego kursu Montessori dla nauczycieli klas starszych w  Polskim Instytucie Montessori. Stale współpracuje z fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom oraz z wydawnictwem Egmont. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki historii zdobyte w różnych instytucjach kultury. Autorka materiałów dla nauczycieli publikowanych w czasopismach „Wychowanie w przedszkolu” „Polonistyka”, „Życie szkoły”. Entuzjastka edukacji pozaformalnej i alternatywnych metod nauczania. Jej głównym celem w szkole jest budzenie w dzieciach zainteresowania światem i pomoc w odnajdywaniu własnych pasji. W wolnych chwilach praktykuje minimalizm albo zamawia kolejne książki w tanich księgarniach.

Jagoda Rodzoch - Malek - wicedyrektor szkoły, j. polski, wychowawca klasy VIII

Doktor nauk humanistycznych.

Uczy, odkąd pamięta: w czasach szkolnych - kolegów i koleżanki z ławki, a po studiach polonistycznych - studentów (UW, UKSW), licealistów, obcokrajowców i dzieci w edukacji domowej.

Interesuje się edukacją zarówno w teorii, jak i w praktyce. Nie tylko edukacją systemową, lecz również różnymi alternatywnymi formami nauczania (metoda Montessori, Suzuki itp.). Pasjonuje ją proces uczenia się. Jako mama trojga dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym aktywnie zaangażowana w ich naukę i ogólny rozwój (z najstarszym dzieckiem prowadziła przez jakiś czas edukację domową) nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat rozwoju dzieci, wartościowej literatury dziecięcej oraz ciekawych pomocy naukowych.

W wolnych chwilach muzykuje (gra po trosze na różnych instrumentach) i czyta, czyta, czyta.

Katarzyna Lisawa - wicedyrektor szkoły, nauczycielka klas I-III

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na UW, ukończyła również psychologię na tej samej uczelni, a także Studia Podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (na Wydziale Pedagogicznym UW). Posiada dyplom Kursu Pedagogiki Marii Montessori. Jest aktywnym nauczycielem i wykładowcą (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych).

Katarzyna Gmiterek Łysiak, psycholog

Z wykształcenia jest psychologiem i psychoterapeutą. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie, prowadzi konsultacje, terapię indywidualną dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Ukończyła psychologię na UKSW. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie. 

W pracy ważne są dla niej relacje międzyludzkie, rozwój osobisty i pomoc. Od 2001 r. towarzyszy ludziom w zmianie. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał do zmiany w kierunku rozwoju osobistego i samorealizacji. W pracy z dziećmi uwielbia dziecięcą spontaniczność i szczerość, co pozwala jej pamiętać o tym, co w życiu jest ważne.

Uważa się za szczęściarę, ponieważ ma pracę którą lubi. Prywatnie mama trzech synów. Gdy już ma chwilę dla siebie, uwielbia robić biżuterię i malować batiki.

Aleksandra Kubiak - nauczycielka klas I - III

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogika Montessori - Edukacja Elementarna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Uczestniczka programu wczesnoszkolnego Polskiego Instytutu Montessori.

Rekomendowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Katarzyna Żdanuk - nauczyciel wspomagający

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w SWPR w Warszawie. Posiada dyplom Nauczyciela Montessori wydany przez Polski Instytut Montessori. Ukończyła kurs Katechezy Dobrego Pasterza w Krakowie oraz liczne kursy i szkolenia związane z rozwojem i wychowaniem dzieci.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym również z dziećmi z zaburzeniami, praktyczną znajomość psychologii rozwojowej, świetny kontakt z dziećmi. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Magdalena Kania-Kharroubi - nauczycielka klas I-III

Ukończyła pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest absolwentką Kursu Pedagogiki M. Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori.

Prowadziła drużynę harcerską, pracowała jako nauczycielka Montessori w przedszkolu, wykładała na studiach podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Montessori na UW, współpracowała z Polskim Instytutem Montessori. Jest współzałożycielką i Sekretarzem Stowarzyszenia "Montessori bez Granic". Prowadzi kursy dla przyszłych nauczycieli Montessori oraz różnorodne warsztaty.

Jednocześnie stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w warsztatach i konferencjach, także międzynarodowych.

10 lat temu poznała metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC), od razu została jej wielką entuzjastką i wzięła udział w kilku rocznych cyklach szkoleń i warsztatów. Stara się praktykować założenia NVC na co dzień.

Uwielbia czytać, ćwiczy jogę, dużo podróżuje po świecie. Po dłuższym pobycie w Azji południowo-wschodniej bliska stała jej się idea „less waste”.

Magdalena Zienkiewicz – Wychowawczyni klasy I-III 

Absolwentka Wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogika Montessori - Edukacja elementarna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła na wielu kursach i szkoleniach. Obecnie uczestniczy w kursie Montessori w zakresie szkoły podstawowej organizowanym przez Akademię Montessori Biberkor.

Wykładowca w Stowarzyszeniu Montessori bez Granic. Współprowadzi kursy dla nauczycieli przedszkolnych uczących metodą Marii Montessori. Współpracuje z FBI :) (Forum Bezpiecznego Internetu), prowadząc szkolenia w projekcie CyberMocn@ Szkoła.

Jest opiekunem biblioteki szkolnej i z dużą satysfakcją cyfryzuje analogowe zbiory szkolne.

Lubi Street Art oraz kina studyjne. I choć pochodzi znad morza coraz częściej przemierza górskie szlaki.

Wioletta Przewoźniak - nauczycielka klas I-III

Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs wprowdzajacy do pedagogiki Montessori.

Osoba o niezwykłej intuicji wychowawczej, ogromnych kompetencjach interpersonalnych, zafascynowana pedagogiką, pracą z dziećmi oraz metodą Montessori.

Anna Zbrzeska - nauczycielka religii klas 0-3

Absolwentka teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Swoje miejsce w życiu zawodowym i pasję towarzyszenia dzieciom w drodze do Boga odkryła poznając Katechezę Dobrego Pasterza - metodę formacji wiary opartą o założenia pedagogiki Montessori. Ukończyła kurs pedagogiki wczesnoszkolnej Montessori w Polskim Instytucie Montessori, a także liczne kursy Katechezy Dobrego Pasterza pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza na poziomie I, II i III w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w placówkach Montessori jako asystent, wychowawca oraz katecheta. Pracowała również jako wychowawca kolonijny, a także posiada uprawnienia opiekuna medycznego. Kocha ciszę, zdarza jej się kaligrafować, a także zajmować pracą w drewnie. Wolne chwile najchętniej spędza przemierzając tatrzańskie szlaki.
 

Marta Chrzanowska - nauczyciel wspomagający

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej kierunku pedagogika specjalna opiekuńczo-wychowawca oraz profilaktyka resocjalizacyjna i społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami pedagogiki M. Montessori w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Posiada dyplom Trenera Treningu Umiejętności Społecznych oraz  Edukatora-Trenera edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS oraz przeciwdziałania narkomanii certyfikowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS agendy Ministerstwa Zdrowia. Wieloletni Lider prowadzenia Grup Młodzieżowych PCK oraz wychowawca i wykładowca na Ogólnopolskich Obozach Młodzieżowych i Liderskich PCK. Dodatkowo współpracuje z prywatnymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi współprowadząc Treningi Umiejętności Społecznych oraz uczestnicząc w Turnusach Rehabilitacyjno-Terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania, zespołem Aspergera, Autyzmu oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. W szkole jest również opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu Montessori. Stale podwyższa swoje kwalifikacje oraz wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, szczególnie w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się oraz form i metod pracy terapeutycznej.

W pracy z dziećmi ceni sobie indywidualność oraz edukację przez zabawę i animację. Uwielbia tworzyć z dziećmi projekty edukacyjno-profilaktyczne, wydobywając z dziećmi ukryte możliwości, ich mocne strony i talenty. Jej pasją jest wolontariat, którego ideę propaguje również w szkole oraz edukacja rówieśnicza.  Najlepszym efektem pracy, zarówno dydaktycznej, jak i wolontarystycznej jest uśmiech dziecka i jego bliskich w zdobytych osiągnięciach.

Prywatnie uwielbia dobrą książkę, jazdę rowerem oraz długie spacery z dala od miasta. 

Dorota Kowalska-Perzyna - nauczyciel wspomagający, logopeda

Ukończyła pedagogikę specjalną ze specjalnością oligofrenopedagogika i wychowanie przedszkolne oraz logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i ogrodnictwo na SGGW. Wiele lat pracowała z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, przedszkolu Fundacji SYNAPSIS, przedszkolu
integracyjnym Mruczankowe Przedszkole.
W szkole pracuje na stanowisku nauczyciela wspomagającego i logopedy. Bardzo lubi obserwować dzieci, odkrywać jakie mają potrzeby, podążać za nimi i stwarzać warunki, by samodzielnie mogły „zdobywać szczyty”. W pracy z dzieckiem bazuje na byciu w ciągłej relacji i korzysta z elementów pedagogiki zabawy.
Prywatnie wielbicielka kawy, śpiewania przy ognisku, chodzenia po Czerwonych Wierchach i żeglowania po Mazurach. Każdego dnia stara się być lepszym człowiekiem i często się wzrusza myślą, że jej własne dzieci już nigdy nie będą takie małe jak teraz.

Gabriela Gamracy-Sarzyńska - logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat) oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (magister) na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Doświadczenie praktyczne zdobywała w wielu warszawskich przedszkolach, szkołach i żłobkach jak i na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, w Klinice Otolaryngologii, w Centralnym Szpitalu Klinicznym: w Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy, oraz w Przyszpitalnej Poradni Logopedycznej przy ul. Banacha w Warszawie. Dodatkowo ukończyła specjalizację z nauczania języka polskiego jako obcego. Aktywnie rozwija się zawodowo dzięki kursom i szkoleniom. 
Poza pracą w szkole podstawowej pracuje w gabinecie logopedycznym w Międzylesiu. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii, w dzieciach kocha radość, szczerość i beztroskę. Szybko zjednuje sobie podopiecznych, ponieważ często patrzy na świat oczami dziecka.
 
Prywatnie kocha śpiewać, gotować, czytać komiksy, oglądać filmy animowane, spacery z psem i dobrą kawę. Spokój odnajduje w pielęgnacji roślin.

Krystyna Rózga - j.polski, wychowawca klasy VII

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w SWPR – Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką Montessori oraz polonistykę na UW. Wieloletnia instruktorka harcerska. Współpracowała z księgarnią Badet prowadząc spotkania autorskie, promocje książek i kreatywne spotkania dla dzieci. Prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach Montessori oraz szkolenia z organizacji klasy Montessori. Współautorka „Zintegrowanego programu nauczania wg. pedagogiki Montessori w klasach IV-VI”. Interesuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową, uwielbia zarażać miłością do książek swoich uczniów.

Należy do ścisłego grona organizatorów "Ratowników Czytelnictwa" - wspólnoty edukatorów, których celem jest promocja czytelnictwa i rozwijanie postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

Proces nauczania rozumie jako przygodę, w trakcie której zdobywa się wiedzę i rozwija pasje, doświadczając świat na wszelkie możliwe sposoby. Doświadczenia harcerskie przenosi na grunt klasy, stawia na samodzielność i rozwój poprzez wyzwania.

Prywatnie lubi czytać na głos swoim własnym dzieciom i podróżować po Polsce – głównie kajakiem, albo pieszo po górach.

Andrzej Skierkowski - matematyka, fizyka

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Przygotowuje młodzież do konkursów matematycznych oraz egzaminów w Towarzystwie Inteligentnej Młodzieży, prowadzi firmę Amath – matematyka dla każdego. Uczestnik kursu Montessori – program dla klas IV-VIII Polskiego Instytutu Montessori.

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia, gra na saksofonie i fortepianie.

Jego pasje, poza matematyką i muzyką, to wspinaczka, narciarstwo i jeździectwo.

Marcel Świerkocki - geografia i przyroda, wychowawca klasy VIII

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoją pasję do popularyzacji nauki realizował początkowo w Centrum Nauki Kopernik, gdzie zdobył umiejętności ciekawego przekazywania wiedzy. Poza pracą oraz działalnością naukową udziela się w wolontariacie - aktualnie prowadzi szczep harcerski na warszawskim Mokotowie. 

Interesuje się kwestiami związanymi z ekologią oraz samorządnością. Wszędzie jeździ na rowerze, a każdą wolną chwilę spędza ze swoim psem Bazylem. Lubi pływać i odpoczywać w otoczeniu natury.

Michał Woźniak - chemia

Magister chemii, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja fizykochemiczno - teoretyczna. Uwielbiany przez dzieci chemik, potrafiący zainteresować swoja dziedzina nawet najbardzij zagorzałych humanistów. Obronił pracę w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów na temat izotopów gamma promieniotwórczych. Chemicznie zakręcony na punkcie zastosowania izotopów w życiu codziennym, a także technologii chemicznej paliw. Ponadto farmaceuta z doświadczeniem w produkcji leków. W wolnych chwilach interesuje się sportem i motoryzacją; uwielbia zdobywać górskie szczyty. 

Katarzyna Beszczyńska - j. angielski

Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Dodatkowo magister Planowania Strategicznego Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, który w swojej naukowej karierze zaliczył angielskie studia na Wiedeńskim Uniwersytecie Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien oraz francuską gospodarkę przestrzenną na Paryskiej Sorbonie.

Wiedzę o tym, że języki otwierają drzwi do świata przekazuje dzieciom podczas zajęć j.angielskiego metodą Early Stage. To intensywna podróż językowa, obfitująca w liczne przygody z muzyką, tańcem, teatrem, poezją rymowaną, projektami plastycznymi i ambitnymi materiałami. Angażuje ich wyobraźnię, pamięć i zmysły, co umożliwia przyswajanie nowej wiedzy w sposób naturalny i zgodny z indywidualnym rozwojem każdego dziecka.

Po zajęciach tańczy dancehall, regularnie odwiedza Operę Narodową i robi zdjęcia. Do jej licznych, sportowych zainteresowań, które zmieniają się w zależności od sezonu, aktualnie można zaliczyć jazdę po górach na rowerze enduro.

Marta Jabłońska - j. angielski

Studentka  wydziału Filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii społecznej na wydziale Neofilologii Angielskiej (specjalizacja nauczycielska).Ukończyła kurs pedagogiki Montessori w Łodzi oraz  brała udział w wielu szkoleniach Montessori np. warsztatach Holenderskiego instytutu AVE.IK dotyczących kreatywnego podejścia do nauczania metodą Montessori(zakończone certyfikatem).

Prowadzi zajęcia z Języka angielskiego metodą Early Stage. Traktuje nauczanie języka jako środek do celu aby rozwijać w dzieciach kreatywność językową poprzez tworzenie projektów plastyczno-graficznych, śpiewanie piosenek, przygotowywanie przedstawień oraz aktywną kinestetyczną naukę poprzez gry i zabawy językowe. Chce zaszczepić w uczniach przekonanie , że nauka języka jest wspaniałą przygodą i przywilejem oraz przekazać im praktyczne umiejętności wykorzystania go  w życiu codziennym.

Jej pasją jest nauka języków obcych (hiszpański, francuski ,turecki),dalekie podróże oraz sporty wodne i motocykle. W wolnych chwilach śpiewa ,spędza czas na łonie natury, najczęściej czytając powieści podróżnicze ,literaturę amerykańską oraz fantastykę.

Siostra Beata Zawiślak – nauczyciel religii

Pochodzi z Łęczycy, a od 2003 roku jest szczęśliwą siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK założonym przez św. Urszulę Ledóchowską, którą inspiruje się w wielu dziedzinach życia. Skończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowe Studium Katechetyczno – Pedagogiczne PWTW „Bobolanum” w Warszawie i Podyplomowe studia w zakresie wiedzy o społeczeństwie i relacji międzynarodowych z modułem wychowania do życia w rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jej pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą. Zafascynowana „Barankami” prowadzonymi przez Olę Sawicką, przygotowuje rodziny do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii; współpracuje z Wydawnictwem św. Wojciecha w Poznaniu, czasami można ją usłyszeć w Polskim Radio i zobaczyć w telewizji; ostatnio dołączyła do zespołu Caritas Polska – dział wolontariatu.

Mieszka w Szarym Domu na Warszawskim Powiślu i tam jest odpowiedzialna za akademik prowadzony przez siostry urszulanki. W wolnych chwilach zajmuje się promocją życia jej ulubionej Świętej – Urszuli Ledóchowskiej; wymyśla nowe gadżety dla Zgromadzenia, wycisza się przy kaligrafii, odkrywa bogactwo Pisma Świętego, czyta i przygotowuje ręcznie robione prezenty, którymi z uśmiechem obdarza ludzi wokół siebie.

Monika Walter Rosiak - muzyka

W 2000 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadzina. W latach 2001-2003 odbyła studia podyplomowe w Doppler Institute w Budapeszcie (Węgry) w klasie fletu prof. Janosa Balinta.
W latach 2000-2008 współpracowała z Teatrem Polskim w Warszawie.
Od 1998 roku prowadzi klasę fletu i zespołów kameralnych w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie. Jej uczniowie biorą czynny udział w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, gdzie uzyskują wysokie noty konkursowe.
W 2007 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
Od kilku lat występuje z trio fletowym, z którym 2015 roku  zajęła II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Citta di Barletta we Włoszech.
W 2015 roku nawiązała współpracę z Polskim Instytutem Montessori.
Jej pasją jest praca z dziećmi, którym chce pokazać piękny świat muzyki, rozbudzić w nich zamiłowanie do wspólnego muzykowania.
Prywatnie jest mamą Bartka. Kocha podróże, zwierzęta - posiada psa, dwa koty i żółwia.

Piotr Piszczatowski - warsztaty muzyczne

Muzyk, aktor, kompozytor, socjolog. Multiinstrumentalista. Zajmuje się muzyką etniczną i improwizowaną. Znany w Polsce i świecie propagator polskiej muzyki ludowej. Gra na instrumentach perkusyjnych i akordeonie, śpiewa. Zajmuje się również polskimi tańcami tradycyjnymi.

Muzyk w zespole Janusz Prusinowski Kompania, śpiewak Monodii Polskiej, współpracownik Adama Struga. Współtwórca festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, pomysłodawca Targowiska Instrumentów oraz autor portalu targowisko instrumentów. Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej. Aktor i współtwórca muzyki w teatrze Studium Teatralne (1996-2007). Aktor i współtwórca spektakli w teatrze Słuchaj Uchem.

Koordynator projektu „Polska Muzyka Tradycyjna w Turcji 2014”.

Kierownik artystyczny Akademii Kolberga.

Weronika Marczak - plastyka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarka, fotograf. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne formy, interesuje się fotografią i potrafi do tego zachęcić dzieci.