Szkoła Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie oferuje naukę od zerówki do 8 klasy.

Montessori

Maria Montessori stworzyła całościowa koncepcję pedagogiczną obejmująca rozwój człowieka od narodzin do dorosłości i opierającą się na podstawowej zasadzie szacunku dla indywidualności i godności dziecka. Korzystamy z jej dorobku naukowego, wzbogacając go najnowszymi odkryciami w dziedzinie pedagogiki, rozwoju mózgu, koncepcjami uczenia się.

Głównymi filarami metody Montessori są:

  • przygotowane otoczenie, które inspiruje dziecko do odkrywania świata i rządzących nim reguł
  • materiał Montessori – opracowany tak, by zachęcał do pracy, zawierał element samokontroli, był estetyczny i trwały
  • zasada wolności w podejmowaniu decyzji co do wyboru zajęcia, która pozwala dziecku wzmacniać w sobie przekonanie o własnej mocy sprawczej, budować adekwatną samoocenę
  • nauczyciel, który towarzyszy dziecku, obserwuje, w razie potrzeby – pomaga, ale nie narzuca swojej obecności i nie przejmuje odpowiedzialności za dziecko
  • budowanie w dziecku wewnętrznej motywacji do działania. Unikanie kar i nagród, ćwiczenie umiejętności adekwatnej samooceny i podejmowania odpowiedzialności za własne działania sprawia, że dziecko uniezależnia się od zewnętrznej oceny i motywacji budując swoją wewnętrzną siłę i wiarę w siebie.

Projekty

Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą nauczania, ponieważ najsilniej angażuje uczniów, a przy tym łączy inne metody i techniki uczenia się. Taki sposób pracy zastępuje tradycyjne nauczanie, nastawione wyłącznie na podawanie usystematyzowanej wiedzy w ramach poszczególnych przedmiotów, zgodne z planem i programem nauczania. Naszym zadaniem jest nawiązywanie do osobistych doświadczeń dziecka, do przemian zachodzących w środowisku, do najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Jesteśmy nastawieni jesteśmy na rozwijanie zainteresowań ucznia, kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, uczenie samodzielności w myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Dlatego w dużym stopniu rezygnujemy z systemu klasowo-lekcyjnego na rzecz swobodnej działalności dziecka, której podstawą są jego zainteresowania. 

Motorem napędzającym projekt jest zmiana – zmiana w postrzeganiu, w myśleniu, w przyjmowaniu postaw. Projekt ma dostarczać nowej wiedzy, uczyć sposobu jej wykorzystania, rozwijać umiejętności, wpływać na nasze emocjonalne relacje z rzeczywistością. Najważniejszymi cechami projektu są: jego interdyscyplinarny charakter i samodzielne podejmowanie decyzji przez uczniów.

Języki obce

Nauka języków obcych jest dla nas bardzo ważna. Stawiamy na naukę praktycznej umiejętności posługiwania się językami. W klasach 1 - 8 program języka angielskiego jest rozszerzony. Dzieci uczą się wg angażującego i intensywnego programu Early Stage w wymiarze czterech godzin lekcyjnych tygodniowo. Zerówka uczy się według programu Teddy Eddy.

Od 4 klasy dochodzi drugi język obcy w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

Do wyboru jest j. hiszpański oraz j. niemiecki.

Wycieczki, zielone szkoły

Program edukacyjny oraz wychowawczy w naszej szkole wzbogacamy zajęciami prowadzonymi podczas wyjazdów, wyjść do muzeów oraz ośrodków kultury i nauki, wycieczek przyrodniczych.

Każdego roku dzieci wyjeżdżają na 5-dniową zieloną szkołę o charakterze integracyjnym, przyrodniczym, krajoznawczym, kulturoznawczym, sportowym. Od 4 klasy dochodzi jeszcze jesienny wyjazd 3-dniowy.

Opieka psychologiczno – pedagogiczna

W naszej szkole pracuje profesjonalny zespół psychologiczno-pedagogiczny, który pomaga uczniom, nauczycielom i rodzicom rozwiązywać wszelkie trudności natury psychologicznej i pedagogicznej, które pojawią się w trakcie naszej współpracy. Każdy z członków zespołu w razie potrzeby spotyka się z rodzicami w ustalonych godzinach.