Zerówka

To pomost pomiędzy przedszkolem a szkołą. Dzieci mają jeszcze przestrzeń na swobodną zabawę i dużo czasu spędzają na dworze. Są coraz bardziej samodzielne, otrzymują zadania określone w czasie, uczą się planować swoją pracę. Zdecydowana większość dzieci kończących naszą zerówkę potrafi czytać, pisać i liczyć.

Klasy 1 -3

Nauka w klasach młodszych realizowana jest zgodnie z metodą Montessori. Klasy są wielorocznikowe (razem uczą się dzieci z klasy 1, 2 i 3). Grupa zróżnicowana wiekowo umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka, koncentrację na jego osiągnięciach i możliwościach. Pozwala każdemu dziecku rozwijać jego własny potencjał i osiągać sukcesy w tempie dostosowanym do jego potrzeb i możliwości, w  przeciwieństwie do nauczania klasowego, gdzie poziom klasy jest uśredniany. Wielorocznikowe klasy sprzyjają współpracy i uczeniu się od siebie nawzajem zachęcając do budowania pozytywnych relacji. Uczniowie inspirują się nawzajem w pracy i mają szerokie możliwości rozwijania swoich umiejętności społecznych i wypróbowania różnych ról.

Klasy 4 - 6

Nauka w klasach 4 – 6 realizowana jest metodą projektu, korzystamy z różnych współczesnych metod aktywnej pracy w szkole, takich jak Challenge Based Learning, Edu Scrum czy Design Thinking. Zawsze zaczynamy od doświadczenia, obserwacji, faktu i od nich przechodzimy do analizy co się wydarzyło, dlaczego tak się mogło stać, jakie z tego możemy wyciągnąć wnioski. Nieustająco pobudzamy dziecięce umysły do poszukiwań i samodzielnego konstruowania odpowiedzi. Zachęcamy uczniów do zadawania pytań, analizy różnych punktów widzenia. Rozwijanie umiejętności niezależnego myślenia, wyciągania wniosków, budowania własnych opinii i współpracy w zespole jest niezwykle ważne w procesie wychowania odpowiedzialnych, zaangażowanych obywateli świata.

Klasy 7 - 8

Tu coraz większy nacisk kładziemy na umiejętności akademickie, nie rezygnując z aktywizujących metod pracy. Rozpoczynamy przygotowanie do nauki w liceum, tak, aby nasi absolwenci mogli wybrać wymarzoną szkołę z bogatej oferty szkół średnich. 

Absolwenci naszej szkoły nie maja problemów z dostaniem się do wybranej szkoły, uzyskują świetne wyniki w egzaminach i konkursach, co pokazuje, że można połączyć dobrą atmosferę w szkole ze świetnymi rezultatami naukowymi.

Wyjścia i wycieczki

Program edukacyjny oraz wychowawczy w naszej szkole wzbogacamy zajęciami prowadzonymi podczas wyjazdów, wyjść do muzeów oraz ośrodków kultury i nauki, wycieczek przyrodniczych.

Kółka zainteresowań

Staramy się stwarzać naszym uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i talentów, dlatego po zajęciach obowiązkowych mogą oni skorzystać z bogatej oferty kółek zainteresowań lub spędzić miło czas bawiąc się w naszej świetlicy. W każdym roku oferta się zmienia, pojawiają się nowe propozycje.

Tenis dla klas 0-VIII
Zajęcia z tenisa ziemnego w warszawskim klubie DeSki. Instruktorzy przychodzą po dzieci do szkoły, po zajęciach dzieci należy odebrać z klubu.
Kreatywne rękodzieło - klasy I - VIII
Zajęcia dla dzieci, które lubią kreatywne i twórcze robótki ręczne, różnorodne w formie i gabarycie. Na zajęciach tworzymy piękne rękodzieło codziennego użytku. Korzystamy z wielu nowych technik pracy i różnorodnych materiałów, jak również sięgamy po tradycyjne wykonanie i wzory. Nasze inspiracje obejmują między innymi: decoupage, filcowanie, masy plastyczne, quilling, malowanie na szkle, ozdoby biżuteryjne, dekoracyjne elementy wyposażenia pokoju, projektowanie stroju. Na koniec roku wspólnie zorganizujemy kiermasz i prezentację naszych ozdób.
Szachy - klasy 0-III oraz IV - VIII
Szachy: rozwijają analityczne myślenie wprowadzają zdrową rywalizację z rówieśnikami pomagają wyznaczać i realizować mierzalne cele uczą samodzielnego rozwiązywania problemów kształtują samodyscyplinę, konsekwencję i odpowiedzialność Zajęcia prowadzi instruktor szachowy z certyfikatem Polskiego Związku Szachowego, sędzia szachowy klasy II, sekretarz Mazowieckiego Związku Szachowego, doświadczony trener dzieci i młodzieży.
Wielozmysłowe masy plastyczne i eksperymenty - klasy o - III
Dziecko poznaje świat wszystkimi zmysłami. Połączenie doznań dodatkowych i wzrokowych zapewnia wszechstronny rozwój. "Babranie się" jest naturalną potrzebą dziecka. Podążając za dzieckiem zapewniamy mu rozwój wszystkich zmysłów, z wykorzystaniem różnego rodzaju faktur i struktur bezpiecznych dla dzieci. Dodatkowo zajęcia mają na celu wprowadzenie dziecka w świat doświadczeń chemicznych i fizycznych. Nauki techniczne są przyszłością edukacji, a ciekawość świata zewnętrznego i zjawiska przebiegających należy pobudzać od najmłodszych lat. Wykwalifikowana kadra wprowadza dzieci w świat zachodzących w świecie zjawisk, tłumacząc ich zależność. Warsztaty naukowe są doskonałą formą edukacyjną poprzez doświadczenie i zabawę, a także dodatkową formą wizualizacji podczas różnego rodzaju przedsięwzięć.
Robotyka - klasy 0-III oraz IV - VII
Robotyka to skuteczny sposób na zdobycie wiedzy z nauk ścisłych oraz technicznych. Dzięki pomocy instruktorów uczestnicy tworzą niebanalne rozwiązania konstrukcyjne. Każda dwuosobowa grupa posiada edukacyjny zestaw z komputerem, czujnikami oraz elementami cyfrowymi. Dzieci samodzielnie budują, programują, a na koniec testują swoje maszyny. Zajęcia prowadzą instruktorzy z Planety Robotów
Judo - klasy 0 - III
DLACZEGO JUDO TO SPORT DLA CIEBIE: w dosłownym tłumaczeniu „łagodna droga”, „delikatny sposób” doskonalenia ciała i umysłu doskonałe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci szkoła charakteru, ucząca szacunku dla przeciwnika doskonały system samoobrony – daje poczucie pewności siebie filozofia – sposób życia, opierający się na trzech podstawowych zasadach judo zajęcia rekreacyjne na całe życie • sport wyczynowy – dyscyplina olimpijska Zajęcia prowadzi UKS Mokotovia
Kółko fotograficzne „PSTRYK” - klasy III - VII
Jeśli chcecie by wasze dziecko poznało tajniki fotografii to zaparszam na kółko fotograficzne "Pstryk", gdzie będą mogły rozwijać swoją wrażliwość i poczucie estetyki. Świadomie tworząc i komponując obrazy. poznają podstawy fotografii czarno-białej (analogowej) i cyfrowej samodzielnie wykonywać będą zdjęcia na profesjonalnych aparatach analogowych i cyfrowych, wywoływać negatywy, sporządzać odbitki poznają obsługę aparatów realizować rożne tematy fotograficzne dyskutować nad zdjęciami i bronić swoich fotografii ćwiczyć umiejętności w dokonywaniu wyboru i przygotowywaniu prac na różne konkursy Zapraszam, Weronika Marczak
Warsztaty teatralne - dla wszytkich
„Bo w teatrze co tu kryć, każdy może kim chce być...” - jest to pierwszy wers wiersza, który napisałem dla dzieci, z którymi prowadziłem swoje pierwsze zajęcia teatralne. Teatr od zawsze zajmował bardzo ważne miejsce w moim życiu, a swoją pasję realizowałem grając z powodzeniem w „Teatrze Słowa”, w grupie improwizacyjnej „Impy” oraz obecnie w „Teatrze Wolandejskim”. Moją misją jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zajęcia teatralne, wzmacnianie ich unikalnych osobowości poprzez praktyczne ćwiczenia oraz rozbudzenie miłości do tej formy sztuki. W ramach prowadzonych przeze mnie zajęd będę wprowadzał dzieci w bogaty świat różnorodnych form teatralnych, jak np: - dramę - pantomimę - improwizację Podczas zajęd będą się odbywały gry i zabawy teatralne, będziemy wspólnie tworzyć scenariusz przedstawienia teatralnego od podstaw. Najważniejszym założeniem jest wspólne kreowanie zajęć, zachęcanie dzieci do wyrażania swoich potrzeb i wprowadzania ich w czyn. Wszystkie dzieci będą miały okazję poczuć się jak prawdziwi aktorzy. Przygotowując przedstawienie zajmiemy się dekoracją, strojami, charakteryzacją, scenariuszem, światłem, muzyką.. czyli wszystkim tym czym zajmują się profesjonalne teatry. Czeka nas wspaniała zabawa Dzieci uczęszczające na zajęcia będą mogły rozwijać: - realny wpływ na wygląd zajęd, odpowiadający ich oczekiwaniom - realizowanie swoich własnych pomysłów od konceptu do konkretu - pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi oraz szybsze odnajdywanie się w nowych sytuacjach - poprawność wymowy, odpowiednią modulację głosu, wyraźne mówienie - sprawność fizyczną i manualną - twórcze myślenie i nieszablonowe podejście do świata i zjawisk ARTiS – Akademia Rozwoju Teatralnego i Sportowego
Szkolne Koło Wolontariatu - klasy I - VII
SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU Wszystkie dzieci, chętne nieść bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka, zapraszam do Szkolnego Koła Wolontariatu. Wspólnie będziemy nieść innym pomoc, czerpiąc przy tym ogromną satysfakcję i radość, a jednocześnie zdobywać nowe doświadczenia oraz wiedzę, w zakresie: - zapoznania z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem, - uwrażliwiania na potrzeby innych, - kształtowania postaw prospołecznych w środowisku szkolnym, i pozaszkolnym, - inspirowania do aktywnego, animacyjnego spędzania czasu wolnego, - kreowania roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności, - rozwijania cech liderskich, - kierowania grupą rówieśniczą, - nabywania umiejętności kierowania i współpracowania ze społecznością lokalną, - planowania i organizowania akcji/kampanii społecznych oraz eventowych, - tworzenia i pisania małych projektów społecznych, - zdobywania i przekazywania wiedzy w ramach edukacji rówieśniczej i społecznej, - rozwijania empatii, tolerancji i szacunku, - kształtowania umiejętności społecznych, - zdobywania wiedzy informacyjno-edukacyjnej w różnorodnych dziedzinach. „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Jan Paweł II
Zabawy i piosenki po włosku! - klasy 0 - III
Serdecznie zapraszam wszystkie chętne Dzieci z klas 0-III na otwarte kółko włoskich gier i zabaw. W każdą środę w godzinach 15-16 będziemy poznawać włoskie gry i śpiewać włoskie piosenki. Przy okazji nauczymy się liczyć, nazywać kolory oraz przedstawiać się po włosku. Ciao!
Klub Młodego Odkrywcy - klasy I - IV
W Klubach Młodego Odkrywcy młodzież i dzieci wspólnie eksperymentują, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa ponad 700 klubów. Centrum Nauki Kopernik - koordynator programu - wspiera rozwój KMO przy udziale Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Podczas spotkań KMO najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, ze popełnianie błędów jest o tyle cenne, ze uczy rozwiązywać problemy. Nie trzeba dużo pieniędzy, by robić ciekawe i poważne eksperymenty - to jedna z zasad KMO. W naszej szkole Klub Młodego Odkrywcy poporwadzi Piotr Zdybel - animator Centrum Nauki Kopernik, nasz nauczyciel fizyki.
Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina

wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego.

Zajęcia mają na celu nabywanie, utrwalanie i ćwiczenie umiejętności społecznych. To również czas kształtowania prawidłowych nawyków komunikacyjnych i zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych.

Wspierają także zmianę doświadczeń oraz przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez zmniejszenie doświadczanego napięcia i uzyskanie lepszej samooceny. Bardzo duży nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności nazywania, różnicowania, identyfikowania oraz radzenia sobie z emocjami.

TUS rozwija także:

•             współpracę z rówieśnikami i dorosłymi

•             współdziałanie w grupie

•             czekanie na swoją kolej

•             respektowanie zasad i norm społecznych

•             radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami

•             zdolności osiągania kompromisu.

 

Dla kogo TUS?

•dzieci z zespołem Aspergera

•dzieci z autyzmem

•dzieci z innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

•dzieci z zespołem Downa

•dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

•dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

•dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

•dzieci z trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi,    społecznymi

•dzieci z zachowaniami trudnymi i agresywnymi

•dzieci z trudnościami w interakcjach rówieśniczych

•dzieci lękowych

 

Co ćwiczymy podczas TUS?

Umiejętności:

•zawierania znajomości

•prawidłowej komunikacji (werbalnej i niewerbalnej)

•słuchania

•zadawania pytań

•odmawiania

•inicjowania rozmowy

•dyskutowania

•reagowania na krytykę

•wyrażania krytyki

•radzenia sobie z uczuciami w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów

 

Jakie narzędzia wykorzystujemy?

•Obserwację modela (modelowanie: naśladowanie działania modela)

•Samokontrolę (usprawnienie wykonywania danego działania)

•Samoregulację (nauka wykonywania danej umiejętności sensownie do różnych kontekstów społecznych)

Czas trwania i koszt zajęć

 • Grupa dzieci klas 1-3—60 minut, 1 raz w tygodniu (4 spotkania w miesiącu) - 200,00 zł
 • Grupa dzieci klas 4-7- 90 minut, 1 raz w tygodniu (4 spotkania w miesiącu) – 260,00 zł

 

 • Dzieci dobierane będą do grup ze względu na wiek, umiejętności i trudności.
 • Grupa może liczyć od 3 do 8 osób.
 • Grupy mają charakter zamknięty – po uruchomieniu cyklu zajęć nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie jej trwania. 

 

Jiu-jitsu brazylijskie

Zajęcia prowadzi trener Przemysław Górski.
BJJ zaczął uprawiać kilkanaście lat temu, gdy tylko  pojawiła się pierwsza sekcja tego sportu w Warszawie. Od tamtej pory jest nie tylko wielkim pasjonatem tej dyscypliny ale również trenerem. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego (absolwent AWF), instruktor samoobrony i sportów walki, instruktor windsurfingu. Interesuje się też psychologią sportu i treningiem mentalnym. Lubi uczyć innych ludzi, szczególnie dzieci, gdzie obok nauki technik, szczególną uwagę zwraca na aspekty wychowawcze, fair play, szacunek do innych ludzi oraz bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

O brazylijskim jiu-jitsu (BJJ):
Podstawą BJJ są chwyty: rzuty, obalenia, dźwignie. Brak jest agresywnych technik, takich jak uderzenia czy kopnięcia. W walce dąży się do dominacji poprzez zajęcie pozycji kontroli, z której można zastosować technikę kończącą i tym samym zmusić przeciwnika do poddania się.
Obok aspektu sportowego BJJ, jest doskonały system samoobrony dla dzieci i młodzieży. Dzięki zastosowaniu technik BJJ w samoobronie możemy pokonać większego i silniejszego przeciwnika dając mu szansę na honorowe poddanie się i wycofanie z walki.
Bardzo ważne jest to, że BJJ opiera się na naturalnych ruchach człowieka i dzięki temu łatwo przyswaja się wszystkie techniki. Już po kilku miesiącach nauki uczniowie posiadają umiejętności, które pozwalają im skutecznie obronić się w sytuacjach zagrożenia.

Korzyści z uprawiania BJJ:
- rozwój fizyczny - znakomicie rozwija koordynację, siłę fizyczną, szybkości, elastyczność i wytrzymałość.
- rozwój intelektualny - zastosowanie określonych technik wymaga myślenia, przewidywania ruchów przeciwnika i odpowiednio szybkiego reagowania na jego ruchy. Uczenie się nowych technik rozwija koncentrację i pamięć.
- rozwój emocjonalny - uczy zachowania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem. Daje pewność siebie i wiarę we własne umiejętności, wytrwałość w dążeniu do celu
- bezpieczeństwo - nie używa się uderzeń i kopnięć, BJJ jest sportem bezpiecznym dla ćwiczących i idealnym dla dzieci i młodzieży.
- nauka skutecznej i bezpiecznej samoobrony opartej na kontroli przeciwnika i chwytach
- utrzymanie właściwej wagi ciała i korekta postawy
- odreagowanie stresu
- dyscyplina i umiejętność pracowania w grupie
- zawarcie przyjaźni na lata

Przygotowanie do konkursów przedmiotowych - klasy VII - VIII

W szkole oferujemy możliwość przygotowania do konkursów pod okiem nauczycieli przedmiotowych:

Zapraszamy uczniów VII i VIII klasy. Drodzy Uczniowie, pamiętajcie - aby zostać laureatem w ogólnopolskim konkursie, trzeba się zaangażować. Nauczyciele Wam pomogą, ale to Wy będziecie się uczyć, do czego Was gorąco zachęcamy. Sukces jest w zasięgu Waszych rąk!

Ceramika
Warsztaty ceramiczne to przede wszystkim świetna zabawa z gliną podczas, której uczestnicy poznają materiał jakim jest glina, eksperymentują z nią i w efekcie poznają zasady jakimi się ona rządzi. Każdy z uczestników wykonuje przedmiot (tematyka do ustalenia), który może zabrać ze sobą do domu. Wszystkie materiały i narzędzia zapewnia Pracownia Kaliente.
Aby zapoznać dzieci z procesem powstawania naczyń ceramicznych i obróbki gliny dzieci będą eksperymentowały z gliną i jej różnymi postaciami. Prace będą wypalane jedno lub dwukrotnie, a niektóre pozostaną bez wypału. Efekt finalny nie zawsze musi być dziełem sztuki ale za to będzie to doskonała zabawa dla dzieci.
Programowanie dla dzieci
Szkoła muzyczna

W naszej szkole istnieje możliwość indywidualnej nauki gry na instrumentach:

 • pianino
 • flet poprzeczny
 • gitara
 • skrzypce

Zapisy u p. Moniki Walter Rosiak

Warsztaty grafomotoryczne z elementami terapii ręki - klasy 0 - III

Grafomotoryka to szereg ćwiczeń umożliwiających dzieciom poprawne pisanie (GRAFIKA – zapis, MOTORYKA – zdolność wykonania różnych czynności ruchowych).

Pisanie jest czynnością wtórną do nauki czytania,  wszystkie początkowe oddziaływania związane
z nauką czytania w rzeczywistości i z nauką pisania. Zanim dziecko rozpocznie naukę pisania należy rozwinąć u niego sprawności psychomotoryczne.

Cele zajęć:

 • Wypracowanie prawidłowego sposobu trzymania
 • narzędzia pisarskiego.
 • Ograniczenie zbyt dużego nacisku na kartkę.
 • Zachowanie prawidłowego kierunku pisania.
 • Usprawnienie motoryki małej.
 • Usprawnienie obręczy barkowej.

Zasady zajęć:

 • Nauka przez zabawę.
 • Ciekawe metody pracy.
 • Elementy terapii ręki.
 • Atrakcyjne dla dziecka techniki i narzędzia pracy.
 • Praca w przyjaźniej atmosferze.
 • Tematyczność warsztatów.

Dla kogo warsztaty grafomotoryczne?

 • Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej.
 • Dla dzieci mających obniżone napięcie mięśniowe.
 • Dla dzieci mających trudności z pisaniem.
 • Dla dzieci mających trudności z chwytem pisarskim.
 • Dla wszystkich w ramach doskonalenia grafomotoryki i motoryki małej.

 

Animacje tematyczne - gry i zabawy w świecie bajek i baśni - klasy 0 - III
Gry i zabawy ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte oraz spontaniczne. Zabawy animacyjne są doskonałym uzupełnieniem procesu edukacyjnego. Pozwalają dzieciom przenieść się w świat animacji tematycznych, dzięki czemu rozwijają wyobraźnię, kształtują kreatywność, a także wzmacniają proces grupowy i współdziałanie.

Plan dnia

 • 7.30 – 8.15

  Świetlica
 • 8.15 – 15.00

  Zajęcia obowiązkowe
 • ok. 10.00

  II śniadanie (dzieci przynoszą z domu)
 • ok. 13.00

  obiad w szkolnej jadalni
 • 15.00 - 16.00

  Kółka zainteresowań i świetlica
 • 16.00 - 17.30

  Świetlica

W klasach młodszych staramy się wychodzić z dziećmi na dwór w ciągu dnia.

Organizacja roku szkolnego (dni wolne, ferie, wakacje) jest taka sama jak w publicznych szkołach warszawskich.

Mundurki

Chcąc unikać niewłaściwych postaw związanych ze strojem przechwalania się, porównywania, czy ubrań zbyt strojnych lub zbyt niechlujnych wprowadziliśmy strój szkolny. Uważamy, że nasi uczniowie mają wiele innych, bardziej wyrafinowanych możliwości wyrażenia siebie, niż poprzez ubrania.

Na co dzień są to koszulki polo w 5 kolorach do wyboru, z krótkim lub długim rękawem oraz dowolny granatowy lub szary dół (spodnie lub spódnica), szkolna bluza.

Strój galowy składa się z białej koszulki polo z krótkim lub długim rękawem, granatowych spodni lub spódnicy, szkolnego swetra.

Wszystkie elementy stroju szkolnego są szyte przez polskich producentów z dobrej jakości naturalnych materiałów, są wygodne i lubiane przez dzieci. Wybierając kolory koszulek czy model bluzy kierowaliśmy się gustami naszych uczniów.