Rekrutacja na rok szkolny 2024 / 2025

W roku 2023/2024 mamy jeszcze miejsca w zerówce i klasie 1.

 

1

Spotkanie informacyjne (17 lutego 2024, godz. 10)

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie szkoły. Należy na nie zarezerwować 3 godziny (składa się z prezentacji szkoły oraz warsztatów Montessori). To spotkanie jest przeznaczone dla rodziców/opiekunów.
2

Spotkania indywidualne z Rodzicami (19-28 lutego 2024)

Podczas tych spotkań będziemy chcieli dowiedzieć się czegoś o Państwa rodzinie, o dziecku, które kandyduje do szkoły i poznać Państwa oczekiwania wobec szkoły.
3

Spotkanie dla dzieci (2 marca 2024)

Spotkanie jest w formie zabawy.
Podczas zabawy dzieci mają do wykonania różne zadania.
Na ich podstawie komisja rekrutacyjna ocenia gotowość szkolną oraz predyspozycje do nauki w systemie Montessori.
4

Ogłoszenie wyników rekrutacji (8 marca 2024)

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana mailem do 8 marca.


Regulamin rekrutacji

 1. Od 1 września 2024 roku w Szkole Podstawowej Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej będą działały cztery klasy edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 - oddziały mieszane wiekowo) oraz zerówka.
 2. W każdym oddziale jest miejsce dla 21 dzieci.
 3. Spośród wolnych miejsc 2 są pozostawione do dyspozycji dyrektora szkoły, 2 do dyspozycji organu prowadzącego (tzw. miejsca rezerwowane).
 4. W roku szkolnym 2024/2025 do szkoły może być przyjęte 1 dziecko z orzeczeniem do klasy I i 1 do zerówki.  
 5. Za rekrutację odpowiada Zespół rekrutacyjny, w skład którego wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor i wicedyrektorzy, wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej, zespół psychologiczno-pedagogiczny.
 6. Rodzeństwa obecnych uczniów mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.
 7. W rekrutacji biorą udział wszystkie zainteresowane rodziny (w tym z tzw. miejsc rezerwowanych i rodziny naszych obecnych uczniów). Udział w spotkaniu informacyjnym nie jest obowiązkowy dla rodzin obecnych uczniów.
 8. Etapy rekrutacji:
 • wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie
 • udział w spotkaniu informacyjnym 
 • rozmowa rodziców z dyrekcją i przedstawicielem Zespołu rekrutacyjnego 
 • udział dziecka w zabawie rekrutacyjnej 
 1. Spotkanie informacyjne odbędzie się 17 lutego 2024 r. W tym spotkaniu nie uczestniczą dzieci.
 2. Ankieta rekrutacyjna jest dostępna na stronie internetowej szkoły. 
 3. Spotkania (rozmowy z rodzicami) odbędą się w dniach 19-28 lutego 2024 r.
 4. Na rozmowę rekrutacyjną rodzice umawiają się poprzez formularz wysłany do osób, które wypełniły ankietę rekrutacyjną. W tym spotkaniu nie uczestniczy dziecko.
 5. Dzieci biorące udział w rekrutacji zostaną zaproszone na zabawę rekrutacyjną w sobotę 2 marca 2024. Szczegółowe informacje zostaną wysłane do rodziców, którzy wypełnili ankietę rekrutacyjną. 
 6. Rekrutacja zostanie zakończona do 8 marca 2024 r. Informację o wyniku rekrutacji rodzice otrzymają drogą mailową. Zespół rekrutacyjny ustali także listę rezerwową.
 7. Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej otrzymają pisemną informację o formalnościach, których należy dopełnić.
 8. Rodzice dzieci przyjętych mają czas na podpisanie umowy o naukę szkolną oraz wpłacenie wpisowego do 20 marca 2024.
 9. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjęte pod warunkiem zwolnienia miejsca przez dziecko z listy zasadniczej.
 10. Strony (Szkoła lub Rodzice) mogą zakończyć udział w rekrutacji na każdym jej etapie.
 11. Pracownicy sekretariatu oraz członkowie Zespołu rekrutacyjnego nie udzielają szczegółowych informacji o przyczynach odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
 12. Dla dobra dzieci i relacji między szkołą a rodzicami prosimy rodziców o informowanie szkoły w trakcie rekrutacji o stanie zdrowia dziecka lub jego innych trudnościach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz o istotnej dla dziecka sytuacji rodzinnej. Jako szkoła chcemy świadomie i uczciwie podejmować decyzje o współpracy z rodziną i opiece oraz edukacji dzieci. Rodzice, którzy w trakcie rekrutacji zatają ważne informacje o dziecku – muszą liczyć się z ryzykiem odstąpienia przez szkołę od Umowy o naukę szkolną.

Opłaty

WPISOWE

2000
CZESNE

2500

Płatne przez 12 miesięcy w roku.


OBIADY

15

Zupa i drugie danie


Dodatkowo płatne

 • Mundurki:
  koszulka polo
  koszulka t-shirt
  bluza z kapturem
  sweter
 • Niektóre kółka zainteresowań:
  30-100 zł miesięcznie