Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja do zerówki i klasy I na rok szkolny 2021 / 2022

Zgłoś swoje dziecko już dziś:


Regulamin rekrutacji

 1. Od 1 września 2021 roku w Szkole Podstawowej Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej będą działały cztery klasy edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 - oddziały mieszane wiekowo) oraz zerówka (dla dzieci sześcioletnich).
 2. W każdym oddziale jest miejsce dla 21 dzieci.
 3. Spośród wolnych miejsc 2 są pozostawione do dyspozycji dyrektora szkoły, 2 do dyspozycji organu prowadzącego (tzw. miejsca rezerwowane).
 4. W roku szkolnym 2021/2022 nie będą przyjmowane dzieci z orzeczeniami - limit miejsc we wszystkich klasach został wyczerpany.  
 5. Za rekrutację odpowiada Zespół rekrutacyjny, w skład którego wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor i wicedyrektorzy, wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej, zespół psychologiczno-pedagogiczny.
 6. Rodzeństwa obecnych uczniów mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.
 7. W rekrutacji biorą udział wszystkie zainteresowane rodziny (w tym z tzw. miejsc rezerwowanych i rodziny naszych obecnych uczniów). Udział w spotkaniu informacyjnym nie jest obowiązkowy dla rodzin obecnych uczniów.
 8. Etapy rekrutacji:
 • zgłoszenie chęci udziału w rekrutacji - mailowo na adres: rekrutacja@spmontessori.pl
 • wypełnienie ankiety rekrutacyjnej
 • udział w spotkaniu informacyjnym on-line (link do spotkania będzie wysłany na adres podany w zgłoszeniu)
 • rozmowa rodziców z dyrekcją i przedstawicielem Zespołu rekrutacyjnego
 • wizyta dziecka w szkole
 1. Spotkanie informacyjne odbędzie się w wersji on-line w terminie 21 stycznia 2021 r. Link do spotkania będzie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
 2. Ankieta rekrutacyjna będzie dostępna na stronie szkoły od 14 grudnia 2020 r. Ankietę należy wypełnić najpóźniej do dnia spotkania rodziców z dyrekcją.
 3. Spotkania (rozmowy z rodzicami) odbędą się w dniach 25 stycznia - 12 lutego 2021 r.
 4. Na rozmowę rekrutacyjną rodzice umawiają się telefonicznie w sekretariacie szkoły. W tym spotkaniu nie uczestniczy dziecko.
 5. Dzieci biorące udział w rekrutacji zostaną zaproszone na jeden dzień do szkoły - wezmą udział w zajęciach klasowych. Ten punkt rekrutacji może zostać wykreślony, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
 6. Rekrutacja zostanie zakończona do 26 lutego 2021 r. Informację o wyniku rekrutacji rodzice otrzymają drogą mailową. Zespół rekrutacyjny ustali także listę rezerwową.
 7. Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej otrzymają pisemną informację o formalnościach, których należy dopełnić.
 8. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjęte pod warunkiem zwolnienia miejsca przez dziecko z listy zasadniczej.
 9. Strony (Szkoła lub Rodzice) mogą zakończyć udział w rekrutacji na każdym jej etapie.
 10. Pracownicy sekretariatu oraz członkowie Zespołu rekrutacyjnego nie udzielają szczegółowych informacji o przyczynach odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
 11. Dla dobra dzieci i relacji między szkołą a rodzicami prosimy rodziców o informowanie szkoły w trakcie rekrutacji o stanie zdrowia dziecka lub jego innych trudnościach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz o istotnej dla dziecka sytuacji rodzinnej. Jako szkoła chcemy świadomie i uczciwie podejmować decyzje o współpracy z rodziną i opiece oraz edukacji dzieci. Rodzice, którzy w trakcie rekrutacji zatają ważne informacje o dziecku – muszą liczyć się z ryzykiem odstąpienia przez szkołę od Umowy o naukę szkolną.

Opłaty

W roku szkolnym 2020/2021 opłaty wynoszą:

WPISOWE

1700


CZESNE

1700

Płatne przez 12 miesięcy w roku.

OBIADY

14

Zupa i drugie danie

Dodatkowo płatne

 • Niektóre kółka zainteresowań (30-100 zł miesięcznie)
 • Mundurki (koszulki ok. 45 zł, bluza/sweter ok. 80 zł)
przedszkole montessori