Dbam_o_moj_zasieg_logo

Razem z Fundacją DBAM O MÓJ ZASIĘG rozpoczęliśmy projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, którego celem jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii a świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. 

Projekt badawczy “Młodzi Cyfrowi” to największe badanie naukowe dotyczące tego, jak młodzież w Polsce korzysta z internetu i smartfonów, jaka jest skala fonoholizmu wśród nastolatków i jak świat cyfrowy wpływa na ich relacje. W badaniu wzięło udział ponad 61 tysięcy uczniów z 1786 szkół na terenie całego kraju. 

W projekcie badawczym „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” poszukiwano odpowiedzi m. in.  na takie pytania jak:  Co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnej edukacji i jak się do niej przystosowali? Czy otrzymali odpowiednie wsparcie? Jakie emocje im towarzyszyły?

Plakaty:

  • PROBLEMOWE UŻYWANIE SMARTFONÓW
  • SPOSOBY CODZIENNYCH ROZWIĄZAŃ