Współzałożycielka szkoły

Julia Dąbrowska

Współzałożycielka Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik, Prezes Ośrodka Edukacji Montessori, współtwórczyni Fundacji im. Marii Montessori, członek Zarządu Polskiej Rady Montessori. Współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje. Bliski jej sercu jest model organizacji oparty na wspólnym dążeniu do celu, odpowiedzialności, zaangażowaniu, szacunku i wzajemnym zaufaniu. Za kluczowe uważa umiejętności budowania pozytywnych relacji, komunikacji i współpracy, dlatego jest entuzjastką Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz metody Montessori. W pracy z dziećmi za nieodzowne uważa poszanowanie ich autonomii, godności i wolności oraz budowanie atmosfery współpracy, odpowiedzialności za siebie, innych i otoczenie. 

Z wykształcenia psycholog, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ukończyła trzy całoroczne kursy Montessori (poziom szkolny i przedszkolny). Uczestniczka programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Swoje kompetencje poszerza na licznych szkoleniach i konferencjach, uczestniczy w wydarzeniach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. 

Prywatnie jest mamą trójki dzieci, właściwie już młodzieży, których wychowywanie to źródło nieustających radości, inspiracji oraz wyzwań. Relaksuje się spacerując z psem, uwielbia górskie wędrówki.

Współtwórca szkoły, wychowawca klasy VIi

Jan Dąbrowski

Współtwórca Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik

Wieloletni wychowawca młodzieży w ramach Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Pedagog – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dyplomowany Nauczyciel Montessori (MACTE), posiada również dyplom Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Członek Montessori Europe, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Stowarzyszenia Montessori Bez Granic, współtwórca Fundacji im. Marii Montessori. Od lat aktywnie współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje.

Oczarowany Pedagogiką Montessori od 1998 roku. Praca z dziećmi, aktywne wspieranie ich rozwoju fascynowały go od zawsze.

Uwielbia żeglarstwo i bycie z ludźmi. Prywatnie jest ojcem 3 dzieci.

metodyk Montessori, wicedyrektor szkoły, nauczycielka klasy I-III a

Ewa Legierska-Tur

Ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowy dyplom Montessori MACTE nadany przez Canadian Montessori Teachers Education Institute.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs Montessori organizowany przez Fundację Aktion Soonenschein Thuringen e. V. w Niemczech.

Uczestniczyła w niezliczonych warsztatach i kursach, m.in. Montessori Master Teacher, Warsztaty Szkolnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori, oraz kurs Katechezy Dobrego Pasterza.

dyrektor szkoły, historia, WOS

Maria Antoszkiewicz

Jestem z wykształcenia historykiem (Historia na UW) oraz specjalistą w dziedzinie stosunków międzynarodowych (Stosunki Międzynarodowe na UW). Jestem absolwentką Akademii Przywództwa Liderów Oświaty oraz Zarządzania Oświatą z Edukacją Spersonalizowaną. Przez wiele lat byłam instruktorką Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Wychowywałam (drużynowa Czarnej Jedynki, hufcowa) i uczyłam jak wychowywać (tworzenie i prowadzenie kursów dla drużynowych i instruktorów).

Jestem także animatorem Spotkań Małżeńskich katolickiego ruchu, mającego na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa (współprowadzę rekolekcje dla małżeństw oraz spotkania dla narzeczonych). Jestem zauroczona pedagogiką Montessori od momentu kiedy dwójka moich dzieci rozpoczęła naukę w naszej szkole.

Moją pasją jest historia najnowsza (dlatego ciągle jestem czynnym nauczycielem, uczę historii i WOS-u) oraz podróże i wycieczki z historią w tle. Wolny czas spędzam na czytaniu, rozmowach z mężem Mikołajem i trójką naszych dzieci.

wicedyrektor klas 4-8 , j. polski

Jagoda Rodzoch-Malek

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Uczy, odkąd pamięta: w czasach szkolnych – kolegów i koleżanki z ławki, a po studiach polonistycznych – studentów (UW, UKSW), licealistów, obcokrajowców i dzieci w edukacji domowej.

Interesuje się edukacją zarówno w teorii, jak i w praktyce. Nie tylko edukacją systemową, lecz również różnymi alternatywnymi formami nauczania (metoda Montessori, Suzuki itp.). Pasjonuje ją proces uczenia się. Jako mama trojga dzieci w wieku szkolnym aktywnie zaangażowana w ich naukę i ogólny rozwój nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat rozwoju dzieci, wartościowej literatury dziecięcej oraz ciekawych pomocy naukowych.

W wolnych chwilach muzykuje (gra po trosze na różnych instrumentach) i czyta, czyta, czyta.

wicedyrektor zespołu PP, psycholog

Katarzyna Gmiterek-Łysiak

Z wykształcenia jest psychologiem i psychoterapeutą. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie, prowadzi konsultacje, terapię indywidualną dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Ukończyła psychologię na UKSW. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie. 

W pracy ważne są dla niej relacje międzyludzkie, rozwój osobisty i pomoc. Od 2001 r. towarzyszy ludziom w zmianie. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał do zmiany w kierunku rozwoju osobistego i samorealizacji. W pracy z dziećmi uwielbia dziecięcą spontaniczność i szczerość, co pozwala jej pamiętać o tym, co w życiu jest ważne.

Uważa się za szczęściarę, ponieważ ma pracę którą lubi. Prywatnie mama trzech synów. Gdy już ma chwilę dla siebie, uwielbia robić biżuterię i malować batiki.

wicedyrektor klas 0-3, nauczycielka klasy I-III d

Magdalena Zienkiewicz

Absolwentka Wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogika Montessori – Edukacja elementarna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła na wielu kursach i szkoleniach. Ukończyła kurs Montessori w zakresie szkoły podstawowej organizowanym przez Akademię Montessori Biberkor.

Wykładowca w Stowarzyszeniu Montessori bez Granic. Współprowadzi kursy dla nauczycieli przedszkolnych uczących metodą Marii Montessori. Współpracuje z FBI 🙂 (Forum Bezpiecznego Internetu), prowadząc szkolenia w projekcie CyberMocn@ Szkoła.

Jest opiekunem biblioteki szkolnej i z dużą satysfakcją cyfryzuje analogowe zbiory szkolne.

Lubi Street Art oraz kina studyjne. I choć pochodzi znad morza coraz częściej przemierza górskie szlaki.

nauczycielka klasy I-III c

Aleksandra Kubiak

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogika Montessori – Edukacja Elementarna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Uczestniczka programu wczesnoszkolnego Polskiego Instytutu Montessori.

Rekomendowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

nauczyciel wspomagający, logopeda

Dorota Kowalska-Perzyna

Ukończyła pedagogikę specjalną ze specjalnością oligofrenopedagogika i wychowanie przedszkolne oraz logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i ogrodnictwo na SGGW. Wiele lat pracowała z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, przedszkolu Fundacji SYNAPSIS, przedszkolu
integracyjnym Mruczankowe Przedszkole.
W szkole pracuje na stanowisku nauczyciela wspomagającego i logopedy. Bardzo lubi obserwować dzieci, odkrywać jakie mają potrzeby, podążać za nimi i stwarzać warunki, by samodzielnie mogły „zdobywać szczyty”. W pracy z dzieckiem bazuje na byciu w ciągłej relacji i korzysta z elementów pedagogiki zabawy.
Prywatnie wielbicielka kawy, śpiewania przy ognisku, chodzenia po Czerwonych Wierchach i żeglowania po Mazurach. Każdego dnia stara się być lepszym człowiekiem i często się wzrusza myślą, że jej własne dzieci już nigdy nie będą takie małe jak teraz.

nauczyciel wspomagający

Dorota Rodziewicz

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie i podyplomowej Arteterapii. W pracy najważniejsze są dla niej relacje międzyludzkie i przyjazna atmosfera. Założenia pedagogiki Marii Montessori są jej naturalnie bliskie.
 
Prywatnie mama dwóch dorosłych córek, wielbicielka pływania, kontaktu z naturą, dobrego kina, muzyki filmowej, wędrówek górskich oraz spacerów z psami.
nauczycielka klasy I-III b

Wioletta Przewoźniak

Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs wprowdzajacy do pedagogiki Montessori.

Osoba o niezwykłej intuicji wychowawczej, ogromnych kompetencjach interpersonalnych, zafascynowana pedagogiką, pracą z dziećmi oraz metodą Montessori.

nauczyciel wspomagający

Marta Chrzanowska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej kierunku pedagogika specjalna opiekuńczo-wychowawca oraz profilaktyka resocjalizacyjna i społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami pedagogiki M. Montessori w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Posiada dyplom Trenera Treningu Umiejętności Społecznych oraz  Edukatora-Trenera edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS oraz przeciwdziałania narkomanii certyfikowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS agendy Ministerstwa Zdrowia. Wieloletni Lider prowadzenia Grup Młodzieżowych PCK oraz wychowawca i wykładowca na Ogólnopolskich Obozach Młodzieżowych i Liderskich PCK. Dodatkowo współpracuje z prywatnymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi współprowadząc Treningi Umiejętności Społecznych oraz uczestnicząc w Turnusach Rehabilitacyjno-Terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania, zespołem Aspergera, Autyzmu oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. W szkole jest również opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu Montessori. Stale podwyższa swoje kwalifikacje oraz wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, szczególnie w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się oraz form i metod pracy terapeutycznej.

W pracy z dziećmi ceni sobie indywidualność oraz edukację przez zabawę i animację. Uwielbia tworzyć z dziećmi projekty edukacyjno-profilaktyczne, wydobywając z dziećmi ukryte możliwości, ich mocne strony i talenty. Jej pasją jest wolontariat, którego ideę propaguje również w szkole oraz edukacja rówieśnicza.  Najlepszym efektem pracy, zarówno dydaktycznej, jak i wolontarystycznej jest uśmiech dziecka i jego bliskich w zdobytych osiągnięciach.

Prywatnie uwielbia dobrą książkę, jazdę rowerem oraz długie spacery z dala od miasta. 

nauczyciel wspomagający

Katarzyna Żdanuk

Absolwentka Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie kierunku pedagogika o specjalności edukacja elementarna. Ukończyła w Collegium Verum studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej. Studiowała psychologię kliniczną dziecka na Wydziale Psychologii UW. Posiada dyplom nauczyciela Montessori wydany przez Polski Instytut
Montessori. Ukończyła kurs Katechezy Dobrego Pasterza w Krakowie oraz liczne kursy i szkolenia związane z rozwojem i wychowaniem dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi z nieharmonijnym rozwojem, praktyczną znajomość psychologii, świetny kontakt z dziećmi. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 

Prywatnie lubi dobrą książkę przy kawie, długie spacery, jazdę na rowerze, szydełkowanie.

nauczycielka w zerówce

Anna Skórka

Dyplomowana Nauczycielka Montessori (MACTE), absolwentka kursu “Wprowadzenie do wczesnoszkolnej pedagogiki Marii Montessori” (Montessori bez Granic), uczestniczka kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej Akademii Montessori Biberkor. Terapeutka ręki, Trenerka TUS. 

Nieustannie poszukuje nowych dróg i narzędzi, by jak najlepiej zrozumieć dziecięce ścieżki rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia, z których najważniejsze to: “Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów – edycja XVII”, “Rozumieć rozwój dzieci i młodzieży – szkolenie dla profesjonalistów” (Bliskie Miejsce), “Podstawy Self-Reg dla profesjonalistów pracujących z dziećmi” (Mindcare, Natalia Fedan), “Integracja Sensoryczna – dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi” (Aleksandra Charęzińska, Wspieranie Rozwoju Dzieci). 

W pracy dziećmi (ale także z rodzicami) za najważniejsze uważa budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, zaufaniu i otwartości na dziecięce (albo te dorosłe) potrzeby.

Prywatnie żona, mama, posiadaczka dwóch koteczek. Farmaceutka (dawno temu). W wolnych chwilach czyta (z największą przyjemnością literaturę dziecięcą), fotografuje przyrodę, maluje akwarelami. 

Uwielbia zapach lawendy, szum morza i lekcje ciszy 🙂

nauczycielka klasy I-III b, koordynator świetlicy

Iza Gajowniczek

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku animacja społeczno-kulturowa oraz edukacja wczesnoszkolna. Animatorka, performerka i artystka. Współtwórczyni performansów na terenie Warszawy. Jej pasją jest sztuka, teatr i muzyka. Uwielbia twórczo spędzać czas, dlatego jednego dnia można ją spotkać z włóczką i szydełkiem w ręku, w innym z pirografem i kawałkiem drewna, by kolejnego zobaczyć ją obsypaną brokatem. Nigdy się nie nudzi i stara się inspirować innych do kreatywnej pracy.

NAUCZYCIELKA KLASY I-III A

Małgorzata Rybarczyk

Ukończyła filologię angielską na UW oraz Studia Podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się na Wydziale Pedagogicznym UW. Jest także absolwentką dwuletniego studium nauk o rodzinie przy Papieskim Wydziale Teologicznym. Uczestniczyła w licznych kursach między innymi kurs mediacji pojednawczych w rodzinie przy UKSW oraz kurs Montessori w Stowarzyszeniu Montessori.

Prywatnie jest żoną i mamą piątki dzieci. Lubi śpiewać, grać na gitarze. Ceni sobie wartościowe książki, dobrą muzykę, spacery po lesie i górach.

nauczycielka religii klas 0-4

Anna Zbrzeska

Absolwentka teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Swoje miejsce w życiu zawodowym i pasję towarzyszenia dzieciom w drodze do Boga odkryła poznając Katechezę Dobrego Pasterza – metodę formacji wiary opartą o założenia pedagogiki Montessori. Ukończyła kurs pedagogiki wczesnoszkolnej Montessori w Polskim Instytucie Montessori, a także liczne kursy Katechezy Dobrego Pasterza pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza na poziomie I, II i III w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w placówkach Montessori jako asystent, wychowawca oraz katecheta. Pracowała również jako wychowawca kolonijny, a także posiada uprawnienia opiekuna medycznego. Kocha ciszę, zdarza jej się kaligrafować, a także zajmować pracą w drewnie. Wolne chwile najchętniej spędza przemierzając tatrzańskie szlaki.

plastyka, technika, zajęcia filmowe

Pawlina Carlucci Sforza

Absolwentka LCC University of Arts w Londynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczęszczała również na Accademia Albertina delle Belle Arti w Turynie oraz na studia podyplomowe z arteterapii. Ukończyła certyfikowany kurs z Psychologii Twórczości. Scenarzystka, reżyserka filmów dokumentalnych oraz animacji, malarka, kompozytorka. Współpracowała ze stacjami Discovery Channel oraz Polsat Caffè. Laureatka nagród filmowych.

W pracy skupia się na rozwijaniu samoświadomości oraz świadomości społecznej poprzez własną twórczość oraz kontakt z twórczością innych. Rodzący się dialog w grupie złożonej z poruszających się wzajemnie w procesie twórczym jednostek stanowi dla niej cenną przestrzeń do budowania samoświadomości oraz świadomości zbiorowej.

Mama dwojga dzieci, poszukiwaczka nowych dróg, fanka przygód i przeżywania życia w świecie realnym.

warsztaty muzyczne

Piotr Piszczatowski

Muzyk, aktor, kompozytor, socjolog. Multiinstrumentalista. Zajmuje się muzyką etniczną i improwizowaną. Znany w Polsce i świecie propagator polskiej muzyki ludowej. Gra na instrumentach perkusyjnych i akordeonie, śpiewa. Zajmuje się również polskimi tańcami tradycyjnymi.

Muzyk w zespole Janusz Prusinowski Kompania, śpiewak Monodii Polskiej, współpracownik Adama Struga. Współtwórca festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, pomysłodawca Targowiska Instrumentów oraz autor portalu targowisko instrumentów. Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej. Aktor i współtwórca muzyki w teatrze Studium Teatralne (1996-2007). Aktor i współtwórca spektakli w teatrze Słuchaj Uchem.

Koordynator projektu „Polska Muzyka Tradycyjna w Turcji 2014”.

Kierownik artystyczny Akademii Kolberga.

j.polski, wychowawca klasy VIIi

Krystyna Rózga

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w SWPR – Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką Montessori oraz polonistykę na UW. Wieloletnia instruktorka harcerska. Współpracowała z księgarnią Badet prowadząc spotkania autorskie, promocje książek i kreatywne spotkania dla dzieci. Prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach Montessori oraz szkolenia z organizacji klasy Montessori. Współautorka „Zintegrowanego programu nauczania wg. pedagogiki Montessori w klasach IV-VI”. Interesuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową, uwielbia zarażać miłością do książek swoich uczniów.

Należy do ścisłego grona organizatorów „Ratowników Czytelnictwa” – wspólnoty edukatorów, których celem jest promocja czytelnictwa i rozwijanie postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

Proces nauczania rozumie jako przygodę, w trakcie której zdobywa się wiedzę i rozwija pasje, doświadczając świat na wszelkie możliwe sposoby. Doświadczenia harcerskie przenosi na grunt klasy, stawia na samodzielność i rozwój poprzez wyzwania.

Prywatnie lubi czytać na głos swoim własnym dzieciom i podróżować po Polsce – głównie kajakiem, albo pieszo po górach.

j.polski, WYCHOWAWCA klasy IV A

Katarzyna Kwiecień-Kalińska

Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizacja pedagogiczna i teatrologiczna.

Ukończyła Kurs Redakcji Merytorycznej, Zarządzania Kulturą w strukturach Unii Europejskiej oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim (zajmuje się teatrem międzywojennym teatrem Cricot). Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie teatru. Zajmowała się projektami kulturalnymi, współpracą z wydawnictwami, jednak to w szkole poczuła, że jest na swoim miejscu.

Uwielbia czytać i rozmawiać i nie wyobraża sobie innego zawodu, w którym mogłaby połączyć te dwie pasje. Uczy człowieka, a nie przedmiotu. Uwielbia rower i kajaki. Mama Wojtka i Jadzi.

historia, koordynator projektów

Hanna Buchner

Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją nauczycielską, absolwentka kursu dla nauczycieli w Szkole Edukacji UW oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Od ponad 20 lat pracuje jako nauczycielka historii, WOS, edukacji medialnej oraz i wychowawczyni i tutorka.

Współzałożycielka Centrum Nauki przez Doświadczenie Wersja Robocza, w ramach którego prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych, nauczycieli, oraz rodziców. Autorka materiałów dydaktycznych, programów, scenariuszy, pomocy naukowych i artykułów dla nauczycieli. Ostatnie kilka lat poświęciła na badanie w teorii i praktyce metody projektu w szkołach, co opisała w książce „Metoda projektu. Podręcznik”.

Najważniejsze jest dla niej, żeby uczniowie czuli się wolni i chcieli samodzielnie podejmować decyzje. Jeśli przy tym pokochają historię, to uważa misję za wypełnioną w stu procentach.

biologia, wychowawca klasy Vi

Anna Strojnowska-Miśta

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zoologii SGGW.
Ukończyła podyplomowe studia nauczycielskie w Szkole Edukacji PAFW i UW, z którą związana jest do dnia dzisiejszego. Obecnie doskonali tam swój warsztat dydaktyczny biorąc udział w dwuletnim projekcie „Od praktyki do teorii i z powrotem – kształtowanie rozumowania naukowego na lekcjach biologii i przyrody”.
Swoją przygodę z edukacją rozpoczęła wolontariatem w Akademii Przyszłości, w którym odkryła radość w kreatywnym tworzeniu zajęć, budowaniu relacji i towarzyszeniu dziecku w jego rozwoju i odkrywaniu swoich pasji.
 
Prywatnie uwielbia stepować, śpiewa w chórze i przy każdej sposobności ucieka w naturę w poszukiwaniu ciszy, spokoju i ciekawych gatunków.
przyroda

Anna Wereszczyńska

Absolwentka Ochrony Środowiska na UW i  wydziału Nauk o zwierzętach na SGGW. Od studiów czynnie związana z ochroną środowiska jako ornitolożka i członkini Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Aby móc przekazywać wiedzę i pasję do biologii innym, ukończyła roczne dzienne podyplomowe studia nauczycielskie w Szkole Edukacji PAFW i UW. Zawodowo związana z edukacją domową i monitoringiem przyrodniczym. Na lekcjach stawia na doświadczanie i praktyczne umiejętności. Uwielbia lekcje w terenie i różnorodne metody dydaktyczne. Chce, aby każdy uczeń mógł odnaleźć w przyrodzie coś dla siebie.

Spokój odnajduje w jeździe na rowerze, obserwacji ptaków i słuchaniu książek. Uwielbia gotować dla innych i wyszukiwać perełki w second handach. Mieszka na Mokotowie z mężem, dwójką dzieci i psem Sherpą.

j. niemiecki, wychowawca klasy VIi

Agata Pazura

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Germanistyka. Uczestniczka rocznego programu AuPair w Köln oraz programu ERASMUS na niemieckiej uczelni Evangelische Hochschule Freiburg.

W dzieciństwie chciała zostać „sklepową”, potem aktorką. Teraz łączy sprzedaż z aktorstwem jako nauczycielka 🙂 Uczy się razem z dziećmi i młodzieżą. Na nowo odkrywa to, co już poznane. Lubi taniec i długie spacery – najbardziej te w letnie wieczory.

nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy VI

Honorata Jaworek

Politolog, pracownik socjalny, pedagog, wychowawca.
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla dzieci” i ich świetlicą socjoteraputyczną była początkiem wieloletniej drogi zdobywania wiedzy i umiejętności do pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia.
Studia, kursy, szkolenia, warsztaty pomagały poznawać człowieka jako harmonijną całość; jedność duszy i ciała; jedność psychofizyczną.
W kontaktach z drugim człowiekiem bazuje na Teorii Przywiązania Johna Bowlby’ego, budowaniu bezpiecznej relacji oraz patrzeniu przez pryzmat emocji i potrzeb.
W kręgu zainteresowań są wczesnodziecięca trauma rozwojowa, regulacje emocji, FASD, autyzm i zespół Aspergera. Bliski sercu jest temat rodzicielstwa adopcyjnego i pieczy zastępczej, stąd współpraca ze Stowarzyszeniem „Na Całe Życie”. 

Prywatnie w związku małżeńskim; mama dla trójki wspaniałych dzieci, psa i kota 😉 Uwielbia spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Lubi sprawdzać siebie i nabywać nowych umiejętności. Największą motywacją są do tego dzieci. Taniec, sport, muzyka, teatr, książka, film. Gry towarzyskie i karciane. Długie spacery brzegiem morza albo górskie wędrówki. Obcowanie z przyrodą na ukochanej działce to tylko część aktywności.
Wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy V B

Agnieszka Waś

Z wykształcenia pedagog rodziny, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła również Terapię pedagogiczną z pedagogiką Montessori w SWPR, Studium Pomocy Psychologicznej w SPCh oraz Seksuologię Praktyczną na SWPS. Nauczycielka naturalnych metod rozpoznawania płodności, z kilkuletnim doświadczeniem pracy w poradni rodzinnej oraz instruktorka ogólnopolskiego programu “Mama córce, kobieta kobietce” (warsztaty dla mam o tym, jak rozmawiać z córkami o płciowości i płodności).

Podczas warsztatów z WDŻ (których tematyka dotyka wielu aspektów stanowiących obszar jej zainteresowań i naukowych pasji), stara się nie tylko przekazać wiedzę, podążając za ciekawością uczniów, ale przede wszystkim towarzyszyć im w odkrywaniu swojego piękna i niepowtarzalności, oraz uczeniu się szacunku do siebie i drugiego człowieka.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci w wieku szkolnym, które są dla niej największym wyzwaniem i codzienną radością. Potrafi ją pochłonąć dobra lektura i rozmowa. Uczy się praktykować uważność, uspokaja ją i przywraca siłę kontakt z przyrodą. Stara się żyć “tu i teraz”.

fizyka

Andrzej Skierkowski

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Przygotowuje młodzież do konkursów matematycznych oraz egzaminów w Towarzystwie Inteligentnej Młodzieży, prowadzi firmę Amath – matematyka dla każdego. Uczestnik kursu Montessori – program dla klas IV-VIII Polskiego Instytutu Montessori.

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia, gra na saksofonie i fortepianie.

Jego pasje, poza matematyką i muzyką, to wspinaczka, narciarstwo i jeździectwo.

matematyka

Aleksandra Żyhatyńska

Absolwentka i aktywna studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika. Uczyć matematyki zaczęła w podstawówce, głównie rówieśników, co zainspirowało ją do przekształcenia tej pasji w zawód. Kontakt z dziećmi jest dla niej bardzo ważny, co uświadomiła sobie działając 12 lat w Związku Harcerstwa Polskiego. W uczeniu najbardziej zainteresowana jest zróżnicowanym myśleniem uczniów, ich kreatywnością w znajdywaniu rozwiązań i umiejętnością uczenia się na błędach. 

Na lekcjach stara się przekazać zamiłowanie do matematyki, logicznego myślenia i rozwijać matematyczne pasje uczniów. Uwielbia dostrzegać błysk w oku dziecka, gdy po chwili namysłu uda mu się coś zrozumieć. Dla swoich uczniów chce być mentorem, wsparciem, źródłem wiedzy. Jej życiowym marzeniem jest to, aby każde dziecko pokochało matematykę, tak jak ona. 

Poza szkołą lubi chodzić na długie spacery z psami na łonie natury, grać z przyjaciółmi w gry planszowe oraz, w sezonie zimowym, jeździć na snowboardzie, łyżwach i nartach biegowych. Uwielbia wygrzewać się pod kocem z ciepłą herbatą, własnymi wypiekami i dobrym serialem. 

muzyka, matematyka

Monika Walter-Rosiak

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecny Uniwersytet Muzyczny) w klasie fletu poprzecznego prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadzina, oraz absolwentka studiów podyplomowych w Doppler Institute w Budapeszcie (Węgry) w klasie prof. Janosa Balinta. Przez 7 lat współpracowała z Teatrem Polskim w Warszawie w przedstawieniu „Zielona Gęś” w reżyserii Jarosława Kiliana, gdzie główną rolę grała Irena Kwiatkowska. Od ponad 25 lat prowadzi klasę fletu i zespołów kameralnych w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie. Jej uczniowie biorą czynny udział w konkursach w kraju i za granicą, gdzie uzyskują najwyższe noty konkursowe. Jako jeden z pierwszych nauczycieli w Polsce uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Prowadzi czynną działalność koncertową solo i w zespołach w Polsce oraz za granicą.

Od ponad 10 lat jest związana z Prywatną Szkołą Podstawową Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. Jej pasją jest praca z dziećmi, którym chce pokazać piękny świat muzyki, rozbudzić w nich zamiłowanie do wspólnego muzykowania. Jest mamą Bartka, szalonego nastolatka, kocha podróże oraz taniec, ma psa, dwa koty i żółwia a w wolnych chwilach oddaje się swojej drugiej pasji, czyli matematyce.

matematyka

Ewa Czajka

Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej. Była Eduliderką w pierwszej edycji programu Teach for Poland. Przez 12 lat była harcerką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, z czego przez 4 lata prowadziła drużynę.

W edukacji wierzy w oddawanie sprawczości dzieciom i młodzieży oraz uczynienie ich autorami swojego procesu uczenia się. Jest zwolenniczką alternatywnych metod nauczania. Wierzy, że szkoła jest czymś znacznie więcej niż tylko miejscem poszerzania wiedzy.

W wolnym czasie uwielbia aktywności outdoorowe. Organizuje spływy kajakowe, chodzi po górach, żegluje, lubi długie wycieczki rowerowe.

chemia, geografia

Michał Woźniak

Magister chemii, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja fizykochemiczno – teoretyczna. Ukończył także geografię, bo zwyczajnie lubi piękne widoki i podróże. Uwielbiany przez dzieci chemik, potrafiący zainteresować swoją dziedziną nawet najbardziej zagorzałych humanistów. Obronił pracę w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów na temat izotopów gamma promieniotwórczych. Chemicznie zakręcony na punkcie zastosowania izotopów w życiu codziennym, a także technologii chemicznej paliw. Ponadto farmaceuta z doświadczeniem w produkcji leków. W wolnych chwilach interesuje się sportem i motoryzacją; uwielbia zdobywać górskie szczyty. 

j. angielski

Karolina Kaniowska

Ukończyła program MYP (Middle Years Programme), czyli tzw.mini maturę przygotowującą do IB. Zdobyła dyplom z filologii angielskiej, kończąc studia z dwiema specjalizacjami: językoznawstwo stosowane (metodyka nauczania języków obcych) oraz literatura brytyjska. Zakochana w języku NVC, praktykuje Porozumienie Bez Przemocy odkąd została mamą. Zafascynowana neuronaukami i językiem Resonant Healing Sarah Peyton. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę: w 2022 roku skończyła Studium Integralne w Szkole Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, gdzie jesienią tego roku broni dyplom na kursie trenerskim. Była stypendystką pierwszej edycji programu rozwojowego dla EduLiderów organizowanego przez organizację Teach for Poland.

W pracy z uczniami stawia na indywidualne podejście, chętnie korzysta z elementów metodyki Edu Scrum, tworzy świetne i kreatywne materiały TIK oraz wprowadza dzieci w świat debatowania i literatury w języku angielskim.

Wycisza się, pielęgnując rośliny i namiętnie pochłaniając książki (w ilościach hurtowych można by rzec) — głównie reportaże wydawnictwa Czarne, poezję angielskiego romantyzmu oraz literaturę naukową z obszaru psychologii i pedagogiki. Jako że w zdrowym ciele zdrowy duch, wzmacnia się na zajęciach pilatesu, biegając na dystansie 5km i jeżdżąc na rowerze. Relaksuje ją pieczenie chlebów, ciast i babeczek, które uwielbia rozdawać rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i przynosić do pracy na wspólne degustacje. Kocha górskie wędrówki, spacery brzegiem morza o wschodzie słońca i uliczkami miast podczas tzw. „city breaks”.

Prywatnie mama dwóch dziewczynek.

j. angielski

Marta Jabłońska

Studentka  wydziału Filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii społecznej na wydziale Neofilologii Angielskiej (specjalizacja nauczycielska).Ukończyła kurs pedagogiki Montessori w Łodzi oraz  brała udział w wielu szkoleniach Montessori np. warsztatach Holenderskiego instytutu AVE.IK dotyczących kreatywnego podejścia do nauczania metodą Montessori(zakończone certyfikatem).

Prowadzi zajęcia z Języka angielskiego metodą Early Stage. Traktuje nauczanie języka jako środek do celu aby rozwijać w dzieciach kreatywność językową poprzez tworzenie projektów plastyczno-graficznych, śpiewanie piosenek, przygotowywanie przedstawień oraz aktywną kinestetyczną naukę poprzez gry i zabawy językowe. Chce zaszczepić w uczniach przekonanie , że nauka języka jest wspaniałą przygodą i przywilejem oraz przekazać im praktyczne umiejętności wykorzystania go  w życiu codziennym.

Jej pasją jest nauka języków obcych (hiszpański, francuski ,turecki),dalekie podróże oraz sporty wodne i motocykle. W wolnych chwilach śpiewa ,spędza czas na łonie natury, najczęściej czytając powieści podróżnicze ,literaturę amerykańską oraz fantastykę.

religia klasy 5-8

Angelika Talarek

Ukończyła Wydział pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego  (pedagogika ogólna, projektowanie edukacyjne). Absolwentka podyplomowych studiów Logopedii i Lingwistyki Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Podyplomowych Studiów Teologicznych na UKSW.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w państwowych i prywatnych placówkach edukacyjnych. Założycielka i wieloletni prezes dwóch organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem rodzin i integrujących lokalne społeczności.

Interesuje się sztuką (teatr, balet, poezja, malarstwo, muzyka). W świecie szuka piękna i harmonii. Lubi ciszę i przyrodę. Prywatnie żona i matka czwórki dzieci.

wychowanie fizyczne

Kamelia Alexandrova

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od najmłodszych lat związana ze sportem. Na AWF-ie uzyskała tytuł instruktora oraz trenera pływania, instruktora tenisa oraz siatkówki. Bardzo dużą wagę przykłada do bezpośredniej interakcji i indywidualnego podejścia do ucznia. Jej misją jest zaszczepienie w uczniach zamiłowania do sportu i odnalezienie siebie poprzez sport.

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IV b

Adrian Sadłowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Ratownik WOPR, instruktor pływania oraz sędzia pływacki klasy pierwszej. Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII. Jego celem jest uświadomienie młodzieży, jak ważna jest codzienna aktywność fizyczna w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu pod względem fizycznym i psychicznym. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe i może odkryć swój talent sportowy, jeżeli będzie próbowało poznać różne dyscypliny sportowe, zaczynając od lekcji wychowania fizycznego w szkole, gdzie zaczynały się kariery największych sportowców na świecie.

Niepoprawny optymista, choć czasem chaotyczny. Wierzy, że czyniąc dobro, stajemy się lepszymi ludźmi mimo własnych niedoskonałości. Prywatnie szczęśliwy mąż starający się spędzać jak najwięcej czasu z rodziną, przyjaciółmi i psem. Odskocznią dla niego są podróże i przejażdżki na motocyklu oraz słuchanie muzyki.

psycholog

Łukasz Pieniążek

Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył liczne staże  zawodowe w tym, staż kliniczny na oddziale dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oraz staż terapeutyczny w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, oferując pomoc osobom w kryzysie.
W grudniu 2017 roku rozpoczął pracę jako wychowawca i socjoterapeuta w placówce wsparcia dziennego dla dzieci na warszawskiej Pradze, aktywnie działając jako członek Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”. 

W chwili obecnej pracuje również jako psycholog i socjoterapeuta w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Łomiankach oraz realizuje różne projekty i warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży opierając swoją pracę na idei Porozumienia bez Przemocy (NVC).

terapeuta pedagogiczny

Monika Czajka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o kierunku nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pedagog specjalny. W szkole doświadczyła roli wychowawcy klas 0-3 oraz nauczyciela wspomagającego. Obecnie jako terapeuta pedagogiczny opiekuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach 4-8. Ukończyła liczne kursy, które pozwoliły na zrozumienie indywidualnych, unikalnych sposobów przetwarzania i zapamiętywania nowych informacji w kontekście działania przekaźników neurologicznych. Certyfikowany trener metody komunikacji „Wychowanie bez Porażek” Thomasa Gordona, skupiającej się na zrozumieniu i uszanowaniu potrzeb drugiego człowieka bez rezygnowania ze swoich. W pracy fascynuje ją odkrywanie wielowymiarowości każdego podopiecznego i postrzeganie go jako wypadkowej doświadczeń, marzeń, talentów, słabości, wewnętrznego ja i bycia częścią grupy. 

Prywatnie miłośniczka kuchni pięciu przemian, dobrej książki i doborowego towarzystwa. Najchętniej odpoczywa na plaży. Wciąż pracuje nad osiągnięciem holistycznej równowagi w swoim życiu.