Współzałożycielka szkoły

Julia Dąbrowska

Współzałożycielka Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik, Prezes Ośrodka Edukacji Montessori, współtwórczyni Fundacji im. Marii Montessori, członek Zarządu Polskiej Rady Montessori. Współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje. Bliski jej sercu jest model organizacji oparty na wspólnym dążeniu do celu, odpowiedzialności, zaangażowaniu, szacunku i wzajemnym zaufaniu. Za kluczowe uważa umiejętności budowania pozytywnych relacji, komunikacji i współpracy, dlatego jest entuzjastką Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz metody Montessori. W pracy z dziećmi za nieodzowne uważa poszanowanie ich autonomii, godności i wolności oraz budowanie atmosfery współpracy, odpowiedzialności za siebie, innych i otoczenie. 

Z wykształcenia psycholog, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, ukończyła trzy całoroczne kursy Montessori (poziom szkolny i przedszkolny). Uczestniczka programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Swoje kompetencje poszerza na licznych szkoleniach i konferencjach, uczestniczy w wydarzeniach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. 

Prywatnie jest mamą trójki dzieci, właściwie już młodzieży, których wychowywanie to źródło nieustających radości, inspiracji oraz wyzwań. Relaksuje się spacerując z psem, uwielbia górskie wędrówki.

Współtwórca szkoły

Jan Dąbrowski

Współtwórca Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik

Wieloletni wychowawca młodzieży w ramach Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Pedagog – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dyplomowany Nauczyciel Montessori (MACTE), posiada również dyplom Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Członek Montessori Europe, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Stowarzyszenia Montessori Bez Granic, współtwórca Fundacji im. Marii Montessori. Od lat aktywnie współpracuje z Polskim Instytutem Montessori, prowadzi warsztaty i konsultacje.

Oczarowany Pedagogiką Montessori od 1998 roku. Praca z dziećmi, aktywne wspieranie ich rozwoju fascynowały go od zawsze.

Uwielbia żeglarstwo i bycie z ludźmi. Prywatnie jest ojcem 3 dzieci.

metodyk Montessori, wicedyrektor szkoły

Ewa Legierska Tur

Ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowy dyplom Montessori MACTE nadany przez Canadian Montessori Teachers Education Institute.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs Montessori organizowany przez Fundację Aktion Soonenschein Thuringen e. V. w Niemczech.

Uczestniczyła w niezliczonych warsztatach i kursach, m.in. Montessori Master Teacher, Warsztaty Szkolnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori, oraz kurs Katechezy Dobrego Pasterza.

dyrektor szkoły, historia

Maria Antoszkiewicz

Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją nauczycielską, uczestniczka letniego kursu Montessori dla nauczycieli klas starszych w  Polskim Instytucie Montessori. Stale współpracuje z fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom oraz z wydawnictwem Egmont. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki historii zdobyte w różnych instytucjach kultury. Autorka materiałów dla nauczycieli publikowanych w czasopismach „Wychowanie w przedszkolu” „Polonistyka”, „Życie szkoły”. Entuzjastka edukacji pozaformalnej i alternatywnych metod nauczania. Jej głównym celem w szkole jest budzenie w dzieciach zainteresowania światem i pomoc w odnajdywaniu własnych pasji. W wolnych chwilach praktykuje minimalizm albo zamawia kolejne książki w tanich księgarniach.

wicedyrektor szkoły, j. polski, wychowawca klasy VIII

Jagoda Rodzoch - Malek

Doktor nauk humanistycznych.

Uczy, odkąd pamięta: w czasach szkolnych – kolegów i koleżanki z ławki, a po studiach polonistycznych – studentów (UW, UKSW), licealistów, obcokrajowców i dzieci w edukacji domowej.

Interesuje się edukacją zarówno w teorii, jak i w praktyce. Nie tylko edukacją systemową, lecz również różnymi alternatywnymi formami nauczania (metoda Montessori, Suzuki itp.). Pasjonuje ją proces uczenia się. Jako mama trojga dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym aktywnie zaangażowana w ich naukę i ogólny rozwój (z najstarszym dzieckiem prowadziła przez jakiś czas edukację domową) nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat rozwoju dzieci, wartościowej literatury dziecięcej oraz ciekawych pomocy naukowych.

W wolnych chwilach muzykuje (gra po trosze na różnych instrumentach) i czyta, czyta, czyta.

wicedyrektor szkoły, nauczycielka klas I-III

Katarzyna Lisawa

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na UW, ukończyła również psychologię na tej samej uczelni, a także Studia Podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (na Wydziale Pedagogicznym UW). Posiada dyplom Kursu Pedagogiki Marii Montessori. Jest aktywnym nauczycielem i wykładowcą (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych).

nauczycielka klas I - III

Aleksandra Kubiak

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na UW, ukończyła również psychologię na tej samej uczelni, a także Studia Podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (na Wydziale Pedagogicznym UW). Posiada dyplom Kursu Pedagogiki Marii Montessori. Jest aktywnym nauczycielem i wykładowcą (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych).

nauczyciel wspomagający, logopeda

Dorota Kowalska-Perzyna

Ukończyła pedagogikę specjalną ze specjalnością oligofrenopedagogika i wychowanie przedszkolne oraz logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i ogrodnictwo na SGGW. Wiele lat pracowała z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, przedszkolu Fundacji SYNAPSIS, przedszkolu
integracyjnym Mruczankowe Przedszkole.
W szkole pracuje na stanowisku nauczyciela wspomagającego i logopedy. Bardzo lubi obserwować dzieci, odkrywać jakie mają potrzeby, podążać za nimi i stwarzać warunki, by samodzielnie mogły „zdobywać szczyty”. W pracy z dzieckiem bazuje na byciu w ciągłej relacji i korzysta z elementów pedagogiki zabawy.
Prywatnie wielbicielka kawy, śpiewania przy ognisku, chodzenia po Czerwonych Wierchach i żeglowania po Mazurach. Każdego dnia stara się być lepszym człowiekiem i często się wzrusza myślą, że jej własne dzieci już nigdy nie będą takie małe jak teraz.

nauczycielka klas I-III

Magdalena Kania-Kharroubi

Ukończyła pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest absolwentką Kursu Pedagogiki M. Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori, Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori oraz Dyplomowego Kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej (6-15 r.ż.) organizowanego przez niemiecką Akademię Montessori Biberkor.

Prowadziła drużynę harcerską, pracowała jako nauczycielka Montessori w przedszkolu, wykładała na studiach podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Montessori na UW, współpracowała z Polskim Instytutem Montessori. Jest współzałożycielką i wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia „Montessori bez Granic”. Prowadzi kursy dla przyszłych nauczycieli Montessori oraz różnorodne warsztaty. Jednocześnie stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w warsztatach i konferencjach, także międzynarodowych.

10 lat temu poznała metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC), od razu została jej wielką entuzjastką i wzięła udział w kilku rocznych cyklach szkoleń i warsztatów. Stara się praktykować założenia NVC na co dzień.

Uwielbia czytać, praktykuje jogę, dużo podróżuje po świecie. Po dłuższym pobycie w Azji południowo-wschodniej bliska stała jej się idea „less waste”.

nauczycielka klasy I-III

Magdalena Zienkiewicz

Absolwentka Wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogika Montessori – Edukacja elementarna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła na wielu kursach i szkoleniach. Obecnie uczestniczy w kursie Montessori w zakresie szkoły podstawowej organizowanym przez Akademię Montessori Biberkor.

Wykładowca w Stowarzyszeniu Montessori bez Granic. Współprowadzi kursy dla nauczycieli przedszkolnych uczących metodą Marii Montessori. Współpracuje z FBI 🙂 (Forum Bezpiecznego Internetu), prowadząc szkolenia w projekcie CyberMocn@ Szkoła.

Jest opiekunem biblioteki szkolnej i z dużą satysfakcją cyfryzuje analogowe zbiory szkolne.

Lubi Street Art oraz kina studyjne. I choć pochodzi znad morza coraz częściej przemierza górskie szlaki.

nauczyciel wspomagający

Dorota Rodziewicz

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie i podyplomowej Arteterapii. W pracy najważniejsze są dla niej relacje międzyludzkie i przyjazna atmosfera. Założenia pedagogiki Marii Montessori są jej naturalnie bliskie.
 
Prywatnie mama dwóch dorosłych córek, wielbicielka pływania, kontaktu z naturą, dobrego kina, muzyki filmowej, wędrówek górskich oraz spacerów z psami.
nauczycielka klas I-III

Wioletta Przewoźniak

Ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (na Wydziale Pedagogicznym UW).
i Uczestniczka Dyplomowego Kursu Montessori prowadzonego przez
Akademię Montessori Biberkor.
 

Osoba o niezwykłej intuicji wychowawczej, ogromnych kompetencjach interpersonalnych, zafascynowana pedagogiką, pracą z dziećmi oraz metodą Montessori.

nauczycielka klas I-III

Ewa Chabińska-Ilchanka

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: historia sztuki. Ukończyła studia podyplomowe na SWPR: Edukacja Montessori, oraz Kurs Montessori organizowany przez Montessori Mountain Schools. Obecnie studiuje w CUD Montessori: Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Uczestniczyła w wielu doskonalących warsztatach, min z: „Arteterapii”, NVC, czy „Aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss”.

Jest autorką dwóch książek popularnonaukowych: „Wielka księga malarstwa” i „Cuda architektury”.

Od wielu lat pracuje z dziećmi, najpierw jako edukator muzealny, obecnie jako nauczyciel – wychowawca. Uważa, że rolą nauczyciela jest inspirowanie dziecka do działań i własnych poszukiwań. Jest osobą empatyczną i uśmiechniętą. Interesuje się sztuką prehistoryczną i architekturą modernistyczną. Uwielbia spacerować po lesie i fotografować jego mieszkańców. Prywatnie jest mamą Iwana.

nauczyciel wspomagający

Marta Chrzanowska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej kierunku pedagogika specjalna opiekuńczo-wychowawca oraz profilaktyka resocjalizacyjna i społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami pedagogiki M. Montessori w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Posiada dyplom Trenera Treningu Umiejętności Społecznych oraz  Edukatora-Trenera edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS oraz przeciwdziałania narkomanii certyfikowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS agendy Ministerstwa Zdrowia. Wieloletni Lider prowadzenia Grup Młodzieżowych PCK oraz wychowawca i wykładowca na Ogólnopolskich Obozach Młodzieżowych i Liderskich PCK. Dodatkowo współpracuje z prywatnymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi współprowadząc Treningi Umiejętności Społecznych oraz uczestnicząc w Turnusach Rehabilitacyjno-Terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania, zespołem Aspergera, Autyzmu oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. W szkole jest również opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu Montessori. Stale podwyższa swoje kwalifikacje oraz wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, szczególnie w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się oraz form i metod pracy terapeutycznej.

W pracy z dziećmi ceni sobie indywidualność oraz edukację przez zabawę i animację. Uwielbia tworzyć z dziećmi projekty edukacyjno-profilaktyczne, wydobywając z dziećmi ukryte możliwości, ich mocne strony i talenty. Jej pasją jest wolontariat, którego ideę propaguje również w szkole oraz edukacja rówieśnicza.  Najlepszym efektem pracy, zarówno dydaktycznej, jak i wolontarystycznej jest uśmiech dziecka i jego bliskich w zdobytych osiągnięciach.

Prywatnie uwielbia dobrą książkę, jazdę rowerem oraz długie spacery z dala od miasta. 

nauczyciel wspomagający

Katarzyna Żdanuk

Absolwentka Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie kierunku pedagogika o specjalności edukacja elementarna. Ukończyła w Collegium Verum studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej. Studiowała psychologię kliniczną dziecka na Wydziale Psychologii UW. Posiada dyplom nauczyciela Montessori wydany przez Polski Instytut
Montessori. Ukończyła kurs Katechezy Dobrego Pasterza w Krakowie oraz liczne kursy i szkolenia związane z rozwojem i wychowaniem dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi z nieharmonijnym rozwojem, praktyczną znajomość psychologii, świetny kontakt z dziećmi. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 

Prywatnie lubi dobrą książkę przy kawie, długie spacery, jazdę na rowerze, szydełkowanie.

nauczycielka w zerówce

Ania Skórka

Dyplomowana Nauczycielka Montessori (MACTE), absolwentka kursu “Wprowadzenie do wczesnoszkolnej pedagogiki Marii Montessori” (Montessori bez Granic), uczestniczka kursu Montessori w zakresie szkoły podstawowej Akademii Montessori Biberkor. Terapeutka ręki, Trenerka TUS. 

Nieustannie poszukuje nowych dróg i narzędzi, by jak najlepiej zrozumieć dziecięce ścieżki rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia, z których najważniejsze to: “Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów – edycja XVII”, “Rozumieć rozwój dzieci i młodzieży – szkolenie dla profesjonalistów” (Bliskie Miejsce), “Podstawy Self-Reg dla profesjonalistów pracujących z dziećmi” (Mindcare, Natalia Fedan), “Integracja Sensoryczna – dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi” (Aleksandra Charęzińska, Wspieranie Rozwoju Dzieci). 

W pracy dziećmi (ale także z rodzicami) za najważniejsze uważa budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, zaufaniu i otwartości na dziecięce (albo te dorosłe) potrzeby.

Prywatnie żona, mama, posiadaczka dwóch koteczek. Farmaceutka (dawno temu). W wolnych chwilach czyta (z największą przyjemnością literaturę dziecięcą), fotografuje przyrodę, maluje akwarelami. 

Uwielbia zapach lawendy, szum morza i lekcje ciszy 🙂

nauczycielka w zerówce

Iza Gajowniczek

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku animacja społeczno-kulturowa oraz edukacja wczesnoszkolna. Animatorka, performerka i artystka. Współtwórczyni performansów na terenie Warszawy. Jej pasją jest sztuka, teatr i muzyka. Uwielbia twórczo spędzać czas, dlatego jednego dnia można ją spotkać z włóczką i szydełkiem w ręku, w innym z pirografem i kawałkiem drewna, by kolejnego zobaczyć ją obsypaną brokatem. Nigdy się nie nudzi i stara się inspirować innych do kreatywnej pracy.

nauczycielka religii klas 0-3

Anna Zbrzeska

Absolwentka teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Swoje miejsce w życiu zawodowym i pasję towarzyszenia dzieciom w drodze do Boga odkryła poznając Katechezę Dobrego Pasterza – metodę formacji wiary opartą o założenia pedagogiki Montessori. Ukończyła kurs pedagogiki wczesnoszkolnej Montessori w Polskim Instytucie Montessori, a także liczne kursy Katechezy Dobrego Pasterza pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza na poziomie I, II i III w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w placówkach Montessori jako asystent, wychowawca oraz katecheta. Pracowała również jako wychowawca kolonijny, a także posiada uprawnienia opiekuna medycznego. Kocha ciszę, zdarza jej się kaligrafować, a także zajmować pracą w drewnie. Wolne chwile najchętniej spędza przemierzając tatrzańskie szlaki.

plastyka

Weronika Marczak

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarka, fotograf. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne formy, interesuje się fotografią i potrafi do tego zachęcić dzieci.

warsztaty muzyczne

Piotr Piszczatowski

Muzyk, aktor, kompozytor, socjolog. Multiinstrumentalista. Zajmuje się muzyką etniczną i improwizowaną. Znany w Polsce i świecie propagator polskiej muzyki ludowej. Gra na instrumentach perkusyjnych i akordeonie, śpiewa. Zajmuje się również polskimi tańcami tradycyjnymi.

Muzyk w zespole Janusz Prusinowski Kompania, śpiewak Monodii Polskiej, współpracownik Adama Struga. Współtwórca festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, pomysłodawca Targowiska Instrumentów oraz autor portalu targowisko instrumentów. Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej. Aktor i współtwórca muzyki w teatrze Studium Teatralne (1996-2007). Aktor i współtwórca spektakli w teatrze Słuchaj Uchem.

Koordynator projektu „Polska Muzyka Tradycyjna w Turcji 2014”.

Kierownik artystyczny Akademii Kolberga.

j.polski, wychowawca klasy VII

Krystyna Rózga

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w SWPR – Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką Montessori oraz polonistykę na UW. Wieloletnia instruktorka harcerska. Współpracowała z księgarnią Badet prowadząc spotkania autorskie, promocje książek i kreatywne spotkania dla dzieci. Prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach Montessori oraz szkolenia z organizacji klasy Montessori. Współautorka „Zintegrowanego programu nauczania wg. pedagogiki Montessori w klasach IV-VI”. Interesuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową, uwielbia zarażać miłością do książek swoich uczniów.

Należy do ścisłego grona organizatorów „Ratowników Czytelnictwa” – wspólnoty edukatorów, których celem jest promocja czytelnictwa i rozwijanie postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

Proces nauczania rozumie jako przygodę, w trakcie której zdobywa się wiedzę i rozwija pasje, doświadczając świat na wszelkie możliwe sposoby. Doświadczenia harcerskie przenosi na grunt klasy, stawia na samodzielność i rozwój poprzez wyzwania.

Prywatnie lubi czytać na głos swoim własnym dzieciom i podróżować po Polsce – głównie kajakiem, albo pieszo po górach.

historia

Hanna Buchner

Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją nauczycielską, absolwentka kursu dla nauczycieli w Szkole Edukacji UW oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Od ponad 20 lat pracuje jako nauczycielka historii, WOS, edukacji medialnej oraz i wychowawczyni i tutorka.

Współzałożycielka Centrum Nauki przez Doświadczenie Wersja Robocza, w ramach którego prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych, nauczycieli, oraz rodziców. Autorka materiałów dydaktycznych, programów, scenariuszy, pomocy naukowych i artykułów dla nauczycieli. Ostatnie kilka lat poświęciła na badanie w teorii i praktyce metody projektu w szkołach, co opisała w książce „Metoda projektu. Podręcznik”.

Najważniejsze jest dla niej, żeby uczniowie czuli się wolni i chcieli samodzielnie podejmować decyzje. Jeśli przy tym pokochają historię, to uważa misję za wypełnioną w stu procentach.

biologia, przyroda, wychowawca klasy V

Anna Strojnowska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zoologii SGGW.
Ukończyła podyplomowe studia nauczycielskie w Szkole Edukacji PAFW i UW, z którą związana jest do dnia dzisiejszego. Obecnie doskonali tam swój warsztat dydaktyczny biorąc udział w dwuletnim projekcie „Od praktyki do teorii i z powrotem – kształtowanie rozumowania naukowego na lekcjach biologii i przyrody”.
Swoją przygodę z edukacją rozpoczęła wolontariatem w Akademii Przyszłości, w którym odkryła radość w kreatywnym tworzeniu zajęć, budowaniu relacji i towarzyszeniu dziecku w jego rozwoju i odkrywaniu swoich pasji.
 
Prywatnie uwielbia stepować, śpiewa w chórze i przy każdej sposobności ucieka w naturę w poszukiwaniu ciszy, spokoju i ciekawych gatunków.
j. niemiecki, wychowawca klasy VI

Agata Pazura

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Germanistyka. Uczestniczka rocznego programu AuPair w Köln oraz programu ERASMUS na niemieckiej uczelni Evangelische Hochschule Freiburg.

W dzieciństwie chciała zostać „sklepową”, potem aktorką. Teraz łączy sprzedaż z aktorstwem jako nauczycielka 🙂 Uczy się razem z dziećmi i młodzieżą. Na nowo odkrywa to, co już poznane. Lubi taniec i długie spacery – najbardziej te w letnie wieczory.

nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy V

Honorata Jaworek

Politolog, pracownik socjalny, pedagog, wychowawca.
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla dzieci” i ich świetlicą socjoteraputyczną była początkiem wieloletniej drogi zdobywania wiedzy i umiejętności do pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia.
Studia, kursy, szkolenia, warsztaty pomagały poznawać człowieka jako harmonijną całość; jedność duszy i ciała; jedność psychofizyczną.
W kontaktach z drugim człowiekiem bazuje na Teorii Przywiązania Johna Bowlby’ego, budowaniu bezpiecznej relacji oraz patrzeniu przez pryzmat emocji i potrzeb.
W kręgu zainteresowań są wczesnodziecięca trauma rozwojowa, regulacje emocji, FASD, autyzm i zespół Aspergera. Bliski sercu jest temat rodzicielstwa adopcyjnego i pieczy zastępczej, stąd współpraca ze Stowarzyszeniem „Na Całe Życie”. 

Prywatnie w związku małżeńskim; mama dla trójki wspaniałych dzieci, psa i kota 😉 Uwielbia spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Lubi sprawdzać siebie i nabywać nowych umiejętności. Największą motywacją są do tego dzieci. Taniec, sport, muzyka, teatr, książka, film. Gry towarzyskie i karciane. Długie spacery brzegiem morza albo górskie wędrówki. Obcowanie z przyrodą na ukochanej działce to tylko część aktywności.
Wychowawczyni klasy 4B, Przygotowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Waś

Z wykształcenia pedagog rodziny, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła również Terapię pedagogiczną z pedagogiką Montessori w SWPR, Studium Pomocy Psychologicznej w SPCh oraz Seksuologię Praktyczną na SWPS. Nauczycielka naturalnych metod rozpoznawania płodności, z kilkuletnim doświadczeniem pracy w poradni rodzinnej oraz instruktorka ogólnopolskiego programu “Mama córce, kobieta kobietce” (warsztaty dla mam o tym, jak rozmawiać z córkami o płciowości i płodności).

Podczas warsztatów z WDŻ (których tematyka dotyka wielu aspektów stanowiących obszar jej zainteresowań i naukowych pasji), stara się nie tylko przekazać wiedzę, podążając za ciekawością uczniów, ale przede wszystkim towarzyszyć im w odkrywaniu swojego piękna i niepowtarzalności, oraz uczeniu się szacunku do siebie i drugiego człowieka.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci w wieku szkolnym, które są dla niej największym wyzwaniem i codzienną radością. Potrafi ją pochłonąć dobra lektura i rozmowa. Uczy się praktykować uważność, uspokaja ją i przywraca siłę kontakt z przyrodą. Stara się żyć “tu i teraz”.

matematyka, fizyka

Andrzej Skierkowski

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Przygotowuje młodzież do konkursów matematycznych oraz egzaminów w Towarzystwie Inteligentnej Młodzieży, prowadzi firmę Amath – matematyka dla każdego. Uczestnik kursu Montessori – program dla klas IV-VIII Polskiego Instytutu Montessori.

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia, gra na saksofonie i fortepianie.

Jego pasje, poza matematyką i muzyką, to wspinaczka, narciarstwo i jeździectwo.

matematyka

Ola Żyhatyńska - matematyka

Absolwentka i aktywna studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika. Uczyć matematyki zaczęła w podstawówce, głównie rówieśników, co zainspirowało ją do przekształcenia tej pasji w zawód. Kontakt z dziećmi jest dla niej bardzo ważny, co uświadomiła sobie działając 12 lat w Związku Harcerstwa Polskiego. W uczeniu najbardziej zainteresowana jest zróżnicowanym myśleniem uczniów, ich kreatywnością w znajdywaniu rozwiązań i umiejętnością uczenia się na błędach. 

Na lekcjach stara się przekazać zamiłowanie do matematyki, logicznego myślenia i rozwijać matematyczne pasje uczniów. Uwielbia dostrzegać błysk w oku dziecka, gdy po chwili namysłu uda mu się coś zrozumieć. Dla swoich uczniów chce być mentorem, wsparciem, źródłem wiedzy. Jej życiowym marzeniem jest to, aby każde dziecko pokochało matematykę, tak jak ona. 

Poza szkołą lubi chodzić na długie spacery z psami na łonie natury, grać z przyjaciółmi w gry planszowe oraz, w sezonie zimowym, jeździć na snowboardzie, łyżwach i nartach biegowych. Uwielbia wygrzewać się pod kocem z ciepłą herbatą, własnymi wypiekami i dobrym serialem. 

muzyka, matematyka

Monika Walter Rosiak

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecny Uniwersytet Muzyczny) w klasie fletu poprzecznego prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadzina, oraz absolwentka studiów podyplomowych w Doppler Institute w Budapeszcie (Węgry) w klasie prof. Janosa Balinta. Przez 7 lat współpracowała z Teatrem Polskim w Warszawie w przedstawieniu „Zielona Gęś” w reżyserii Jarosława Kiliana, gdzie główną rolę grała Irena Kwiatkowska. Od ponad 25 lat prowadzi klasę fletu i zespołów kameralnych w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie. Jej uczniowie biorą czynny udział w konkursach w kraju i za granicą, gdzie uzyskują najwyższe noty konkursowe. Jako jeden z pierwszych nauczycieli w Polsce uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Prowadzi czynną działalność koncertową solo i w zespołach w Polsce oraz za granicą.

Od ponad 10 lat jest związana z Prywatną Szkołą Podstawową Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. Jej pasją jest praca z dziećmi, którym chce pokazać piękny świat muzyki, rozbudzić w nich zamiłowanie do wspólnego muzykowania. Jest mamą Bartka, szalonego nastolatka, kocha podróże oraz taniec, ma psa, dwa koty i żółwia a w wolnych chwilach oddaje się swojej drugiej pasji, czyli matematyce.

matematyka

Ewa Czajka

Ukończyłam ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej. Byłam Eduliderką w pierwszej edycji programu Teach for Poland. Przez 12 lat byłam harcerką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, z czego przez 4 lata prowadziłam drużynę.

W edukacji wierzę w oddawanie sprawczości dzieciom i młodzieży oraz uczynienie ich autorami swojego procesu uczenia się. Jestem zwolenniczką alternatywnych metod nauczania. Wierzę, że szkoła jest czymś znacznie więcej niż tylko miejscem poszerzania wiedzy.

W wolnym czasie uwielbiam aktywności outdoorowe. Organizuję spływy kajakowe, chodzę po górach, żegluję, lubię długie wycieczki rowerowe.

geografia, wychowawca klasy VII

Marcel Świerkocki

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoją pasję do popularyzacji nauki realizował początkowo w Centrum Nauki Kopernik, gdzie zdobył umiejętności ciekawego przekazywania wiedzy. Poza pracą oraz działalnością naukową udziela się w wolontariacie – aktualnie prowadzi szczep harcerski na warszawskim Mokotowie. 

Interesuje się kwestiami związanymi z ekologią oraz samorządnością. Wszędzie jeździ na rowerze, a każdą wolną chwilę spędza ze swoim psem Łuną. Lubi pływać i odpoczywać w otoczeniu natury.

chemia

Michał Woźniak

Magister chemii, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja fizykochemiczno – teoretyczna. Ukończył także geografię, bo zwyczajnie lubi piękne widoki i podróże. Uwielbiany przez dzieci chemik, potrafiący zainteresować swoją dziedziną nawet najbardziej zagorzałych humanistów. Obronił pracę w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów na temat izotopów gamma promieniotwórczych. Chemicznie zakręcony na punkcie zastosowania izotopów w życiu codziennym, a także technologii chemicznej paliw. Ponadto farmaceuta z doświadczeniem w produkcji leków. W wolnych chwilach interesuje się sportem i motoryzacją; uwielbia zdobywać górskie szczyty. 

j. angielski

Katarzyna Beszczyńska

Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Dodatkowo magister Planowania Strategicznego Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, który w swojej naukowej karierze zaliczył angielskie studia na Wiedeńskim Uniwersytecie Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien oraz francuską gospodarkę przestrzenną na Paryskiej Sorbonie.

Wiedzę o tym, że języki otwierają drzwi do świata przekazuje dzieciom podczas zajęć j.angielskiego metodą Early Stage. To intensywna podróż językowa, obfitująca w liczne przygody z muzyką, tańcem, teatrem, poezją rymowaną, projektami plastycznymi i ambitnymi materiałami. Angażuje ich wyobraźnię, pamięć i zmysły, co umożliwia przyswajanie nowej wiedzy w sposób naturalny i zgodny z indywidualnym rozwojem każdego dziecka.

Po zajęciach tańczy dancehall, regularnie odwiedza Operę Narodową i robi zdjęcia. Do jej licznych, sportowych zainteresowań, które zmieniają się w zależności od sezonu, aktualnie można zaliczyć jazdę po górach na rowerze enduro.

j. angielski

Marta Jabłońska

Studentka  wydziału Filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii społecznej na wydziale Neofilologii Angielskiej (specjalizacja nauczycielska).Ukończyła kurs pedagogiki Montessori w Łodzi oraz  brała udział w wielu szkoleniach Montessori np. warsztatach Holenderskiego instytutu AVE.IK dotyczących kreatywnego podejścia do nauczania metodą Montessori(zakończone certyfikatem).

Prowadzi zajęcia z Języka angielskiego metodą Early Stage. Traktuje nauczanie języka jako środek do celu aby rozwijać w dzieciach kreatywność językową poprzez tworzenie projektów plastyczno-graficznych, śpiewanie piosenek, przygotowywanie przedstawień oraz aktywną kinestetyczną naukę poprzez gry i zabawy językowe. Chce zaszczepić w uczniach przekonanie , że nauka języka jest wspaniałą przygodą i przywilejem oraz przekazać im praktyczne umiejętności wykorzystania go  w życiu codziennym.

Jej pasją jest nauka języków obcych (hiszpański, francuski ,turecki),dalekie podróże oraz sporty wodne i motocykle. W wolnych chwilach śpiewa ,spędza czas na łonie natury, najczęściej czytając powieści podróżnicze ,literaturę amerykańską oraz fantastykę.

religia

Siostra Beata Zawiślak

Pochodzi z Łęczycy, a od 2003 roku jest szczęśliwą siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK założonym przez św. Urszulę Ledóchowską, którą inspiruje się w wielu dziedzinach życia. Skończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowe Studium Katechetyczno – Pedagogiczne PWTW „Bobolanum” w Warszawie i Podyplomowe studia w zakresie wiedzy o społeczeństwie i relacji międzynarodowych z modułem wychowania do życia w rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jej pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą. Zafascynowana „Barankami” prowadzonymi przez Olę Sawicką, przygotowuje rodziny do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii; współpracuje z Wydawnictwem św. Wojciecha w Poznaniu, czasami można ją usłyszeć w Polskim Radio i zobaczyć w telewizji; ostatnio dołączyła do zespołu Caritas Polska – dział wolontariatu.

Mieszka w Szarym Domu na Warszawskim Powiślu i tam jest odpowiedzialna za akademik prowadzony przez siostry urszulanki. W wolnych chwilach zajmuje się promocją życia jej ulubionej Świętej – Urszuli Ledóchowskiej; wymyśla nowe gadżety dla Zgromadzenia, wycisza się przy kaligrafii, odkrywa bogactwo Pisma Świętego, czyta i przygotowuje ręcznie robione prezenty, którymi z uśmiechem obdarza ludzi wokół siebie.

instruktorka pływania, nauczycielka wychowania fizycznego

Dorota Perez Rombola

Absolwentka Turystyki i Rekreacji na AWF w Warszawie, Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się na Wydziale Pedagogicznym UW oraz SP Pedagogiki dla Nauczycieli ze specjalizacją metodyka nauczania języków obcych.

Moją pasją jest pływanie na wodach otwartych, szczególnie w morzu.  

Uwielbiam hiszpańską kuchnię, argentyńskie tango, śpiew, podróże i żeglowanie.

Jestem mamą dwójki dzieci. 

psycholog

Katarzyna Gmiterek Łysiak

Z wykształcenia jest psychologiem i psychoterapeutą. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie, prowadzi konsultacje, terapię indywidualną dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Ukończyła psychologię na UKSW. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie. 

W pracy ważne są dla niej relacje międzyludzkie, rozwój osobisty i pomoc. Od 2001 r. towarzyszy ludziom w zmianie. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał do zmiany w kierunku rozwoju osobistego i samorealizacji. W pracy z dziećmi uwielbia dziecięcą spontaniczność i szczerość, co pozwala jej pamiętać o tym, co w życiu jest ważne.

Uważa się za szczęściarę, ponieważ ma pracę którą lubi. Prywatnie mama trzech synów. Gdy już ma chwilę dla siebie, uwielbia robić biżuterię i malować batiki.

Logopeda ogólny i kliniczny, pedagog specjalny, terapeuta ręki.

Agata Rudzka-Kujko

Absolwentka Logopedii Ogólnej i Klinicznej prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła również studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność- Logopedia. Obecnie studentka Neurologopedii Profilowanej.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała  współpracując z warszawskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi gdzie była członkinią zespołów wczesnego wspomagania rozwoju, szkołą musicalową, szkołą podstawową, przedszkolami i żłobkami.

W zawodzie logopedy realizuje najważniejsze zainteresowania: pedagogiczne, medyczne i językowe. Prowadzenie terapii jest dla niej ogromną radością i pasją. Podąża za potrzebami pacjentów, stara się dawać im tyle ciepła i serdeczności, ile potrzebują. 

 

Zajęcia, które prowadzi mają być efektywne ale też przyjemne, dlatego do każdego spotkania przygotowuje się z wielką dokładnością, dopasowując plan pracy do indywidualnych potrzeb.
Wie, że za każdym problem stoi nie zawsze od razu zauważalna przyczyna, dlatego podczas diagnozy zwraca uwagę na każdy detal i przyjmuję holistyczny punkt widzenia, współpracując z innymi specjalistami. Uważa, że aby być dobrym w tym, co się robi, należy się ciągle dokształcać dlatego łączy pracę zawodową z podnoszeniem swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach.
psycholog

Łukasz Pieniążek

Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana. Odbył liczne staże  zawodowe w tym, staż kliniczny na oddziale dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oraz staż terapeutyczny w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, oferując pomoc osobom w kryzysie.
W grudniu 2017 roku rozpoczął pracę jako wychowawca i socjoterapeuta w placówce wsparcia dziennego dla dzieci na warszawskiej Pradze, aktywnie działając jako członek Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”. 

W chwili obecnej pracuje również jako psycholog i socjoterapeuta w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Łomiankach oraz realizuje różne projekty i warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży opierając swoją pracę na idei Porozumienia bez Przemocy (NVC).

terapeuta pedagogiczny

Monika Czajka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o kierunku nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pedagog specjalny. W szkole doświadczyła roli wychowawcy klas 0-3 oraz nauczyciela wspomagającego. Obecnie jako terapeuta pedagogiczny opiekuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach 4-8. Ukończyła liczne kursy, które pozwoliły na zrozumienie indywidualnych, unikalnych sposobów przetwarzania i zapamiętywania nowych informacji w kontekście działania przekaźników neurologicznych. Certyfikowany trener metody komunikacji „Wychowanie bez Porażek” Thomasa Gordona, skupiającej się na zrozumieniu i uszanowaniu potrzeb drugiego człowieka bez rezygnowania ze swoich. W pracy fascynuje ją odkrywanie wielowymiarowości każdego podopiecznego i postrzeganie go jako wypadkowej doświadczeń, marzeń, talentów, słabości, wewnętrznego ja i bycia częścią grupy. 

Prywatnie miłośniczka kuchni pięciu przemian, dobrej książki i doborowego towarzystwa. Najchętniej odpoczywa na plaży. Wciąż pracuje nad osiągnięciem holistycznej równowagi w swoim życiu.